asyan.org
добавить свой файл
1


Проект

Вноситься

народними депутатами України

Ключковським Ю.Б.

Подгорним С.П.
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про територіальну організацію виборів і референдумів
в Україні


Цей Закон регулює територіальну організацію виборів і референдумів в Україні як упорядковану сукупність (систему) спеціальних територіальних одиниць (виборчих округів та виборчих дільниць), утворюваних з метою сприяння реалізації громадянами України гарантованого Конституцією України права громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 1. Система територіальної організації виборів та референдумів

1. Систему територіальної організації виборів Президента України, виборів народних депутатів України та всеукраїнського референдуму складають:

1) єдиний загальнодержавний виборчий округ;

2) територіальні виборчі округи (у тому числі закордонний виборчий округ);

3) виборчі дільниці.

2. Законом можуть бути встановлені додаткові складові територіальної організації виборів Президента України, виборів народних депутатів України та всеукраїнського референдуму.

3. Система територіальної організації кожних місцевих виборів чи місцевого референдуму визначається відповідним законом. До цієї системи входять звичайні виборчі дільниці, утворені на території, де проводяться відповідні місцеві вибори чи місцевий референдум. Належність спеціальних виборчих дільниць до системи територіальної організації місцевих виборів визначається відповідним законом.

Стаття 2. Єдиний загальнодержавний виборчий округ

1. Єдиний загальнодержавний виборчий округ – територіальна одиниця, у межах якої проводяться вибори Президента України, вибори народних депутатів України, всеукраїнський референдум та встановлюються результати зазначених виборів чи референдуму.

2. Єдиний загальнодержавний виборчий округ включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ.

3. До території України у розумінні цього Закону належать:

1) територія, обмежена Державним кордоном України;

2) морські та річкові судна, що плавають під Державним Прапором України;

3) антарктичні науково-дослідні полярні станції України.

Стаття 3. Територіальний виборчий округ

1. Територіальний виборчий округ як проміжне територіальне виборче утворення утворюється для забезпечення ефективної організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму та встановлення підсумків голосування у межах відповідної території.

2. Територія України поділяється на 230-250 територіальних виборчих округів відповідно до статті 5 цього Закону.

3. Територіальний виборчий округ визначається територією, в межах якої знаходяться виборчі дільниці, що входять до його складу. Територіальний виборчий округ має порядковий номер. Його центром є місце знаходження окружної виборчої комісії, що визначається адресою її приміщення.

Стаття 4. Закордонний виборчий округ

1. Закордонний виборчий округ як територіальний виборчий округ складається з усіх закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до цього Закону. Він є єдиним.

2. Закордонному виборчому округу номер не присвоюється.

Стаття 5. Утворення територіальних виборчих округів

1. Територіальні виборчі округи в межах території України утворюються Центральною виборчою комісією шляхом визначення їх території (встановлення їх меж).

2. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю постійних виборчих дільниць, однак не більше як по 175 виборчих дільниць у кожному окрузі.

3. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення. На території міст Києва, Севастополя, інших великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається утворення територіального виборчого округу з територій, що не межують між собою.

4. При прийнятті рішення про утворення територіального виборчого округу одночасно приймається рішення щодо місця знаходження (адреси приміщення) відповідної окружної виборчої комісії.

5. Рішення про утворення закордонного виборчого округу не приймається.

Стаття 6. Зміни меж територіальних виборчих округів

1. У разі суттєвого порушення вимоги частини другої статті 5 цього Закону рішення про зміну меж двох або більшої кількості суміжних територіальних виборчих округів з метою усунення порушення приймається Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частини третьої статті 5 цього Закону.

2. Рішення про зміну меж територіальних виборчих округів не може бути прийняте після початку виборчого процесу виборів Президента України, виборів народних депутатів України, процесу всеукраїнського референдуму.

