asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2011-2012 н.р.
7 клас
1. Перший насос наповнив водою басейн спортивного комплексу за 20 хв., а другий – за 30 хв. За який час наповнять басейн ці насоси, працюючи разом?

(4 бали)

2. Як від шматка тканини довжиною  м відрізати півметра, не маючи ніяких приладів для вимірювання довжини (лінійка, метр, рулетка і т. д.)?

(6 балів)

3. З поверхні листків живих рослин постійно випаровується вода. Вчені ботаніки встановили, що за весь період вирощування 1 кг пшениці максимально може випаруватися до 1530 л води. Обчисліть у кубічних метрах, скільки води випаровується з пшеничного поля площею 2 га, коли врожайність становить 50 ц з гектара. Якої товщини був би шар води, що випаровується на цій ділянці, якби вода у вигляді водяної пари не розсіювалася у повітрі?

(6 балів)

4. З металевого листа квадратної форми вирізали круг найбільшого радіуса. Скільки відсотків становить площа відходів від площі квадрата?

(5 балів)

5. В 1 г дистильованої води міститься молекул.

а) Вважаючи, що діаметр однієї молекули дорівнює  см, обчислити, якої б довжини вийшла низка, якби усі ці молекули нанизали на уявну нитку. Відповідь подайте у кілометрах.

(2 бали)

б) Вважаючи, що радіус Землі 6370 км, визначити у скільки разів відрізняється довжина низки від довжини земного екватора.

(2 бали)

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2011-2012 н.р.
8 клас
1. Латунна посудина при нагріванні збільшила свій об’єм на 0,6 %. На скільки збільшилася температура посудини, якщо коефіцієнт лінійного розширення латуні  ?

(5 балів)

2. Спостерігаючи за рівномірним рухом поїзда, хлопчик визначив, що мимо початку залізничної платформи поїзд рухався протягом 23 с. Одночасно з цим його товариш встановив, що мимо цієї платформи поїзд рухався протягом 39 с. Вимірявши довжину платформи, яка виявилася рівною 240 м, хлопчики визначили швидкість поїзда і його довжину. Які числові значення цих фізичних величин отримали хлопчики?

(5 балів)

3. Труба, маса якої 2,1 т, має довжину 16 м. Вона лежить на двох опорах, розташованих на відстані 4 м і 2 м від її кінців. Яку мінімальну силу треба прикласти по черзі до кожного кінця труби, щоб підняти її за той чи інший кінець?

(6 балів)
4. При дослідженні хмари було встановлено, що середній об’єм крапельки води у ній дорівнює 0,000004 . Яка маса води міститься у хмарі об’ємом 1 , якщо у хмарі об’ємом 0,1  в середньому міститься 140 крапель? Густина води 1000 .

(5 балів)

5. Сонячний промінь утворює кут з поверхнею Землі. Під яким кутом до горизонту потрібно розмістити плоске дзеркало, щоб змінити напрям променя у середину вузької труби, що врита вертикально у пісок.

(5 балів)


Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2011-2012 н.р.
9 клас
1. Два точкових заряди і знаходяться на відстані один від одного. Якщо відстань між ними зменшити на 50 см, то сила взаємодії збільшиться у два рази. Знайти відстань .

(4 бали)

2. Із водоймища повільно з постійною швидкістю витягують алюмінієвий циліндр, що має довжину 2,3 м і площу поперечного перерізу 100 . Коли над поверхнею води виявилася четверта частина довжини циліндра, вірьовка перервалася. Визначити найбільшу силу, яку витримує вірьовка. Густина алюмінію  , а води  . Вважайте, що  .

(5 балів)

3. Збиральна лінза з фокусною відстанню 5 см вставлена у круглий отвір радіусом 3 см в дошку. Точкове джерело світла знаходиться на головній оптичній вісі лінзи на відстані 15 см від неї. По другу сторону дошки розміщено аркуш паперу, на якому отримують чітке зображення джерела світла. Яким буде радіус світлого круга на аркуші паперу, якщо лінзу вийняти з отвору?

(6 балів)

4. Відро суміші води з льодом масою 10 кг внесли у кімнату і відразу почали вимірювати температуру суміші. За добутою залежністю (див. рис.) визначити масу льоду у відрі при внесенні його в кімнату. Теплоємністю відра знехтувати. Питома теплоємність води 4200 , питома теплота плавлення льоду 340  (5 балів)
5. У сполучені посудини налили ртуть, а потім в першу посудину – воду, а в другу – бензин. Верхні рівні води і бензину співпали. Яка різниця рівнів ртуті у посудинах, якщо висота стовпа води 21,5 см? Густина ртуті 13600 , води –  , а бензину – 700 .

(5 балів)

Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2011-2012 н.р.
10 клас
1. Для вимірювання температури води, що має масу 66 г, у неї занурили термометр, який показав температуру 32,4 . Яка дійсна температура води, якщо теплоємність термометра 1,9  і перед зануренням у воду він показував температуру у приміщенні 17,8 ? Питома теплоємність води 4200 .

(5 балів)
2. Тіло, маючи деяку початкову швидкість, рухається рівноприскорено. За час t тіло пройшло шлях S, причому його швидкість збільшилася в n раз. Знайти прискорення тіла.

(5 балів)

3. З якої висоти повинно падати тіло, що має густину 400 , щоб воно занурилося у воду на глибину 6 см? Опором води і повітря знехтувати. Густина води  .

