asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАДАЧІ
до курсу: “Взаємодія іонізуючого випромінювання з речовиною”,

для студентів кафедри ядерної фізики фізичного факультету

Частина III


 1. Визначити критичні енергії електронів для вуглецю, алюмінію, заліза, танталу, свинцю, урану.

 2. Отримати вираз для максимальної енергії комптонівського електрона (в залежності від енергії гамма-кванта).

 3. Отримати вираз для мінімальної енергії комптонівськи розсіяного гамма-кванта.

 4. Розрахувати енергію гамма-квантів, розсіяних під кутом 90°, якщо налітаючий квант має енергію 40 МеВ.

 5. Оцінити максимальну енергію ядра віддачі при народженні гамма-кавнтом з енергією 100 МеВ електрон-позитронної пари на ядрі свинцю.

 6. Яку енергію залишать альфа-частинки з енергією 5 МеВ в іонізаційній камері, наповненій повітрям при тиску 1 атмосфера з товщиною шару 3 см.

 7. Яку енергію залишать моноенергетичні електрони з енергією 5 МеВ в іонізаційній камері, наповненій повітрям при тиску 1 атмосфера з товщиною шару 3 см.

 8. Яку енергію залишать моноенергетичні протони з енергією 5 МеВ в іонізаційній камері, наповненій повітрям при тиску 1 атмосфера з товщиною шару 3 см.

 9. Нейтрон після пружного розсіяння на протоні вилетів під кутом 45. Користуючись імпульсною діаграмою пружного розсіяння показати кут і напрямок вильоту протона.
 1. Порівняти поперечні перерізи фотоефекту на вісмуті, германії та кисні в сцинтиляторі Bi4Ge3O12. Оцінити відносний вклад кожного з цих перерізів в пік повного поглинання.
 1. На який максимальний кут може відхилитися протон з енергією 100 кеВ при розсіянні на електроні атома? Обчислити також максимальну енергію електронів при такому розсіянні (використати імпульсну діаграму розсіяння).
 1. Оцінити при яких енергіях електронів іонізаційні втрати в 2 рази перевищують втрати на гальмівне випромінювання в міді та в алюмінії.
 1. Енергія гама-квантів дорівнює 1.33 МеВ. Знайти максимальну енергію електронів при комптонівському розсіянні гама-квантів в органічному сцинтиляторі (край комптонівського розподілу).

 2. У скільки разів ефективність детектора на основі германата вісмута (BGO-детектор) відрізняється від ефективності детектора на основі кристалу NaJ(Tl) при реєстрації гама-квантів (по фотопіку). Розміри детекторів рівні.