asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 4 5


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови

Донецької облдержадміністрації

____________________К.С.Берестовий


ГРАФІК

проведення ярмаркових заходів

в містах і районах області на ІІІ квартал 2008 року
п\п

Дата

проведення

Тематика

Спеціалізація

(групи товарів)

Місце

проведення

Учасники – підприємства та СПД

Організатори,

телефони

Сільськогосподар-ські

товаровиробники


Харчова

і переробна

промисловість

Виробники ТНС торгівля

ресторанне

господарство

м. Донецьк

1

20-24

серпня

Ярмарок “Донстиль. Шкільний мір”


Непродовольчі товари

Палац молоді

“Юність” вул.Че-люскінців,189


--

Товаровиробники та СПД області і інш. областей

Донецька торгово-промислова палата,

304-80-60

304-80-64

2

27-31

серпня

Ярмарок “Світ сім’я та школи”

Непродовольчі товари

Палац спорту “Дружба”

пр. Ілліча, 93”а”

-

-

Товаровиробники та СПД області і інш. областей

ТОВ

“Донбаський дім”

386-83-10

386-83-11

3

03-07

вересня

Ярмарок

“ Донстиль. Осіння мозаїка”

Непродовольчі товари

Палац молоді

”Юність”

вул.Челюскін-ців,189


-

-

Товаровиробники та СПД області і інш. областей

Донецька торгово-промислова палата,

304-80-60

304-80-64

4

10-14

вересня

Ярмарок “Осінній калейдоскоп”

Непродовольчі товари

Палац спорту “Дружба”

пр. Ілліча, 93”а”


-

-

Товаровиробники та СПД області і інш. областей

ТОВ

“Донбаський дім”

386-83-10

386-83-11

5

17-21

вересня

Ярмарок

“Донстиль. Вересневий

вернісаж”

Непродовольчі товари

Палац молоді

”Юність” вул.Че-люскінців,189


-

-

Товаровиробники та СПД області і інш. областей

Донецька торгово-промислова палата, 304-80-60

304-80-64

6

23-24

серпня

Ярмарок, присвя-чений Дню Дер-жавного Прапора України і Дню незалежності України


Товари народ-

них промислів;

сільгосппродук-ція, продтовари місцевих това- ровиробників

Центральний ринок ЗАТ «Фірма «Юг»; ПП Будьон-нівський ринок;

Калінінський ринок; “Залізнич-

ний” ринок; ТОВ «Скіф-3», ринок ТОВ «Медіан»; ринок “Петров- ський», ТОВ “Трудівський” ринок”, ринок “Іліон–Дон”; ринок “Ахілл”; ринок ТОВ “Альянс”; ринок ТОВ “Алекс ЛТД”

Сільгоспвироб-ники

Харчові та переробні підприємства

Підприємства торгівлі та СПД міста


Відділи торгівлі Ворошиловської, Кіровської, Пет-ровської , Куйби-шевської; Ленін-ської; Будьон-нівської; Калі-нінської; Київ-ської; Пролетар-ської районних рад м. Донецька,

відділ споживчої інфраструктури і агропромислово-го розвитку міськради

305-33-13;

338-00-29;

305-34-63;

203-59-67;

313-76-19;

66-71-18;

338-19-33;

94-50-24;

203-82-18

7

30-31

серпня

Ярмарок, при-свячений Дню міста, Дню шахтаря


Товари народ-

них промислів;

сільгосппродук-ція, продтовари місцевих това- ровиробників

Центральний ринок ЗАТ «Фірма «Юг»; ПП Будьон-нівський ринок;

Калінінський ринок; “Залізнич-

ний” ринок; ТОВ «Скіф-3», ринок ТОВ «Медіан»; ринок “Петров- ський», ТОВ “Трудівський” ринок”, ринок “Іліон–Дон”; ринок “Ахілл”; ринок ТОВ “Альянс”; ринок ТОВ “Алекс ЛТД”

Сільгоспвироб-ники

Харчові та переробні підприємства

Підприємства торгівлі та СПД міста


-“-

8

серпень

Шкільний ярмарок

Непродовольчі товари

Б.Пушкіна

-

-

Підприємства торгівлі та СПД міста


Відділ торгівлі Ворошиловської, районної ради

м. Донецька,

відділ споживчої інфраструктури і агропромислово-го розвитку міськради

305-34-63;

305-33-13;

338-00-29

9

06-07

вересня

Ярмарок, при-свячений Дню визволення Донбасу

Товари народ-

них промислів;

сільгосппродук-ція, продтовари місцевих това- ровиробників

Центральний ринок ЗАТ «Фірма «Юг»; ПП Будьон-нівський ринок;

