asyan.org
добавить свой файл
1
Право на віднесення до складу валових витрат платника податку разових чи періодичних внесків членів.
Згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994, № 334/94-ВР (далі Закон № 334) до складу валових витрат платника податку включаються:

«Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті» (п.п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5).

«Суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту» (п.п. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5).
Асоціація є неприбутковою організацією, що визначена у пункті 7.11 статті 7 Закону № 334. Періодичні та разові внески членів Асоціації є суми коштів, що добровільно перераховуються до неприбуткової організації. Таким чином, на вимогу процитованого п. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334, до складу валових витрат члена Асоціації може бути віднесено суму внесків у розмірі що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

З метою реалізації зазначеного положення Закону № 334, наказом Державної податкової адміністрації України від 29.03.2003 N 143 "Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання", узгодженим рішенням Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності від 31.03.2003 за N 06-10/239 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 27/7592, передбачено заповнення додатка Р2 до декларації з податку на прибуток підприємства.

В рядку 1 додатка Р2 до рядка 04.8 декларації відображається частина суми, зазначеної у рядку В, що перевищує суму (А х 0,02), але не більше суми (А х 0,05).

Виходячи з викладеного, до складу валових витрат платника податку включається сума добровільно перерахованих коштів, переданих товарів (робіт, послуг) розрахована наступним чином:

Приклад:

Оподатковуваний прибуток підприємства попереднього звітного року - 10 тис. грн. (додаток Р2 до рядка 04.8 декларації, рядок А).

5 % від оподатковуваного прибутку попереднього звітного року складає 10 тис. грн. x 0,05 = 500,0 грн.

2% від оподатковуваного прибутку попереднього звітного року складає 10 тис. грн. x 0,02 = 200 тис. грн.

Отже, якщо платник податку має оподатковуваний прибуток за попередній рік 10 000,0 грн., то він може віднести до складу валових витрат суму добровільно перерахованих коштів у межах від 201 до 500 грн.

Слід зазначити, що відповідно до порядків заповнення декларацій з податку на прибуток підприємства та податку на прибуток банку, які затверджені наказами ДПАУ від 29.03.2003 р. N 143 та від 31.03.2003 р. N 148, додатки Р2 та Р3 подаються платниками податку на прибуток виключно за рік.

Існує думка, що оскільки членство у Асоціації є для торговців цінними паперами обов`язковим в силу закону, то перерахування разових та періодичних внесків членів є витратами підприємства у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).

Проте Законом № 334 передбачено, що до складу валових витрат відносяться лише податки, збори (обов`язкові платежі), установлені Законом України "Про систему оподаткування" (абзац перший підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5). У такому переліку відсутні членські внески торговців цінними паперами.