asyan.org
добавить свой файл
1
УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

ХLІV сесії

VІ скликання

від 27 грудня 2012 року № 664-VI

Про міський бюджет на 2013 рікВідповідно до Закону України від 06 грудня 2012 року «Про Державний бюджет України на 2013 рік», ст..76,77 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення Балаклійської районної ради від 21 грудня 2012 року «Про районний бюджет на 2013 рік», на підставі ст.23 частини 1, ст. ст. 26,59,61-66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статей розділу ІХ Статуту територіальної громади міста Балаклія, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2013 рік у сумі 18366,267 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 14854,591 тис. грн., спеціального фонду бюджету 3511,676 тис. грн. (Додаток №1)
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2013 рік у сумі 18366,267 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 14854,591 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 3511,676 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 140,0 тис. грн.
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (Додаток № 4) на 2013 рік :

- субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування в сумі 892,194 тис. грн.
5. Доручити міському голові підписати угоду з районною радою щодо передачі субвенції до районного бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міста Балаклійського району.
6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2013 рік у сумі 50,0 тис. грн.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

поточні трансферти населенню (код 2700);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
8. Встановити, що вартість харчування на 2013 рік має забезпечити дотримання натуральних норм харчування вихованців дошкільних навчальних закладів № 1,2,3,4,7,8,10 м. Балаклія, за яких вартість харчування повинна становити не менше 12 грн. на одну дитину.

9. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету та розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету нижчого рівня на 2013 рік (Додаток №5).

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.
10. Затвердити ліміти витрат на 2013 рік на утримання транспортних засобів, послуги зв’язку, на відрядження. (Додаток № 6)
11. Кошти спеціального фонду бюджету розвитку, заплановані надходження єдиного податку, в сумі 2366,600 тис. грн. розподілити після затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Балаклія на 2013 рік, Програми використання коштів бюджету розвитку Балаклійської міської ради на 2013 рік та переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. (Додаток № 7)
12. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних і регіональних програм на загальну суму 488,443 тис. грн. (Додаток №8)
13. Кошти спеціального фонду, заплановані надходження екологічного податку, в сумі 122,500 тис. грн. розподілити після затвердження Програми покращання екологічного стану міста Балаклія на 2013 рік.
14. Надати право Балаклійському міському голові укладати і підписувати угоди на перерахування субвенцій районній раді з послідуючим затвердженням на чергових сесіях міської ради.
15. Доручити управлінню житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради провести процедури закупівель та укласти угоди на виконання:

- послуг з благоустрою міста Балаклія;

- робіт з капітального ремонту житлового фонду міста Балаклія;

- робіт з будівництва, реконструкції, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста Балаклія згідно діючого законодавства.
16. Встановити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах виділених ім. асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.
Будь-які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також спожиті продукти харчування і комунальні послуги та енергоносії.
17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
18. Установи, що допущення нецільового використання розпорядниками бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має як наслідок – зменшення асигнувань на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням.
19. Головному розпоряднику коштів міського бюджету вжити заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників бюджетних установ, не допускаючи її збільшення проти врахованої в розрахунках до проекту міського бюджету на 2013 рік.
20. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.
21. Надати право постійній депутатській комісії з питань бюджету Балаклійської міської ради в процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на чергових сесіях міської ради.
22. Відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України дозволити головному розпоряднику коштів міського бюджету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття у 2013 році тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного року за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
23. Надати право міському голові Літвінову О.М. підписувати відповідні договори на отримання позик.
24. Відповідно до вимог п.8 ст.16 Бюджетного кодексу України надати право головному розпоряднику бюджетних коштів здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних залишків коштів міського бюджету на рахунках в державних банках на умовах депозитних договорів для отримання додаткових доходів з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
25. Дозволити розпоряднику бюджетних коштів в окремих випадках видачу готівки на оплату праці (КЕКВ 2110,2120); придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210); оплату інших послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240); видатків на відрядження (КЕКВ 2250).
26. Додатки № 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
27. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань бюджету міської ради (голова комісії Онопрієнко О.В.).

Балаклійський міський голова О.М.Літвінов