asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6
Задачі і розв’язки з макроекономіки
Задача № 1.

Дайте визначення і поясніть значення таких понять: валютний курс, золотий стандарт, Бреттон-Вудська система, вільно плаваючий валютний курс.
Розв’язок.

Валютний курс – ціна даної валюти виражена в іншій валюті. Валютний курс конвертованої національної грошової одиниці встановлюється на основі співвідношення попиту і пропозиції на ті чи інші валюти, стану платіжного балансу, рівня інфляції та інших факторів. Якщо попит перевищує пропозицію, відбувається зростання валютного курсу і навпаки, якщо пропозиція національної валюти перевищує попит на неї (що характерно, як правило для інфляційних періодів розвитку, коли всі суб’єкти ринкових відносин намагаються позбутися грошей, що втрачають купівельну спроможність, знецінюються), відбувається зниження валютного курсу. Таким чином основою визначення валютного курсу є співвідношення купівельної спроможності національних валют, які виражають середні національні рівні цін на товари і послуги (“Nota bene”, ст.33).

Падіння ринкової ціни валюти називається знеціненням, зростання вартості валюти називається поцінуванням. В системі, в якій уряди оголошують офіційні курси валют, зниження курсу називається девальвацією, а підвищення – ревальвацією.

Золотий стандарт – одна з найважливіших систем встановлення валютних курсів, згідно з якою в ролі міри вартості і повноцінних засобів обігу функціонує золото. Ця система домінувала у своїй найчистішій формі протягом 1880-1913 рр. Згідно з даною системою, фіксовані курси валют країн встановлювалися на основі золотого стандарту. Основний зміст цієї системи був націлений на виконання таких головних завдань: вільну чеканку золотих монет за умов дотримання відповідного і незмінного золотого стандарту грошової одиниці, розмін знаків вартості банкнот на золоті монети. У цей період здійснювався необмежений жодними перешкодами рух золота між країнами, вільний його ввіз і вивіз.

Бреттон-Вудська система. У роки другої світової війни система міжнародної торгівлі та валютних відносин зазнала фактично повного краху. З метою виправлення цього становища у 1944 р. у Брестон-Вуді (США ) відбулася міжнародна валютно-фінансова конференція, на якій утворено міжурядову установу при ООН для регулювання валютних відносин – Міжнародний валютний фонд (МВФ). Щоб замінити золотий стандарт. Бреттон-Вудська система встановила паритет для кожної валюти, як до долара США, так і до золота. Паритет долара як ключової і резервної валюти підтримувався лише до золота. Інші валюти визначалися і щодо золота, і щодо долара.

Однак коли одна з валют опинялася надто далеко за межею її “стрижньової” вартості, співвідношення можна підрегулювати.

Можливість регулювати валютні курси, коли виникала значна невідповідність між валютами, була головною відмінністю усієї системи від золотого стандарту. Це була система фіксованих, але регульованих валютних курсів. Творці Бреттон-Вудса хотіли зберегти стабільність золотого стандарту. Така система демонструвала можливості пристосування гнучких валютних курсів, за яких усталені відносні відмінності у цінах країн можуть регулюватись швидше шляхом зміни валютних курсів, ніж через болісні дефляцію чи безробіття, неминучі за використання золотого стандарту.

Вільно плаваючий валютний курс. У системі вільно плаваючих курсів ціни визначаються пропозицією і попитом на валюту. Надмірний попит на одну валюту, підвищує їй ціну (або, відповідно занижує ціну іншої валюти). Або ж навпаки.

Задача № 2.

У таблиці наведено окремі валютні курси (доларах на одиницю іноземної валюти за станом на середину 1991 року). Заповніть таблицю (останній стовпець таблиці) відповідною ціною долара, вираженою в іноземній валюті, пам”ятайте про запис належної грошової одиниці.
Розв”язок.Валюта

Ціна

Кількість доларів за одиницю іноземної валюти

Кількість іноземної валюти за 1 долар

Фунт стерлінгів


1.6325 (дол./фунт)

0.6126 (фунт/дол.)

Франк (Франція)

0.1637 (дол./франк)

6.1087 (франк/дол.)

Ієна (Японія)

0.00726 (дол./ієна)

137.74 (ієна/дол.)

Вона (Пд.Корея)

0.00138 (дол./вона)

724.64 (вона/дол.)

Марка (Німеччина)

0.5565 (дол.марка)

1.7999 (марка/дол.)следующая страница >>