Стаття 7. Оприлюднення відомостей про територіальні виборчі округи

1. Рішення Центральної виборчої комісії про зміни меж чи центрів територіальних виборчих округів публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, у регіональних друкованих засобах масової інформації відповідного регіону, визначеного частиною другою статті 133 Конституції України, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Не пізніш як на п’ятий день виборчого процесу виборів Президента України, виборів народних депутатів України, процесу всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія публікує у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації перелік виборчих округів станом на день початку виборчого процесу із зазначенням їх номерів, меж, адрес приміщень відповідних окружних виборчих комісій.

Стаття 8. Виборча дільниця

1. Виборча дільниця як територіальна виборча одиниця, що об’єднує певну кількість виборців за спільним місцем голосування утворюється з метою забезпечення умов для обліку виборців, організації та проведення їх голосування на виборах та референдумах, підрахунку голосів виборців.

2. Виборча дільниця має лише одне приміщення для голосування.

Стаття 9. Типи виборчих дільниць

1. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або закордонною.

2. Звичайна виборча дільниця є постійною і використовується на усіх виборах та референдумах, що проводяться на відповідній території.

3. Спеціальна виборча дільниця чи закордонна виборча дільниця у випадках, передбачених статтями 11 та 12 цього Закону, може бути постійною або тимчасовою, утвореною на час проведення відповідних виборів чи референдуму.

Стаття 10. Звичайна виборча дільниця

1. Звичайна виборча дільниці призначена для організації та проведення голосування виборців за місцем їх проживання.

2. Звичайна виборча дільниця визначається територією охоплення виборців (далі – територія охоплення). Звичайна виборча дільниця має порядковий номер (у межах відповідного територіального виборчого округу), характеризується адресою службового приміщення дільничної виборчої комісії та адресою приміщення для голосування.

3. Звичайні виборчі дільниці утворюються в межах населеного пункту. Як виняток, допускається приєднання до виборчої дільниці всіх житлових будинків іншого населеного пункту, якщо загальна чисельність виборців у ньому не перевищує 50 осіб і за умови гарантування виборцям доставки до місця голосування транспортними засобами.

Стаття 11. Спеціальна виборча дільниця

1. Спеціальна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців у місцях їх тимчасового перебування, що обмежують можливості пересування внаслідок особливих умов або спеціального режиму. Спеціальна виборча дільниця забезпечує голосування виборців без порушення умов чи режиму їх перебування у відповідному закладі чи установі.

2. Місцями тимчасового перебування, що обмежують можливості пересування виборців і обумовлюють необхідність утворення спеціальних виборчих дільниць є:

1) стаціонарні лікувальні заклади;

2) спеціалізовані оздоровчі та реабілітаційні заклади для осіб із хворобами та травмами опорно-рухового апарату;

3) установи кримінально-виконавчої системи, передбачені Кримінально-виконавчим кодексом України;

4) слідчі ізолятори та інші місця утримання осіб, щодо яких застосовано запобіжний засіб – взяття під варту, передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України;

5) антарктичні науково-дослідні полярні станції України;

6) річкові та морські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України.

3. Спеціальна виборча дільниця визначається закладом, установою (або підрозділом закладу чи установи), судном, у яких вона утворена (далі – територія охоплення). Спеціальна виборча дільниця має порядковий номер (у межах відповідного територіального виборчого округу), характеризується адресою (місцем знаходження) закладу, установи (чи їх підрозділу), назвою та портом приписки судна.

4. Спеціальна виборча дільниця, утворена у місцях тимчасового перебування виборців, зазначених у пунктах 1-5 частини другої цієї статті, є постійною. На суднах, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, утворюються тимчасові спеціальні виборчі дільниці.

5. Спеціальні виборчі дільниці, утворені в установах, зазначених у пунктах 3-6 частини другої цієї статті, не входять до системи територіальної організації місцевих виборів чи референдуму.

