asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Розвязування

В точці: С:В точці Д:№ 2.8 У трьох вершинах квадрата, сторона якого становить 0,4 м, розташували однакові позитивні заряди по 0,5·10-9 Кл. Визначити напруженість поля в четвертій вершині.


Дано:

а=0,4 м


q1=q2=q3=q=

=5·10-9Кл

EД-?

Р озв’язуванняЗадачі для самостійної роботи


№ 2.9 Визначити заряд, який створює електричне поле, якщо на відстані 5 см від заряду напруженість поля 1,6·10-8 Н/Кл. Відповідь: q=4,4·10-8 Кл
№ 2.10 Між двома точковими зарядами q1=4·10-9 Кл і q2=-5·10-9 Кл відстань дорівнює 60 см. Визначити напруженість поля в середній точці між зарядами.

Відповідь: Е=0,9 кН/Кл.

№ 2.11 Між зарядами q1=6,4·10-6 Кл і q2=-6,4·10-6 Кл відстань дорівнює 12 см. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій на 8 см від обох зарядів.

Відповідь: Е=1,4·107 Н/Кл
№ 2.12. В основі рівностороннього трикутника із стороною 3 м розташовано заряди по +q і –q. Визначити напруженість поля в центрі трикутника.

Відповідь:
№ 2.13 В основі рівностороннього трикутника із стороною 4 см розташовано заряди q1=30 нКл і q2=-30 нКл. Визначити напруженість у вершині трикутника. Відповідь: Е=16,875·104 В/м
№ 2.14 Два заряди q1=8 нКл і q2=16 нКл розташували на відстані 6 см один від одного. В якій точці поля напруженість дорівнює нулеві, якщо: 1) заряди однойменні; 2) різнойменні (q2=-16 нКл)?

Відповідь: 1) на відстані 2,5·10-2м від меншого заряду q1; 2) на відстані 15·10-2 м від q1.
№ 2.15 У вертикально напрямленому однорідному електричному полі помістили порошинку, маса якої 1·10-9 г, а заряд 3,2·10-17 Кл. Яка напруженість поля, коли силу ваги порошинки зрівноважує сила електричного поля?
III. Провідники і діелектрики в електростатичному полі
№ 3.1 В металевій кулі радіусом 3 см надали заряду 16 нКл. Визначити поверхневу густину заряду і напруженість поля в точках, віддалених від центра кулі на 2 см і 4 см.


Дано:

R=3·10-2м

q=16·10-8Кл

R1=2·10-2м

R2=4·10-2м

Ơ-?

E1-?

E2-?
Розвязування
На відстані R1
,


№ 3.2 Заряджена куля має поверхневу густину σ. Визначити напруженість поля в точці, віддаленій від поверхні кулі на відстань, що дорівнює її діаметрові.


Дано:

Ơ

R

D

E-?
Розв’язування


;

;№ 3.3 Визначити напруженість поля зарядженої нескінченної пластини, якщо поверхнева густина заряду на ній дорівнює 708 нКл/м2.


Дано:E-?
Розвязування
№ 3.4 Велику заряджену пластину з поверхневою густиною заряду 40 нКл/м2 занурили в масло. Визначити наруженість поля поблизу середини пластини.


Дано:E-?
Розвязування

Приблизу середини пластини поле буде однорідним.

№ 3.5 Обчислити значення кожного з двох однакових зарядів, якщо в маслі на відстані 6 см один від одного вони взаємодіють із силою 0,4 мН.


Дано:

R=6·10-2м

F=0,4·10-3H

ε=2,5


Розвязуання


№ 3.6 У скільки разів треба змінити значення кожного з двох однакових зарядів, щоб під час занурення їх у воду сила взаємодії на тій самій відстані між ними була така сама, як і в повітрі?


Дано:

F=F!

R=R!

ε=1

ε!=81


Розвязування


У воді:

,№ 3.7 Позитивно заряджена кулька, що маэ масу 0,18 г і густину речовини 1800 кг/м3, перебуває у завислому стані в рідкому діелектрику, густина якого 900 кг/м3. У діелектрику є однорідне електричне поле напруженістю 45 кВ/м, напрямлене вертикально вгору. Визначити заряд кульки.


Дано:

m=0,18·10-3кг

ρ1=1800 кг/м3

ρ2=900кг/м3

E=45·103 В/м


Розв’язування
За II законом Ньютона:OY:


<< предыдущая страница   следующая страница >>