asyan.org
добавить свой файл
1


Заочно-дистанційна олімпіада «Школи «Обдарована дитина»

з біології

8 клас

Тестові завдання групи А. Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з кількох варіантів відповідей правильним є тільки один (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 0,5 б.).

 1. Виберіть рослини, які мають коренеплоди: а) морква - картопля; б)картопля - топінамбур; в) буряк - селера; г) морква – топінамбур.

 2. Назвіть рослини, у яких плодоношення можливе лише після перебування в умовах низьких температур: а) проростки; б) живці; в) озимі; г) ярі.

 3. Вкажіть, як називається тіло лишайника: а) міцелій; б)слань; в) стебло; г) мікориза.

 4. Відшукайте рослину, в коренях якої можуть оселятися бульбочкові бактерії: а) шовковиця; б) яблуня; в) квасоля; г) бузок.

 5. Віднайдіть плід, який характерний для Складноцвітих (Айстрових): а) коробочка; б) зернівка; в) кістянка; г) сім’янка.

 6. Вкажіть представника хвойних, насіння якого містить приблизно 50% поживної олії і використовується людиною у їжу: а) кедр; б)ялина європейська; в) сосна звичайна; г) сосна сибірська.

 7. Визначте, який гриб викликає потемніння та загнивання бульб картоплі: а) трутовик; б) сажка; в) ріжки; г) фітофтора.

 8. Вкажіть збудника сонної хвороби: а) вольвокс; б) трипаносома; в) лейшманія; г) лямблія.

 9. Виберіть представника стьожкових червів: а)аскарида; б)печінковий сисун; в) ехінокок; г) планарія біла.

 10. Зазначте ряд до якого належать мокриці: а)Коропоїди; б)Веслоногі; в) Рівноногі; г)Гіллястовусі.

 11. Назвіть тип, представники якого мають радіальну симетрію тіла: а)Плоскі черви; б) Круглі черви; в)Молюски; г)Кишковопорожнинні.

 12. Назвіть тварин, у яких відсутня порожнина тіла: а)медична п’явка; б)дощовий черв’як; в)печінковий сисун; г)аскарида людська.

 13. Виберіть групу рослин, у яких листки недорозвинені і функцію фотосинтезу виконує стебло: а)Водорості; б)Мохоподібні; в)Хвощеподібні; г)Папоротеподібні.

 14. Порожнина тіла, вистелена шаром епітеліальних клітин, вперше з’явилась у: а)найпростіших; б)плоских червів; в)круглих червів; г)кільчастих червів.

 15. Зазначте водорість, яка веде вільнорухливий спосіб життя: а)улотрикс; б) саргасум; в) ульва; г) хламідомонада.

 16. До роздільностатевих організмів належить: а)планарія біла; б)дощовий черв’як; в)п’явка медична; г)піскожил.

 17. Зазначте тип нервової системи у членистоногих: а) дифузна; б)стовбурового типу; в)розкидано - вузлова; г)ланцюжкового типу.

 18. Вкажіть, видозміною якого органу рослини є кореневище: а)пагона; б) кореня; в) листка; г) плоду.

 19. Мезоглея – це: а)зовнішній шар клітин; б)середній шар клітин; в)внутрішній шар клітин; г)безструктурна речовина.

 20. Вкажіть клас до якого належать скорпіони: а)Вищі раки; б)Павукоподібні; в)Комахи; г)Стьожкові.

Тестові завдання групи Б. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від одного до п’яти (Правильне розв’язування завдання оцінюється в 1 б.).

 1. Висхідний рух води зумовлений: а)речовинами, які виділяє корінь; б)мікроорганізмами в ризосфері; в)кореневим тиском; г)транспірацією листків; д)диханням рослини.

 2. Грунт для рослини є: а)субстратом; б)джерелом кисню; в)джерелом органічних речовин; г)джерелом мінеральних речовин; д)джерелом води.

 3. Квітки бувають: а)одностатевими; б)двостатевими; в)нестатевими; г)однодомними; д)дводомними.

 4. При вегетативному розмноженні живцями на них утворюються корені: а)бічні; б)мичкуваті; в)додаткові; г)стрижневі; д)первинні.

 5. Викидання жалкої нитки у гідри внаслідок подразнення – це: а)умовний рефлекс; б)таксис; в)тропізм; г)настії; д)інстинкт.

 6. Війчасті плоскі черви відрізняються від стьожкових: а)наявністю кишечнику; б)відсутністю кишечнику; в)будовою кишечнику; г)способом дихання; д)будовою ротового апарату.

 7. Вкажіть остаточного та проміжного хазяїнів стьожака широкого: а)ставковик малий; б)риба; в)бітинія; г)циклоп; д)людина.

 8. Вкажіть місце де відбувається статевий процес в життєвому циклі малярійного плазмодія: а)в клітинах печінки людини; б)в еритроцитах людини; в) в кишечнику самки малярійного комара; г)в кишечнику самця малярійного комара; д)в слинних залозах самки комара.

 9. Вкажіть мутуалістичних найпростіших: а)джгутиконосець-трихонімфа; б)форамініфери; в)інфузорія-ентодініоморфа; г)лямблія; д)лейшманія.