Стаття 12. Закордонна виборча дільниця

1. Закордонна виборча дільниця призначена для організації та проведення голосування виборців, які проживають або на день проведення виборів перебувають на відповідній території за межами території України. Постійна закордонна виборча дільниця призначена також для організації обліку виборців, які проживають або тривалий час перебувають на території іноземної держави, де проживає значна кількість виборців України.

2. Перелік держав, де проживає значна кількість виборців України, щорічно до 1 березня кожного року визначається Центральною виборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ України.

3. Закордонна виборча дільниця не входить до системи територіальної організації місцевих виборів чи референдуму.

4. Закордонна виборча дільниця утворюється:

1) при дипломатичному представництві України в іноземній державі;

2) при офіційному представництві України при міжнародній організації, членом якої є Україна;

3) при консульській установі України за кордоном;

4) у військовій частині (формуванні), дислокованій за межами України.

5. Закордонна виборча дільниця визначається територією охоплення виборців – консульським округом або його частиною, територією дислокації військової частини (формування) України (далі – територія охоплення). Закордонна виборча дільниця має порядковий номер (у межах закордонного виборчого округу), характеризується адресою службового приміщення дільничної виборчої комісії та адресою приміщення для голосування.

6. Закордонна виборча дільниця, яка має приміщення для голосування у приміщенні дипломатичного чи іншого офіційного представництва чи консульській установі України за кордоном, у місці дислокації військової частини (формування) України за кордоном, є постійною виборчою дільницею.

7. При дипломатичному чи іншому офіційному представництві або консульській установі України за кордоном на час проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму може утворюватися тимчасова закордонна виборча дільниця з приміщенням для голосування поза приміщенням представництва (консульської установи) у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 13. Розмір виборчої дільниці

1. Розмір виборчої дільниці незалежно від її типу визначається орієнтовною кількістю виборців на цій дільниці. Кількість виборців на виборчій дільниці не може перевищувати 2500 осіб, крім випадків, передбачених частинами третьою-четвертою цієї статті.

2. За розміром виборчі дільниці поділяються на:

1) великі – з орієнтовною кількістю виборців від 1500 до 2500 осіб;

2) середні – з орієнтовною кількістю виборців від 500 до 1500 осіб;

3) малі – з орієнтовною кількістю виборців від 50 до 500 осіб.

3. Як виняток, можуть утворювати виборчі дільниці з орієнтовною кількістю виборців до 50 осіб, однак не менше 5 осіб.

4. Закордонна виборча дільниця може мати кількість виборців, яка перевищує 2500 осіб, якщо на відповідній території неможливо утворити додаткову закордонну виборчу дільницю або надлишкову кількість виборців неможливо віднести до іншої закордонної виборчої дільниці.

5. Орієнтовна кількість виборців на звичайній чи закордонній виборчій дільниці визначається органом ведення Державного реєстру виборців за місцем знаходження відповідної дільниці. Орієнтовна кількість виборців на спеціальній виборчій дільниці визначається Центральною виборчою комісією за поданням органу, зазначеного в частині першій статті 15 цього Закону.

Стаття 14. Орган, уповноважений утворювати виборчі дільниці

1. Рішення щодо утворення, ліквідації, поділу, зміни території, зміни приймає Центральна виборча комісія на підставі подань органів, зазначених у статті 15 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія приймає рішення щодо утворення, ліквідації, зміни території охоплення, зміни адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії, зміни адреси приміщення для голосування не пізніш як на десятий день після отримання подання органу, зазначеного у статті 15 цього Закону. Подання щодо утворення постійної виборчої дільниці не розглядається, якщо воно отримане Центральною виборчою комісією після початку виборчого процесу або процесу референдуму. Подання щодо утворення тимчасової (на час виборчого процесу або процесу референдуму) спеціальної або закордонної виборчої дільниці не розглядається, якщо воно отримане Центральною виборчою комісією менш як за 50 днів до дня виборів або референдуму.