(6 балів)


4. Три резистори увімкнуто по схемі, що зображена на рисунку. Якщо резистори увімкнути в коло у точках а і в, то опір кола буде 20 Ом, а якщо в точках а і с, то опір кола буде 15 Ом. Знайти опір резисторів , , , якщо .(6 балів)

5. На рисунку показано положення S лампи і точки А відносно відполірованої поверхні стола MN. Побудовою знайти на столі точку О, де потрібно покласти плоске дзеркальце, щоб світловий „ зайчик” попав у точку А.(3 бали)


Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

2011-2012 н.р.
11 клас


1. Визначте кількість теплоти, яку отримав ідеальний газ під час процесу, зображеного на графіку. Урахуйте, що внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від його температури.

(4 бали)


2. У мішку з піском, масою 1 кг, що висить на легкому підвісі завдовжки 10 м, застряє куля масою 10 г, яка летіла горизонтально зі швидкістю 1010. Визначте кут, на який відхилиться підвіс від вертикалі. Уважайте, що прискорення вільного падіння 10.

(5 балів)
3. Водяний басейн, ширина якого 4 м, розділений перегородкою. З однієї сторони рівень води відносно дна знаходиться на висоті 3 м, а з другої – на висоті 1 м. Знайти силу тиску, що діє на перегородку під дією води. Густина води  , прискорення вільного падіння 10 .

(4 бали)

4. Дві однакові металеві кулі розташовані на великій відстані одна від одної. Поле першої кулі має енергію  Дж, другої -  Дж. Яка кількість теплоти виділиться, якщо з’єднати ці кулі тонким дротом?

(6 балів)
5. Протягом якого часу потрібно проводити електроліз підкисленої води, щоб отриманим воднем можна було наповнити при нормальних умовах повітряну кулю з підіймальною силою 2000 Н? Сила струму при електролізі 100 А. Густина повітря і водню при нормальних умовах відповідно 1,29  та 0,09 . Прискорення вільного падіння 9,8 , електрохімічний еквівалент водню  , універсальна газова стала 8,31, молярна маса водню, що виділяється на електроді . Масу оболонки кулі вважати мізерно малою.

(6 балів)
Відповіді
7 клас
№1.12хв.; №2. Даний шматок тканини потрібно скласти навпіл, а потім ще раз навпіл. Тоді довжина отриманого шматка  (м). Один шматок довжини  м потрібно відрізати. У результаті отримаємо  (м); №3.15300 ; 0,765 м; №4. 21,5 %; №5.  км; .

8 клас
№1. 100 ; №2. 345 м; 15; №3. 7 кН; 9 кН; №4. 5,6 г; №5. .

9 клас
№1.  м; №2. 448,5 м; №3. 4,5 см; №4.  1,2 кг; №5. 0,5 см.
10 клас
№1. 32,5 ; №2. ; №3. 9 см; №4.  Ом;  Ом; №5. Вважаємо відполіровану поверхню плоским дзеркалом.


 

11 клас
№1. 200 Дж; №2. ; №3. 160 кН; №4. 0,2 мДж; №5.  год.


Література.
7 клас

№1. Галина Янченко, Василь Кравчук. Математика. 6 клас. Тернопіль, 2006 р., с.211, № 1182.

№2. И. Л. Бабинская. Задачи математических олимпиад. М., - 1975 г., с.5, № 6.

№3. В.Смирнов, О. Руденко, М. Касяненко. Фізика – 7: практичний курс. Полтава, 2009 р., с.39, №1-2.28

№4. Галина Янченко, Василь Кравчук. Математика. 6 клас. Тернопіль, 2006 р., с.157, № 888.

№5. Авторська задача.

8 клас
№1. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.63, № 374.

№2. В.И. Лукашик. Физическая олимпиада, М.,- 1987 г., с.25, № 4.33.

№3. А.П. Римкевич, П.А. Римкевич. Збірник задач з фізики, К.,-1985 р., с.44, №320.

№4. В.И. Лукашик. Физическая олимпиада, М.,- 1987 г., с.19, № 3.37.

№5. В.И. Лукашик. Физическая олимпиада, М.,- 1987 г., с.83, № 21.25.
9 клас
№1. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.96, № 562.

№2. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.56, № 321.

№3. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.184, № 1098.

№4. С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак. Фізика. Олімпіадні задачі. Випуск 1. 7 – 8 класи. Тернопіль, 1998 р., с. 18, №109.

№5. А.Д. Тевяшев, А.И. Рыбалко, И.Н. Кибец, В.А. Стороженко. Элементарная физика в примерах и задачах. Харьков, 2000 г., с.177, № 12.21.
10 клас

№1. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.66, № 386.

№2. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.12, № 19.

№3. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.58, № 339.

№4. Г. А. Бендриков, Б. Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев. Задачи по физике для поступающих в Вузы. М., -1987 г., с.122, № 715.

№5. В.И. Лукашик. Физическая олимпиада, М.,- 1987 г., с.82, № 21.22.
11 клас

№1. ЗНО.2009 р., зошит №1, с.16, № 30.

№2. ЗНО.2009 р., зошит №1, с.16, № 29.

№3. Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, И.П. Мазанко / Под ред. С.М. Козела. Сборник задач по физике, М., -1990 г., с.58, № 2.93

№4. В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, М.М. Кірюхіна, О.О. Кірюхіна. Фізика 11. Профільний рівень. с.53, Вправа 8, задача 6.

№5. Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел, И.П. Мазанько / Под ред. С.М. Козела. Сборник задач по физике, М., -1990 г., с.101, № 3.86.