asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання Створити нову базу даних Учні.тdb, що містить три таблиці (назви таблиць та відповідних полів подано на малюнку)

 1. Завантажте СУБД MS Access.

 2. Виконайте вказівку Файл/Створити. Вкажіть назву файла Учні

 3. Зі списку об'єктів бази даних оберіть Таблиці та виберіть режим Створення таблиці за допомогою майстра.

 4. Виберіть категорію таблиць Ділові та серед шаблонів таблиць — Контакти. За допомогою кнопки перенесіть до області Поля нової таблиці поля, зображені на малюнку Натисніть кнопку Далі.

 5. Задайте ім'я нової таблиці — Учні та встановіть спосіб визначення ключового поля — MS Access автоматично визначає ключ. Натисніть кнопку Готово.

 6. Відкрийте таблицю Учні в режимі конструктора та змініть імена деяких полів так, щоб вони відповідали завданню. Закрийте таблицю та збережіть внесені зміни.

 7. Виберіть режим Створення таблиці шляхом введення даних. Замість стандартних імен полів Поле1, Поле2, Поле3, Поле4 введіть імена, як на малюнку.

 8. Закрийте таблицю та при збереженні задайте її назву — Вулиці. На пропозицію, яка з'являється у діалоговому вікні Створити ключове поле, натисніть кнопку Ні.

 9. Відкрийте таблицю Вулиці в режимі конструктора. Для поля КодВулиці змініть тип даних на Лічильник та зробіть це поле ключовим. Закрийте таблицю.

 10. У режимі конструктора створіть таблицю Район. Зробіть поле КодРайону ключовим. Закрийте таблицю.


Завдання. У базі даних Учні.тdb у таблиці Вулиці створити для поля Категорія підстановку з набору фіксованих значень: вулиця, бульвар, проспект, провулок; для поля Район створити підстановку з таблиці Райони. В таблиці Учні для поля Вулиця створити підстановку з таблиці Вулиці.

 1. Відкрийте таблицю Вулиці в режимі конструктора. Виділіть поле Категорія та у списку типів даних оберіть Майстер підстановок. Виберіть режим Буде введено фіксований набір значень та натисніть кнопку Далі.

 2. Встановіть Кількість стовпців 1, та введіть у стовпці набір значень: вулиця, бульвар, проспект, провулок. Натисніть кнопку Далі.

 3. На останньому кроці роботи Майстра підстановки натисніть кнопку Готово.

 4. Виділіть поле Район та у списку типів даних оберіть Майстер підстановок. Виберіть режим Об'єкт «стовпець підстановки» буде використовувати значення з таблиці чи запиту та натисніть кнопку Далі. Зі списку таблиць оберіть таблицю Райони та натисніть кнопку Далі.

 5. Перенесіть поля КодРайону та Район з області Доступні поля до області Обрані поля.

 6. На наступних кроках оберіть параметри, запропоновані за замовчуванням, та натисніть кнопку Готово. Закрийте таблицю Вулиці.

 7. Відкрийте таблицю Учні в режимі конструктора. Виділіть поле Вулиця та у списку типів даних оберіть Майстер підстановок.

 8. Задайте параметри підстановки — з таблиці Вулиці оберіть для підстановки поля КодВулиці та Назва. Натисніть кнопку Готово.

 9. Відкрийте вкладнику Підстановка та перегляньте, як описуються обрані параметри підстановки. Закрийте таблицю Учні.

Завдання. Для зв'язків між таблицями бази даних Учні.тdb встановити параметри Забезпечення цілісності даних. Каскадне оновлення зв'язаних полів та Каскадне видалення записів.

 1. Відкрийте вікно бази даних Учні.тdb.

 2. Виконайте вказівку Сервіс/Схема даних.

 3. Двічі клацніть на зв'язку між таблицями Вулиці та Район. Встановіть всі три прапорці в області Забезпечення цілісності даних та натисніть кнопку ОК.

 4. Клацніть правою клавішею мишки на зв'язку між таблицями Учні та Вулиці. Встановіть всі три прапорці та натисніть кнопку ОК.

 5. Закрийте схему даних.


Завдання. Для таблиць бази даних Учні.тdb створити форми для введення даних за допомогою майстра.

 1. Відкрийте вікно бази даних Учні.тdb.

 2. Зі списку категорій об'єктів виберіть Форми. Виберіть режим Створення форми за допомогою майстра.

 3. У списку Таблиці і запити виберіть таблицю Вулиці та натисніть кнопку щоб перемістити всі поля таблиці з області Доступні поля до області Обрані поля. Натисніть кнопку Далі.

 4. Виберіть вигляд форми — в один стовпець. Натисніть кнопку Далі.

 5. Перегляньте в області, де відображений зразок форми, як впливають різні стилі на зовнішній вигляд форми. Оберіть стиль форми на ваш смак. Натисніть кнопку Далі.

 6. Задайте назву форми, що співпадає з назвою таблиці, для якої вона створена. Натисніть кнопку Готово.

 7. Аналогічно створіть форми і для двох інших таблиць бази даних.


Завдання. До форми Учні бази даних Учні.тdb внести в режимі конструктора такі зміни: додати в область заголовка текстовий напис Відомості про учнів, для якого встановити розмір символів — 14 пт, тип накресленнянапівжирний; колір фону області заголовка — світло-жовтий; колір фону області даних — світло-зелений.

 1. Відкрийте вікно бази даних Учні.тdb. Оберіть Форми.

 2. Відкрийте форму Учні в режимі конструктора.

 3. Наведіть вказівник мишки на межу області Заголовок форми, натисніть ліву клавішу мишки та виконайте протягування, щоб збільшити цю область.

 4. На Панелі елементів виберіть елемент Напис та виконайте протягування в області заголовка, щоб вказати розташування текстового напису. Введіть текст Відомості про учнів. Клацніть мишкою за межами текстового напису.

 5. Виділіть текстовий напис в області заголовка та за допомогою кнопок на панелі інструментів встановіть розмір символів — 14, тип накреслення — напівжирний. У разі необхідності змініть розміри текстового напису для відображення усього тексту в межах текстового напису.

 6. Клацніть правою клавішею мишки в області заголовка, але за межами текстового напису, оберіть з контекстного меню вказівку Колір тексту/фону та виберіть світло-жовтий колір.

 7. Аналогічно задайте світло-зелений колір фону для Області даних

 8. Перегляньте форму в режимі форми.

Закрийте форму, зберігаючи зміни.