3. Центральна виборча комісія відмовляє в утворенні, ліквідації, зміні території охоплення, зміні адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії, зміні адреси приміщення для голосування, якщо у поданні немає належного обґрунтування або якщо Комісія приходить до висновку про недоцільність запропонованого у поданні рішення.

4. Рішення про утворення, ліквідацію, зміну території охоплення, зміну адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії, зміну адреси приміщення для голосування приймається у вигляді постанови Центральної виборчої комісії. В одній постанові можуть міститися рішення стосовно довільної кількості виборчих дільниць.

5. При утворенні виборчої дільниці їй присвоюється номер у межах територіального або закордонного виборчого округу.

Стаття 15. Органи, що вносять подання щодо виборчих дільниць

1. Подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення, ліквідації, зміни території охоплення, зміни адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії, зміни адреси приміщення для голосування звичайної або спеціальної виборчої дільниці вносить відповідно виконавчий комітет міської ради (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районна, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація. Подання вноситься до Центральної виборчої комісії за підписом відповідно міського голови, голови районної, Севастопольської міської державної адміністрації та скріплюється печаткою відповідного органу.

2. Подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення, ліквідації, зміни території охоплення, зміни адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії, зміни адреси приміщення для голосування закордонної виборчої дільниці вносить Міністерство закордонних справ України. Подання вноситься до Центральної виборчої комісії за підписом Міністра закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства.

Стаття 16. Зміст подання щодо утворення звичайної виборчої дільниці

Подання стосовно утворення нової виборчої дільниці, зазначене у частині першій статті 15 цього Закону, повинно містити:

1) підстави утворення виборчої дільниці (перше подання у зв’язку із набранням чинності цього Закону, утворення нового населеного пункту, нового мікрорайону чи комплексу житлових будинків у місті; збільшення кількості виборців на існуючій звичайній виборчій дільниці понад 2500 осіб);

2) пропозиції щодо території охоплення утворюваної виборчої дільниці (населений пункт, перелік вулиць, житлових будинків; інші ознаки, які дозволяють ідентифікувати територію охоплення);

3) пропозиції щодо зміни територій охоплення суміжних виборчих дільниць (при потребі) у зв’язку з утворенням пропонованої виборчої дільниці;

4) орієнтовну кількість виборців на утворюваній виборчій дільниці та (при потребі) зміни в орієнтовних кількостях виборців суміжних виборчих дільниць;

5) місце знаходження (адресу) приміщення, яке пропонується для використання як службового приміщення дільничної виборчої комісії на час її функціонування;

6) пропоноване місце знаходження (адресу) та характеристики (тип приміщення, площа, поверх, на якому воно розміщене) приміщення, яке пропонується для використання як приміщення для голосування на виборчій дільниці.

Стаття 17. Зміст подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці

1. Подання стосовно утворення постійної спеціальної виборчої дільниці, зазначене у частині першій статті 15 цього Закону, повинно містити:

1) підстави утворення виборчої дільниці (перше подання у зв’язку із набранням чинності цього Закону, утворення нового закладу чи установи, зазначеного у частині другій статті 11 цього Закону, або їх підрозділу, виникнення обставин, пов’язаних із реорганізацією закладу чи установи, зміни режиму закладу (установи) чи умов перебування виборців у них);

2) пропозиції щодо території охоплення утворюваної виборчої дільниці (заклад, установа, відділення чи інший підрозділ закладу або установи, полярна станція; інші ознаки, які дозволяють ідентифікувати територію охоплення);

3) пропозиції щодо зміни територій охоплення суміжних виборчих дільниць (при потребі) у зв’язку з утворенням виборчої дільниці, пропонованої поданням;

4) орієнтовну кількість виборців на утворюваній виборчій дільниці та (при потребі) зміни в орієнтовних кількостях виборців суміжних виборчих дільниць;

5) пропоноване місце знаходження (адресу) приміщення, яке пропонується для використання як службове приміщення дільничної виборчої комісії на час її функціонування;

6) пропоноване місце знаходження (адресу) та характеристики (тип приміщення, площа, поверх, на якому воно розміщене) приміщення, яке пропонується для використання як приміщення для голосування на виборчій дільниці;

7) зобов’язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування членів відповідної виборчої комісії та осіб, які відповідно до закону мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.

