asyan.org
добавить свой файл
1
Проект

(03.11.99)

Вноситься народним

депутатом України

Ю.Сахном

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий статус груп об'єднаних

спільними інтересами (лобістських груп)

у Верховній Раді України
Стаття 1. Загальні положення
Цим Законом визначається правовий статус, правила створення

і реєстрації груп об'єднаних спільними інтересами (лобістських

груп), які здійснюють свою діяльність у Верховній Раді України.
Групи об'єднані спільними інтересами (далі - групи спільних

інтересів) - це об'єднання громадян України, що представляють

певні економічні і соціальні інтереси зацікавлених верств і груп

населення та мають право легальними шляхами впливати на

формування законодавства України.
До груп спільних інтересів не відносяться політичні партії.
Стаття 2. Мета діяльності груп спільних інтересів.
Метою діяльності групи спільних інтересів є вплив на

прийняття законодавчих актів Верховною Радою України.
Стаття 3. Об'єкти впливу груп спільних інтересів.
Об'єктами впливу груп спільних інтересів можуть бути народні

депутати України, їх фракції і групи, комітети і тимчасові

спеціальні комісії Верховної Ради.
Забороняється здійснювати вплив на Голову Верховної Ради,

його заступників, працівників структурних підрозділів

Секретаріату і Управління Справами Верховної Ради.
Стаття 4. Категорії груп спільних інтересів.
Групи спільних інтересів поділяються на наступні категорії:
- громадські організації;
- професійні спілки, організації підприємців або їх

об'єднання;
- міжпартійні і робочі групи;
- міжпарламентські групи.
Стаття 5. Громадські організації, як групи спільних

інтересів
Громадські організації, як групи спільних інтересів,

створюються, реєструються і діють у відповідності з чинним

Законом України "Про об'єднання громадян".
До груп спільних інтересів можуть бути віднесені лише

громадські організації з всеукраїнським статусом.
Порядок реєстрації громадських організацій, як груп спільних

інтересів у Верховній Раді, визначається цим законом.
Стаття 6. Професійні спілки і організації підприємців, як

груп спільних інтересів.
Професійні спілки і організації підприємців, як групи

спільних інтересів, створюються, легалізуються (реєструються) і

діють у відповідності з чинним законодавством України про

професійні спілки і організації підприємців.
До груп спільних інтересів можуть бути віднесені лише

професійні спілки (або їх об'єднання) і організації підприємців

(або їх об'єднання) з всеукраїнським статусом.
Порядок реєстрації професійних спілок і організацій

підприємців у Верховній Раді, визначається цим законом.
Стаття 7. Міжпартійні і робочі групи
Міжпартійні групи створюються у Верховній Раді з числа

народних депутатів України.
До складу міжпартійних груп повинні входити представники не

менш ніж половини фракцій і депутатських груп, що зареєстровані у

Верховній Раді.
До складу робочих груп можуть входити народні депутати

України і представники груп спільних інтересів, що зареєстровані

у Верховній Раді у відповідності з вимогами цього закону. Число

членів групи має бути не менше п'яти осіб.
Голова Верховної Ради, його заступники, керівники

депутатських фракцій і груп, голови комітетів Верховної ради не

можуть входити до складу міжпартійних і робочих груп.
Стаття 8. Міжпарламентські групи.
Міжпарламентські групи (депутатські групи з

міжпарламентських зв'язків) утворюються шляхом добровільного

об'єднання народних депутатів України.
Головною ціллю таких груп є участь в організації і

координації міжпарламентської співпраці. В процесі реалізації

цієї цілі міжпарламентські групи можуть ставати об'єктами дії

даного закону як групи спільних інтересів.
Порядок організації діяльності міжпарламентських груп, форми

роботи, забезпечення їх діяльності визначається положенням, яке

затверджується Верховною радою України.
Стаття 9. Порядок реєстрації груп спільних інтересів.
Реєстрація груп спільних інтересів проводиться відділом по

роботі з групами спільних інтересів Секретаріату Верховної Ради.
Громадські організації, професійні спілки, організації

підприємців або їх об'єднання подають для реєстрації такі

документи:
1) заяву встановленого зразка, яке містить:
- назву групи спільних інтересів;
- прізвище і посаду уповноваженої особи (осіб) групи;
- повну адресу, координати для зв'язку;
2) копію свідоцтва про реєстрацію суб'єктів, що створили

групу або копію інших документів, що засвідчують легалізацію;
3) перелік кола питань, які є предметом інтересів групи, а

також перелік об'єктів можливого впливу групи (у відповідності з

положеннями стаття 3);
4) копію документа, що засвідчує сплату реєстраційного

внеску групи на відповідний рахунок Секретаріату Верховної Ради.

Розмір внеску дорівнює десяти мінімальним заробітним платам.
5) підписи не менш ніж 130 депутатів на підтримку реєстрації

групи спільних інтересів. При цьому, один депутат може підтримати

своїм підписом не більше п'яти груп спільних інтересів, а їх

підписи не відкликаються.
Міжпартійні, робочі і міжпарламентські групи після

проведення їх установчих зборів подать для реєстрації заяву, що

має включати:
- назву групи, склад групи;
- мету та цілі діяльності групи;
- дані про повноважну особу (осіб) групи;
- місце знаходження групи, координати для зв'язку;
- умови і порядок входження і виходу з групи, обрання

керівних органів або керівних (повноважних) осіб групи.
Відділ по роботі з групами спільних інтересів на протязі

двох тижнів з дня надходження документів має зареєструвати групу

і видати її повноважним представникам свідоцтво про реєстрацію.
Форма свідоцтва встановлюється Секретаріатом Верховної Ради

