asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 18 19
Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

N 1058-IV, 09.07.2003, Закон, Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49-51,

ст.376 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1878-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 49, ст.528

N 2153-IV від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.42

N 2287-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.137

N 2291-IV від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 6, ст.141

N 2343-IV від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.184

N 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267

N 2613-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.339

N 2658-IV від 16.06.2005, ВВР, 2005, N 29, ст.382 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 8-рп/2005 від 11.10.2005 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 3057-IV від 03.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.61

N 3058-IV від 03.11.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.62

N 3108-IV від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18

N 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96

N 3297-IV від 10.01.2006, ВВР, 2006, N 16, ст.136

N 3456-IV від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234

N 3591-IV від 04.04.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.318

N 32-V від 26.07.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.331

N 67-V від 03.08.2006, ВВР, 2006, N 40, ст.346

N 364-V від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.16

N 436-V від 12.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.72

N 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66

N 827-V від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.342

N 857-V від 03.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.361

N 996-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.439 )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 4-рп/2007 від 18.06.2007

N 6-рп/2007 від 09.07.2007 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78

- зміни діють по 31 грудня 2008 року )

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 10-рп/2008 від 22.05.2008 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 309-VI від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

N 345-VI від 02.09.2008, ВВР, 2008, N 42-43, ст.293

N 639-VI від 31.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.181 -

зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року

N 795-VI від 24.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.221

N 799-VI від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 18, ст.247

N 1074-VI від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 30, ст.419

N 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535

N 1543-VI від 23.06.2009, ВВР, 2009, N 49, ст.735

N 1564-VI від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.758 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 25-рп/2009 від 07.10.2009 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496

N 2461-VI від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 47, ст.555

N 2464-VI від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11

N 2508-VI від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.19

N 2850-VI від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252

N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272

N 2911-VI від 11.01.2011, ВВР, 2011, N 31, ст.296

N 3609-VI від 07.07.2011

N 3610-VI від 07.07.2011

N 3668-VI від 08.07.2011 )

( У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках

і числах замінено словами "статутний капітал" у

відповідному відмінку і числі

N 2850-VI від 22.12.2010 )

( Установити, що у 2004 році сплата страхових внесків,

передбачених цим Законом, сільськогосподарськими

підприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського

податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених

Законом України

"Про фіксований сільськогосподарський податок" згідно

із Законом

N 1344-IV від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )

( Установити на 2005 рік фіксований розмір страхових внесків на

загальнообов'язкове державне страхування для фізичних осіб -

суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий

спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок),

та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь

у провадженні ними підприємницької діяльності, у розмірі

мінімального страхового внеску, визначеного цим Законом,

на місяць на кожну особу згідно із Законом

N 2285-IV від

23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 )

( Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,

додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно

до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за

віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 цього

Закону, згідно із Законом

N 3235-IV від 20.12.2005 )

( Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії

або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням

надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги

та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до

пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)

у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати

12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом

першим частини першої статті 28 цього Закону, а по інших

категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного

грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових

пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги

перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених

законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може

перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із Законом

N 489-V від 19.12.2006 )

( Установити, що у 2007 році працюючим пенсіонерам, на яких поширюється дія цього Закону, достроково призначена пенсія за віком (з урахуванням підпункту "г" пункту 1 статті 26 Закону України

"Про зайнятість населення" , пункту "в" частини другої статті 12 Закону України

"Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" та статті 21

Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні") у період до досягнення пенсійного віку, передбаченого законодавством для відповідної категорії осіб, не виплачується згідно із Законом

N 489-V від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного Суду

N 4-рп/2007 від 18.06.2007 (в частині, що стосується професійних суддів та працівників апарату судів); Рішення Конституційного Суду

N 6-рп/2007 від 09.07.2007 )

( Встановити, що у 2008 році пенсії, призначені згідно із цим

Законом із застосуванням показників середньої заробітної плати

працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002-2005

роки, підлягають перерахунку з 1 січня 2008 року із урахуванням

показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у

галузях економіки України, за 2006 рік, що застосовується для

обчислення пенсій згідно із Законом

N 107-VI від 28.12.2007 )

( У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку" та "Державна комісія з регулювання

ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках

замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових

послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом

N 3610-VI від 07.07.2011 )

( У тексті Закону слово "тендер" в усіх відмінках і числах

замінено словом "конкурс" у відповідному відмінку і числі

згідно із Законом

N 3668-VI від 08.07.2011 )

Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

Зміна умов і норм загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

актуарні розрахунки - фінансовий аналіз коротко- і довгострокових наслідків функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що містить прогноз фінансових потоків, оцінку фінансових зобов'язань, довгостроковий прогноз стану та стабільності системи, докладний аналіз коротко- і довгострокових фінансових наслідків будь-яких змін у цій системі;

діяльність з управління активами - професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів, порядок провадження якої визначено законодавством про цінні папери та фондовий ринок;

( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом

N 3668-VI від 08.07.2011 )

довічна пенсія (ануїтет) - пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, - на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума та порядок виплати якої визначаються в договорі страхування довічної пенсії, укладеному із страховою організацією, що сплачується особі після досягнення нею пенсійного віку, передбаченого цим Законом, або членам її сім'ї чи спадкоємцям у випадках, передбачених цим Законом;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до цього Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

( Абзац статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3668-VI від 08.07.2011 )

зберігач - банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та відповідає вимогам цього Закону щодо зберігання та обслуговування коштів Накопичувального фонду;

інвестиційний дохід - сума приросту вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду за визначений проміжок часу, отримана за рахунок зміни їх ринкової вартості, і прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами та пасивних доходів, нарахованих за цими пенсійними активами;

( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом

N 3668-VI від 08.07.2011 )

інвестиційний прибуток (збиток) - різниця між сумою інвестиційного доходу Накопичувального пенсійного фонду, отриманого за визначений проміжок часу, та сумою адміністративних видатків Накопичувального пенсійного фонду за цей період на оплату послуг, визначених відповідно до цього Закону.

( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом

N 3668-VI від 08.07.2011 )

коефіцієнт страхового стажу - величина, що визначається відповідно до цього Закону для обрахування страхового стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

компанія з управління активами - юридична особа, яка здійснює управління активами на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з управління активами інституційних інвесторів) та обирається за результатами конкурсу;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

конкурс - процес визначення на конкурентних засадах юридичної особи (групи юридичних осіб), яка запропонувала кращі послуги (виконання робіт) у накопичувальній системі пенсійного страхування у визначеному цим Законом порядку;

( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом

N 3668-VI від 08.07.2011 )

мінімальна пенсія - державна соціальна гарантія, розмір якої визначається цим Законом;

мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахунково як добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановлених законом, на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід);

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 2464-VI від 08.07.2010 )

накопичувальний пенсійний рахунок - частина персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, яка відображає стан пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

Накопичувальний пенсійний фонд (далі - Накопичувальний фонд) - цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до цього Закону, акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених цим Законом, членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені цим Законом;

недержавний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

непрацездатні громадяни - особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку або визнані інвалідами, у тому числі діти-інваліди, а також особи, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника відповідно до цього Закону;

одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування та обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або в передбачених законом випадках - на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

одноразова виплата - пенсійна виплата, що здійснюється в разі досягнення застрахованою особою пенсійного віку та в інших випадках на умовах та в порядку, визначених цим Законом за рахунок коштів Накопичувального фонду;

основні напрями інвестиційної політики - документ, який відповідно до вимог цього Закону визначає напрями та обмеження інвестування коштів Накопичувального фонду, рівні інвестиційного доходу, суми коштів на адміністративні витрати, видатки на фінансування оплати договорів страхування довічних пенсій та одноразових виплат у відповідному році;

пенсійні виплати - грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати;

пенсія - щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею передбаченого цим Законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у випадках, визначених цим Законом;

пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування - грошові кошти, цінні папери, майнові права та зобов'язання щодо них, які сформовані відповідно до цього Закону в Накопичувальному фонді або у передбачених законом випадках - у недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

пенсіонер - особа, яка відповідно до цього Закону отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім'ї, які отримують пенсію в разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом;

персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - персоніфікований облік) - організація та ведення обліку відомостей про застраховану особу, що здійснюється відповідно до законодавства і використовується в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування в установленому законодавством порядку;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 2464-VI від

08.07.2010 )

пов'язана особа - юридична особа, яка здійснює контроль (зокрема спільний) за відповідною юридичною особою або контролюється нею чи перебуває з такою юридичною особою під спільним контролем; фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою; посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від імені такої особи дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї посадової особи. При цьому членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки фізичної особи і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

контроль за юридичною особою - нагляд з можливістю вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього та/або опосередкованого (через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб) володіння більшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного (складеного) капіталу, управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи, а також можливість здійснювати незалежно від формального володіння вирішальний вплив відповідно до договору. Для фізичної особи загальна частка статутного (складеного) капіталу юридичної особи (кількість голосів в органі управління, якою вона володіє) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються фізичною особою або членами її сім'ї.

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

Під здійсненням контролю в цьому Законі слід розуміти володіння безпосередньо або через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї;

представники застрахованих осіб - профспілки або їх об'єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи (представники);

представники роботодавців - організації роботодавців, їх об'єднання чи інші уповноважені роботодавцями органи (представники);

професійна діяльність з управління активами в частині пенсійних активів - професійна діяльність, що розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та пов'язана з управлінням пенсійними активами Накопичувального фонду з метою збереження їх вартості та отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб;

Рада Накопичувального фонду - вищий колегіальний орган управління накопичувальною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, що створюється та діє в порядку, визначеному цим Законом;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання; фізична особа, яка використовує працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власник розташованого в Україні іноземного підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародної), філії та представництва, який використовує працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

соціальні послуги - послуги, що надаються особам за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, визначених цим Законом;

страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески;

страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування та страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені (які підлягають сплаті) згідно із законодавством, що діяло раніше; надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 2464-VI від 08.07.2010 )

страхова організація - страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя, а також ліцензію на здійснення страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

страхувальники - роботодавці та інші особи, які відповідно до закону сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або є платниками відповідно до цього Закону;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 2464-VI від 08.07.2010 )( Абзац статті 1 виключено на підставі Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

уповноважений банк - банк, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства про банки і банківську діяльність та провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду;

чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається в порядку, передбаченому цим Законом, шляхом ділення чистої вартості пенсійних активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів станом на день розрахунку;

( Абзац статті 1 в редакції Закону

N 3668-VI від 08.07.2011 )

чиста вартість пенсійних активів - різниця між вартістю пенсійних активів на день проведення розрахунку та загальною сумою зобов'язань Накопичувального фонду, що підлягають виконанню на день проведення розрахунку, яка розраховується за методикою та в порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національним банком України.
следующая страница >>