Калінінський ринок; “Залізнич-

ний” ринок; ТОВ «Скіф-3», ринок ТОВ «Медіан»; ринок “Петров- ський», ТОВ “Трудівський” ринок”, ринок “Іліон–Дон”; ринок “Ахілл”; ринок ТОВ “Альянс”; ринок ТОВ “Алекс ЛТД”

Сільгоспвироб-ники

Харчові та переробні підприємства

Підприємства торгівлі та СПД міста


Відділи торгівлі Ворошиловської, Кіровської, Петровської , Куйбишевської;

Ленінської; Будьоннівської; Калінінської; Київської; Пролетарської районних рад

м. Донецька,

відділ споживчої інфраструктури і агропромислово-го розвитку міськради

305-33-13;

338-00-29;

305-34-63;

203-59-67;

313-76-19;

66-71-18;

338-19-33;

94-50-24;

203-82-18

10

Кожна субота та неділя

Ярмарки вихідного дня

Товари народ-

них промислів;

сільгосппродук-ція, продтовари місцевих това- ровиробників

Центральний ринок ЗАТ «Фірма «Юг»; ПП Будьон-нівський ринок;

Калінінський ринок; “Залізнич-

ний” ринок; ТОВ «Скіф-3», ринок ТОВ «Медіан»; ринок “Петров- ський», ТОВ “Трудівський” ринок”, ринок “Іліон–Дон”; ринок “Ахілл”; ринок ТОВ “Альянс”; ринок ТОВ “Алекс ЛТД”

Сільгоспвироб-ники

Харчові та переробні підприємства

Підприємства торгівлі та СПД міста-“-

м. Авдіївка

1

Кожна субота та неділя

Ярмарки вихідного дня

Продовольчі та непродовольчі товари

Ринок ПТ “Автомобіліст”

Сільгоспвиробники

Товаровиробники міста

Підприємства торгівлі та СПД міста

Відділ торгівлі та побутових послуг міськвиконкому

3-47-11


2

23-24

серпня

Ярмарок, при-свячений Дню Державного Прапора України і Дню незалежності України


Продовольчі та непродовольчі товари

Ринок ПТ “Автомобіліст”


-“-

-“-

-“-

-“-

3

24-31

серпня

Шкільний ярмарок”


Непродовольчі товари

Ринок ПТ “Автомобіліст”

-“-

-“-

-“-

-“-

4

06-07

вересня

Ярмарок, при-свячений Дню визволення Донбасу

Продовольчі та непродовольчі товари

Ринок ПТ “Автомобіліст”

-“-

-“-

-“-

-“-

5

12

вересня

Ярмарок, при-свячений Дню міста

Продовольчі та непродовольчі товари

Ринок ПТ “Автомобіліст”

-“-

-“-

-“-

-“-

м. Артемівськ

1

Кожна субота та неділя

кварталу

Ярмарки вихідного дня


Продовольчі товари, сільгосп - продукція, про-дукція ресторан-ного господарства

Центральний ринок

м. Артемівська

Сільгоспвиробники

Харчові та переробні підприємства, підприємства

ресторанного господарства

Підприємства торгівлі та СПД міста та регіону

Відділ торгівлі, громадського харчування, побутових послуг Артемівської міської ради

44-02-30,

44-02-04

2

19 –20

липня


Ярмарок до Дня міста та Дня металургаПродовольчі, не-продовольчі това-ри, сільгосп-продукція, про-дукція ресто-ранного гос-подарства

Ринок м. Часів-Яру,

вул. Артема,50Сільгоспвиробники району

Харчові та переробні підприємства, підприємства

ресторанного господарства

Підприємства торгівлі , ресторанного господарства м. Артемівська та Часів-Яр

Часовоярська міська рада,

відділ торгівлі Артемівської міської ради

7-20-53;

44-02-30;

44-02-04


3

23-24

серпня

Ярмарок до Дня незалеж-ності України

Продовольчі, не-продовольчі това-ри, сільгосп-продукція, про-дукція ресторан-

ного господарства

Центральний ринок м.Артемівська вул. Воров-ського,18

Сільгоспвиробники

Харчові та переробні підприємства, підприємства

ресторанного господарства

Підприємства торгівлі та СПД міста та регіону

-“-

4

30-31

серпня


Ярмарок до Дня міста та Дня шахтаряПродовольчі, непродовольчі товари, сільгосп-продукція та продукція ресто-ранного госпо-дарства

Ринок м. Соледара, вул. 60 років Жовтня


Сільгоспвиробники


Товаровиробники , м.м. Артемівська та Часів-Яру

Підприємства торгівлі , ресторанного господарства

Соледарська міська рада,

відділ торгівлі Артемівської міської ради

44-20-68;

44-02-30
следующая страница >>