України.
Підставою для відмови у реєстрації може бути лише

відсутність документів, які указані в цій статті.
Стаття 10. Права груп спільних інтересів
Для реалізації цілей і завдань груп спільних інтересів вони

користуються такими правами:
- доступа до приміщень Верховної Ради України;
- розповсюджувати у Верховній Раді України інформацію про

свою діяльність;
- отримувати інформацію про хід законодавчого процесу;
- впливати на законодавчий процес у формах, визначених цим

законом.
Стаття 11. Доступ представників груп спільних інтересів до

приміщень Верховної Ради України
Після реєстрації у відповідності з положеннями ст.9 цього

Закону, представники групи спільних інтересів отримують права на

доступ до приміщень Верховної ради України.
Кожна зареєстрована група має право отримати до п'яти

перепусток для входу на балкон сесійної частини і дві перепустки

для входу до інших приміщень сесійної частини і до приміщень

комітетів Верховної Ради України.
Перелік приміщень, вхід до яких заборонено, визначається

керівництвом Верховної Ради України.
Форма перепусток, термін їх дії і порядок їх одержання

визначається Секретаріатом Верховної Ради України.
Стаття 12. Розповсюдження у Верховній Раді України

інформації про діяльність груп спільних інтересів
На протязі місяця після реєстрації інформація про групу

спільних інтересів доводиться Секретаріатом Верховної Ради

України до відома народних депутатів України, депутатських

фракцій і груп, комітетів Верховної Ради України, Тимчасових

комісій, інших груп спільних інтересів. Повідомлення про групу

робиться Прес-службою Верховної Ради України у виданнях Верховної

Ради України.
Зареєстровані групи спільних інтересів мають право в

будь-якій формі доводити інформацію про свою діяльність до відома

народних депутатів України через відповідні структури

Секретаріату Верховної Ради України.
Стаття 13. Отримання інформації про хід законодавчого

процесу у Верховній Раді
Групи спільних інтересів мають право через структури

Секретаріату Верховної Ради, які відповідають за розповсюдження

матеріалів для народних депутатів України, отримувати в повному

обсязі примірник документів, матеріалів, проектів законодавчих

актів, які відповідають напрямку їх інтересів. Групам спільних

інтересів представляються також примірник всіх інформаційних,

довідкових, методичних матеріалів, які розповсюджуються для

народних депутатів України і які виготовлені і роздруковані

Секретаріатом Верховної Ради України.
Стаття 14. Групи спільних інтересів і законодавчий процес
Групи спільних інтересів мають право в письмовій формі

подавати народним депутатам України, депутатським фракціям і

групам, комітетам Верховної Ради, пропозиції до законодавчих

актів, які готуються до розгляду у першому читанні. Пропозиції

груп спільних інтересів обов'язково враховуються відповідним

комітетом Верховної Ради в процесі розгляду проектів законодавчих

актів.
Представники груп спільних інтересів мають право бути

присутніми на засіданнях комітетів, депутатських груп і фракцій,

тимчасових комісій, де розглядаються питання, що входять до сфери

їх інтересів.
Для участі в засіданнях представники групи мають попередньо

поставити до відома керівництво і апарат Комітету, комісії,

фракції чи групи.
Представник групи має право на короткий виступ з викладом

перед учасниками засідання позиції групи.
Народні депутати України можуть ставити запитання і

отримувати на них відповіді. Представники групи права на

запитання не мають.
Погляди, викладені членами групи, стають частиною

обговорення на засіданні.
Кількість представників від групи не може бути більшою ніж

три особи. Загальна кількість представників груп спільних

інтересів обмежується розмірами і можливостями приміщення, де

проводиться засідання. Про це учасники засідання інформуються

заздалегідь.
Загальний час на виступи і запитання з представниками груп

спільних інтересів з одного питання порядку денного не повинен

перевищувати тридцяти хвилин.
Стаття 15. Організація діяльності груп спільних інтересів
Виходячи з можливостей Верховної Ради, за рахунок коштів,

передбачених бюджетом Верховної Ради України, групи спільних

інтересів можуть забезпечуватись приміщеннями, технічними

засобами, засобами зв'язку, транспортом Верховної Ради. Порядок

забезпечення груп спільних інтересів визначається керівництвом

Верховної Ради України.
Кошти, отримані за реєстрацію груп спільних інтересів,

можуть бути використані лише на потреби груп спільних інтересів і

їх обслуговування Секретаріатом Верховної Ради.
Стаття 16. Відповідальність за порушення закону про групи

спільних інтересів
Посадові особи, які відповідають за реєстрацію груп спільних

інтересів, роботу з ними у Верховній Раді, за порушення норм

цього закону несуть адміністративну, цивільно-правову або

кримінальну відповідальність.
За порушення цього закону до груп спільних інтересів можуть

бути застосовані такі стягнення:
- попередження;
- тимчасова заборона діяльності;
- призупинення реєстрації і заборона діяльності.
Стягнення застосовуються керівництвом Верховної Ради за

поданням керівників відповідних підрозділів, які співпрацюють з

групами спільних інтересів.
В разі призупинення реєстрації і заборони діяльності

повторна реєстрація може відбутись не раніше ніж через три

місяці, після призупинення реєстрації.
Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.
Кабінету Міністрів України в двомісячний термін підготувати

пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Законів України, що

випливають з цього Закону, привести акти Кабінету Міністрів у

відповідність з цим Законом.
Секретаріату Верховної Ради в двомісячний термін внести

зміни до структури Секретаріату і внутрішнього регламенту, які

випливають з норм цього Закону.