2. Подання щодо утворення тимчасової спеціальної виборчої дільниці на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, повинно містити:

1) назву судна;

2) порт приписки судна;

3) орієнтовну кількість виборців на судні;

4) останній перед днем голосування день виходу судна у плавання з порту приписки;

5) орієнтовний найближчий до дня голосування час заходу судна у порт України.

Стаття 18. Зміст подання щодо утворення закордонної виборчої дільниці

Подання стосовно утворення закордонної виборчої дільниці, зазначене у частині першій статті 15 цього Закону, повинно містити:

1) назву іноземної держави, в якій утворюється закордонна виборча дільниця;

2) назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється виборча дільниця, найменування та адресу військової частини (формування), дислокованої за межами України;

3) підстави утворення виборчої дільниці (утворення нового представництва чи консульської установи України за кордоном, зміна меж консульського округу);

4) пропозиції щодо території охоплення утворюваної виборчої дільниці;

5) пропозиції щодо зміни територій охоплення суміжних виборчих дільниць (при потребі) у зв’язку з утворенням виборчої дільниці, пропонованої поданням;

6) орієнтовну кількість виборців на утворюваній виборчій дільниці та (при потребі) зміни в орієнтовних кількостях виборців суміжних виборчих дільниць;

7) пропоноване місце знаходження (адресу) приміщення, яке пропонується для використання як службового приміщення дільничної виборчої комісії на час її функціонування;

8) пропоноване місце знаходження (адресу) та характеристики (тип приміщення, площа, поверх, на якому воно розміщене) приміщення, яке пропонується для використання як приміщення для голосування на виборчій дільниці;

9) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної виборчої дільниці, у тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України.

Стаття 19. Ліквідація постійної виборчої дільниці

1. У разі зменшення орієнтовної кількості виборців на постійній звичайній виборчій дільниці нижче від 50 осіб; ліквідації (закриття) закладу чи установи або їх підрозділів, полярної станції, де утворена постійна спеціальна виборча дільниця; зменшення орієнтовної кількості виборців у відповідній іноземній державі, що має наслідком її виключення з переліку, зазначеного у частині другій статті 12 цього Закону; у разі передислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України, закриття дипломатичного представництва чи консульської установи України в іноземній державі відповідний орган, зазначений у частині першій статті 15 цього Закону, звертається з поданням до Центральної виборчої комісії щодо ліквідації виборчої дільниці.

2. Подання, зазначене у частині першій цієї статті, повинно містити:

1) підстави ліквідації звичайної виборчої дільниці (орієнтовна кількість виборців із зазначенням реальної можливості включення цих виборців до складу іншої виборчої дільниці);

2) пропозиції щодо зміни територій суміжних виборчих дільниць у зв’язку з ліквідацією виборчої дільниці;

3) орієнтовну кількість виборців на виборчих дільницях, до складу яких включені виборці ліквідованої виборчої дільниці.

3. Ліквідація єдиної у населеному пункті звичайної виборчої дільниці допускається як виняток лише при зменшенні чисельності виборців до 50 осіб і менше та відповідних гарантіях забезпечення доставки виборців цього населеного пункту до приміщення для голосування найближчої звичайної виборчої дільниці, до території охоплення якої пропонується віднести цей населений пункт.

4. Тимчасові виборчі дільниці вважаються ліквідованими з дня завершення відповідного виборчого процесу.

Стаття 20. Зміна адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії, зміна адреси приміщення для голосування виборчої дільниці

1. Відповідний орган, зазначений у частині першій статті 15 цього Закону, може звернутися до Центральної виборчої комісії з поданням щодо зміни службового приміщення дільничної виборчої комісії чи приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці.

