asyan.org
добавить свой файл
1
Задачі обласного турніру юних фізиків 2011 - 2012

1. Незвичайна пляшка. Якщо порожню пляшку, тримаючи у руці, ударити гумовим молотком, пляшка залишається неушкодженою. Якщо заповнити пляшку водою майже доверху і повторити дослід, її дно відлітає. Дослідіть явище і поясніть причини.

2. Наелектризований скотч. Під час відривання смужки скотча від котушки, смужка і котушка електризуються різнойменними зарядами. Оцініть поверхневу густину заряду на поверхні смужки.

3. Тягарець на пружині. При виведенні формули періоду коливань тягаря на пружині, нехтують масою пружини. Яку похибку при цьому допускають? Дослідіть вплив маси пружини на період коливань тягаря.

4. Брусок. Сосновий брусок квадратного перерізу площею S і довжиною l, який плаває на поверхні води, піднімають рівномірно краном за один з його кінців вертикально вгору. Як залежить сила тяги, що розвиває кран, від положення бруска? Яку роботу слід виконати, щоб поставити брусок вертикально; повністю витягнути з води?

5. Лінійка. Оцініть, як відрізняються сили, які необхідно прикласти до лінійки, щоб її тягнути по поверхні стола і обертати за один з її кінців.

6. Капіляр. Оцініть час піднімання води в капілярі. Від чого він залежить?

7. Стеариновий двигун. Свічку урівноважено на голці, яка розташована поблизу її центра мас горизонтально. Якщо свічку запалити з обох боків, то вона може почати здійснювати коливання. Дослідіть явище. Як можна досягти максимальної потужності такого «двигуна»?

8. Небезпечний град. Оцінити розмір кульок граду, попадання яких у людину може призвести до трагічних наслідків. Відомо, що значення енергії, достатньої для нанесення смертельних травм людині становить 80 Дж. Експеримент не проводити!

9. Глобус на дзеркалі. На кругле плоске дзеркало покладіть глобус, так, щоб південний полюс торкався поверхні дзеркала. Дослідіть за яких умов, ви зможете побачити у дзеркалі відображення точок південної півкулі та точки, яка відповідає місту Рівне.

10. Маятник. Настінний маятниковий годинник йде точно, коли його нерухомо закріпити на стіні. Оцініть, як зміниться хід годинника, якщо його підвісити на двох паралельних шнурах до стелі.

11. Вертикальна пробірка. Дослідіть умови, за яких пробірка циліндричної форми плаває у воді, займаючи вертикальне положення.

12. Різнобарвна «райДуга». За яких умов людина милується різнобарвними веселками в атмосфері Землі. Якої форми може набувати веселка?

13. Плоска Земля. Моделлю Землі у стародавні часи була безмежна площина, яка плавала у світовому океані. Вважаючи, що середня густина Землі у стародавній і сучасній моделях однакова, оцінити товщину площини земної поверхні, за якої прискорення вільного падіння було б таким самим, як і на поверхні реальної планети.

14. Теплові втрати. Порівняти потужність теплового випромінювання під час охолодження води при температурі 60 0С і при температурі 40 0С за кімнатних умов.

15. Літаюча тарілка. Оцінити умови, за яких пластиковий диск радіуса R і маси m, кинутий горизонтально, „зависає” у повітрі?