 10. У тілі гідри розрізняють клітини: а)залозисті; б)травні; в)твірні; г)проміжні; д)нервові.

 11. Зазначте найпростіших в клітині яких відсутні скоротливі вакуолі: а)форамініфери; б)хламідомонада; в)радіолярії; г)евглена; д)амеба.

 12. Вкажіть тварин з незамкненою кровоносною системою: а)плоскі черви; б)круглі черви; в)кільчасті черви; г)членистоногі; д)молюски.

 13. Назвіть приклад вегетативного розмноження тварин: а)розмноження бактерій поділом; б)поділ амеби; в)брунькування гідри; г)розмноження палоло тихоокеанського; д)розмноження рака річкового.

 14. Виберіть тварин, які належать до підцарства Найпростіші: а)форамініфери; б)печінковий сисун; в)малярійний плазмодій; г)північна корона; д)арцела.

 15. Вкажіть тварин, які належать до типу Кишковопорожнинні: а)саркодові; б)інфузорії; в)коралові поліпи; г)джгутикові; д)медузи.

 16. Виберіть організми, що позбавленні скелета: а)мадрепорові корали; б)актинії; в)гідри; г)червоні корали; д)радіолярії.

 17. Вкажіть ознаки, які відрізняють медузу аурелію від гідри прісноводної:

а)тіло складається з двох шарів клітин; б)між ектодермою та ентодермою знаходиться мезоглея; в)статеві залози формуються в ентодермі шлункових кишень; г)живляться тваринною їжею; д)у життєвому циклі чергуються два покоління.

 1. Вкажіть ознаки подібності грибів і тварин:

а)відсутність рухової активності в вегетативному стані; б)гетеротрофний тип живлення; в)поглинання поживних речовин шляхом всмоктування; г)наявність хітину в клітинній стінці; д)продуктом обміну білків є сечовина.

 1. Вкажіть суцвіття, які характерні для родини Розові:

а)китиця; б)складний щиток; в)простий щиток; г)зонтик; д)кошик.

 1. Виберіть олійні рослини родини Капустяні (Хрестоцвіті): а)соняшник; б)соя; в)ріпак; г)гірчиця; д)рижій.

Тестові завдання групи В. Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які із запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 3 б.).

І. Встановіть відповідність між характеристиками організмів і групами організмів, до яких відносяться дані ознаки.

Характеристика організмів

Групи організмів
А) приводить до швидкої загибелі своєї жертви

1. Хижак

2. Паразит

3. Мутуаліст
Б) приводить до загибелі жертви, але вона наступає через певний час
В)симбіотична взаємодія між двома видами, коли один вид живиться за рахунок іншого, не завдаючи йому ніякої шкоди.
Г)поїдає жертву сам, і зазвичай, відразу
Д)поступово пригнічує жертву, знижує її імунітет
Е)симбіотична взаємодія двох видів, при якій обидва організми мають вигоду.
ІІ. Розгляньте малюнок.

1. Вкажіть рослину, яка зображена на малюнку: а)спірогіра; б)улотрикс; в)ульва; г)ламінарія; д)кладофора.

2.Зазначте тип розмноження зображений на малюнку Б: а)статевий; б)нестатевий; в)вегетативний; г)множинний поділ; д)кон’югація.

3. Вкажіть відділ до якого належить дана рослина: а)Бурі водорості; б)Зелені водорості; в)Мохоподібні; г)Плауноподібні; д)Папоротеподібні.
ІІІ. Виберіть таксономічні одиниці, які використовуються в систематиці тварин. Розмістіть їх від найменшої до найбільшої: а)рід; б)родина; в)відділ; г)царство; д)вид; е)порядок; є)клас.

ІV. Розгляньте малюнок. Встановіть відповідність між зовнішнім виглядом бактерій та їх назвою.1 2 3 4

1

2

3

4

а)бацили; б)вібріони; в)коки; г)спірили; д)стафілококи.

V. Розгляньте малюнок.

1. Вкажіть царство живої природи, до якого належить зображений організм: а)Віра; б)Дроб’янки; в)Гриби; г)Рослини; д)Тварини.

2. Вкажіть спосіб життя даного організму: а)вільноживучий; б)паразитичний; в)мутуалістичний; г)квартиранство; д)коменсалізм.

3. Зазначте середовище життя даного організму: а)ґрунтове; б)водне; в)наземно-повітряне; г)організмове.

Практичні завдання

(Правильне розв’язування завдання оцінюється в 10 б.).

1. Розгляньте діаграму квітки. За даною діаграмою напишіть формулу квітки, вкажіть родину, якій притаманна така формула квітки та наведіть по три представники цієї родини.

Діаграма квітки

Формула квітки

Родина якій належить

Представники (3види)


Бобові

Пасльонові

Розові

Айстрові
2. Розгляньте представників безхребетних тварин. Зазначте основні риси ускладнення будови цих тварин.

Представник типу

Загальні ознаки будовиПланарія біла

Скільки зародкових листків характерно? Яка порожнина тіла? Який тип травної системи характерний? Які системи органів відсутні?Гострик

Яка порожнина тіла характерна? Який тип травної системи? Які системи органів відсутні?Черв’як дощовий

Яка порожнина тіла характерна? Які органи з’являються вперше? Яка система органів з’являється вперше?