2. Центральна виборча комісія може зобов’язати відповідний орган, зазначений у частині першій статті 15 цього Закону, розглянути можливість зміни службового приміщення дільничної виборчої комісії чи приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці і внести відповідне подання до Центральної виборчої комісії, якщо наявні приміщення не відповідають вимогам законодавства до таких приміщень.

3. Рішення про зміну службового приміщення дільничної виборчої комісії чи приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці приймає Центральна виборча комісія в порядку та в строки, визначені у статті 14 цього Закону.

4. Зміна номера виборчої дільниці у межах відповідного територіального виборчого округу допускається тільки як виняток.

Стаття 21. Оприлюднення відомостей про виборчі дільниці

1. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення, ліквідацію, зміну адреси службового приміщення дільничної виборчої комісії, зміну адреси приміщення для голосування виборчих дільниць публікується у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, у регіональних друкованих засобах масової інформації відповідного регіону, визначеного частиною другою статті 133 Конституції України, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

2. Центральна виборча комісія не пізніш як за 40 днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, на всеукраїнському референдумі, загальних чергових місцевих виборах публікує у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації відповідного регіону повний перелік постійних та тимчасових виборчих дільниць кожного територіального виборчого округу, розташованого у межах цього регіону, із зазначенням їх номерів, територій охоплення, орієнтовної кількості виборців, місця голосування та місця знаходження відповідних дільничних виборчих комісій.

3. Відомості, передбачені у частині другій цієї статті, про закордонні виборчі дільниці публікуються у ті ж строки у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Відповідне офіційне представництво чи консульська установа України у державі, де утворена закордонна виборча дільниця, публікує повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці із зазначенням її номера, території охоплення, орієнтовної кількості виборців, місця голосування та місця знаходження дільничної виборчої комісії у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб у строк, зазначений у частині другій цієї статті.

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Органи, зазначені у статті 15 цього Закону, протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом вносять подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення усіх постійних виборчих дільниць відповідного району, міста, іноземної держави відповідно до вимог статей 16-18 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія протягом трьох місяців після отримання зазначеного подання перевіряє отримані подання щодо їх відповідності вимогам цього Закону та приймає рішення про утворення відповідних постійних виборчих дільниць або про відмову в утворенні виборчої дільниці.

3. Рішення про відмову в утворенні виборчої дільниці з вичерпним переліком підстав відмови Центральна виборча комісія невідкладно надсилає органу, який звернувся з поданням.

4. У разі усунення підстав, які унеможливлювали утворення виборчої дільниці орган, зазначений у статті 15 цього Закону, повторно вносить до Центральної виборчої комісії подання щодо утворення відповідної виборчої дільниці.

5. Рішення Центральної виборчої комісії про утворення постійних виборчих дільниць у відповідному регіоні, іноземній державі, прийняте відповідно до пункту 2 цих Перехідних положень, не пізніш як на п’ятнадцятий день після його прийняття публікується у порядку, встановленому частиною першою статті 21 цього Закону.

6. Після утворення постійних виборчих дільниць у порядку, зазначеному у пунктах 1 та 2 цих Перехідних положень, однак не пізніш як через шість місяців після набрання чинності цим Законом, Центральна виборча комісія утворює територіальні виборчі округи відповідно до статті 5 цього Закону.

7. Рішення про утворення територіальних виборчих округів не пізніш як на п’ятнадцятий день після його прийняття публікується у порядку, зазначеному у частині першій статті 7 цього Закону.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Після набрання чинності цим Законом закони України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» стосовно утворення територіальних виборчих округів та виборчих дільниць діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

у шестимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

4. Центральній виборчій комісії:

привести у місячний строк з дня опублікування цього Закону свої акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити своєчасне прийняття актів, передбачених цим Законом.