asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання на літо з української мови для учнів 10 класів
1.Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А заїжджати, щирість, їстоньки;

Б дзвонити, п’ятниць, український;

В йодистий, з’єднування, сьогодення;

Г підйомний, щебечуть, джміль;

Д висаджують, зозулястий, перемивають.
2.Літеру с треба писати в усіх словах рядка

А бе..коштовний, ..казати, ..керований;

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати;

В ..плетений, ..питати, ..шити;

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний;

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити.
3.Літеру е треба писати в усіх словах рядка

А ст..хати, ст..повий, квіт..нь;

Б зал..вати, майст..р, леб..диний;

В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти;

Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга;

Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати.
4.М’який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..сю;

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський;

Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо.
5.Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку

А нет..о, інтел..ект, шас..і;

Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний;

В ем..іграція, ім..іграція, ап..еляція;

Г барок..о, коміс..ія, тер..ор;

Д ва..на, кор..ектура, грам...
6. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер;

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний;

В військово/транспортний, військово/зобов’язаний, військово/юридичний;

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка.
7.Простим є речення

А Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.

Б Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.

В Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер.

Г Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні.
8. Поширеним є речення

А Кілька покупців почали сперечатися.

Б Мільярди людей прагнуть жити в злагоді.

В Хлопчаки били байдики.

Г Вистава була надзвичайна.

Д Трава не скошена.
9.Виділене слово вжите в невластивому йому значенні в реченні

А Два примірники словника присутні в кабінеті.

Б Вантажне відділення розташоване на першому поверсі.

В Ялту вважають одним з найпопулярніших курортів.

Г Директор банку перебуває за кордоном.

Д У санаторії є кілька басейнів.
10.Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущені)

А Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності а саме мудрість правосуддя стійкість вірність.

Б Є місцевості веселі радісні є похмурі тривожні й недобрі місця.

В Летиш і милуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.

Г Скрізь на вершечку стрілецької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.

Д Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.
11.Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

А Вибач мені за/те, що була неввічлива.

Б Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день.

В То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.

Г Як/би не переймався, балачками визнання не здобудеш.

Д Як/би знали, не те б заспівали.
12.Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні

А Холодні осінні тумани спускають на землю мокрі коси.

Б У чужу душу не влізеш.

В Умивається сльозами убога земля.

Г Приходять друзі, виринають у пам’яті спогади.
13.Фразеологічний зворот ужитий у реченні

А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.

Б Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.

В Величезна сила криється в людському розумі.

Г Пісня народжує радість.
14. Укажіть правильні твердження:

а) У складносурядному реченні використовуються тільки сполучники сурядності.

б) У складносурядному реченні між простими реченнями в окремих випадках ставиться тире.

в) У складносурядному реченні між частинами ставиться двокрапка.

15. Укажіть складне речення:

а) Він так і залишив квітку разом із густим кущиком трави в її зеленому храмі і, обережно обкосивши, пішов далі.

б) Вечорами ховалася Марія від людей і розливала безліч дівочих сліз.

в) І гадючаться землею тріщини-розколини, і жовкне трава, а полин стає каламутно-сірий…

16. Укажіть складносурядне речення, в якому правильно розставлені розділові знаки:

а) Цей вогнистий молодий тур вельми припав до серця Сизооку, і хлопець навіть вигадав для нього ім’я – Рудь.

б) Віраж через останню кучугуру, і ось вам море.

в) На протилежному боці плеснули кущі, і на піщану косу вийшла чітко окреслена людська постать.

17. Укажіть правильне твердження:

а) Ні тобі пошуму листя, ні крику птаха… (Це складносурядне розділове речення).

б) Ми ж, двоє піших пішаниць, упали в небо горілиць, а світ, немов горіх, розпався (Це складносурядне протиставне речення).

в) Чи не було в городі людей, чи вже так безпечно вони почувалися заховані в найдальші глибини зеленого дивосвіту? (Це складносурядне єднальне речення).

18. Укажіть складне речення:

а) Василько знайшов у сінях іржаву саперну лопатку, вищерблену осколком, і пішов у хлів копати черв’яків.

б) Купатися самого в річку Родим Сивоока не пускав і вирив для нього маленьку копанку.

в) Ішли небом хмарки пружними грудками піни, і дзвінке зимове повітря гуло від важкого дзвону.

19. Укажіть складносурядне речення, в яких правильно розставлені розділові знаки:

а) Обережно заглянув до дупла, й раптом в обличчя вдарило шумом, плюскотом крил.

б) На вулицях мало людей і тільки вантажні машини мчать до греблі й шлюзу.

в) Доказуючи, старий торкнувся струн, і струни відгукнулися на його ласку, застогнали жалібною тугою…

20. Укажіть правильні твердження:

а) І день догорів, і сонце пірнуло у море (Це складносурядне єднальне речення).

б) Над садом стоятиме дим із хати журби, а під ним літатимуть ангел зі снігом (Це складносурядне протиставне речення).

в) Тільки сухо й дзвінко тріщать в саду цвіркуни, та шарудять стривожені тополі (Це складносурядне розділове речення).

21. Укажіть складні речення:

а) Мотря помітила на кущі калини червоний кетяг, не скльований горобцями, і простягнула до нього руку.

б) Промайнуло гирло Хрещатого яру, зелені гаї високих київських берегів, і виринули золоті бані Печерського…

в) На міському майдані ялинка, і на строкату юрбу дітлахів і роззяв добрий святий Миколай поглядає з будинку.

22. Укажіть складносурядні речення, в яких правильно розставлені розділові знаки:

а) Підкинув сухих трісок, і огонь одразу спалахнув.

б) Спускаючись донизу, проминаю кілька хат – і ось вона, моя домівка рідна.

в) В церквах горить Христовий ладан, і куриться молитви дим.

23. Укажіть речення, між частинами якого не ставиться кома:

а) Тільки в одній міглянці світились два віконця й вився димок з вербового димаря.

б) То сонце вигляне то знову туча.

в) Життя не має ціни а воля дорожча за життя.

24. Укажіть речення, яке відповідає поданій схемі [ ], і [ і ], й [ ], і [ ]:

а) Вітер дме горовий, і хвилюються трави, й сонце ллється, як мед, і тріщать цвіркуни.

б) Дув теплий вітер, а в небесній блакиті весну славили жайворонки.

в) Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.