asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання І етапу шкільної олімпіади з географії у 2011 – 2012 н. р.

( 7 клас)
1. Визначте кліматичний пояс за описом: «Кожен день випадають значні опади, середня температура взимку та влітку однакова - +24°С, протягом року висока вологість повітря»:

а)екваторіальний; в) тропічний; б)субекваторіальний; г) субтропічний

(1бал)

2. Визначте температуру повітря на вершині гори висотою 1 500 м, якщо біля її підніжжя температура +24°С:

а) +9°С; б) +15°С; в) +12°С; г) +18°С.

(1бал)

3. Обчисліть, скільки грамів різних солей міститься в 3 л чорноморської води, якщо її солоність складає 18%.

(3бали)

4. Укажіть назву океанської течії за описом:

Це найвідоміша з усіх меридіональних течій світового океану. Щосекунди виносить 75 млн тонн тропічних вод у помірні широти. Саме вона здебільшого визначає клімат, а отже, і життя в Європі. Завдяки їй клімат Європи м’який, теплий, що в давньому минулому сприяло активному заселенню території.

(3бали)

5. Вставте пропущені слова та цифри в текст: «Під час руху...
навколо... через постійний кут нахилу осі Землі до площини її... (...°...1)
Північна та Південна півкулі освітлюються.... Найбільший кут падіння
сонячних променів у Північній півкулі - в..., в Південній півкулі - в.... З цим
пов'язана зміна... на Землі. З орбітальним рухом планети також пов'язана
зміна... Сонця над.... Найбільшим цей кут буває між.... Внаслідок обертання...
навколо... сформувалися пояси освітлення:...(між...), два... (між... і...) та два... (за...)».

(4бали)

6.Визначте місцевий час у Сіднеї 151осх.д., якщо на нульовому меридіані місцевий час становить 13 годин?

(4бали)

7.Величезні африканські озера Вікторія (Укереве) і Танганьї­ка — майже сусіди (між ними Лише 250 км гірської місцевості). Проте ці озера суттєво відрізняються одне від одного. Поясніть, чим саме. Як Ви вважаєте, в якому з названих озер островів більше і чому?

(4бали)

Завдання І етапу шкільної олімпіади з географії у 2011 – 2012 н. р.

( 8 клас)

1.Приведіть у відповідність назви форм рельєфу та тектонічних структур:

А.Придніпровська височина. Б. Придніпровська низовина.

В.Причорноморська низовина.

Г. Донецький кряж.

1.Дніпровсько-Донецька западина.

2. Український щит.

3.Західноєвропейська платформа.

4.Скіфська платформа.

5. Донецька складчаста область.

А
Б
В
Г


(2 бали)

2.Позначте правильні твердження щодо географічного положення України :

а) має широкий вихід до країн Центральної Європи;

б) безпосередньо межує з вісьмома країнами світу;

в) розташована у центрі Європи;

г) добра екологічна ситуація в регіоні;

д) вигідне транспортне географічне положення;

ж) приморське положення.

(2бали)

3.Масштаб топографічної карти – 1: 50000. Виміряна циркулем відстань між точками А і Б становить 45 мм. Визначте відстань на місцевості.

(4бали)
4.Заповніть таблицю за взірцем :


№ з/п

Географічна назва

Географічний об’єкт

Місце розташування об’єкта (материк, країна, область тощо)
Взірець Ялпуг

озеро

Україна, Одеська область

1.

Наска2.

Карадаг3.

Камула4.

Пелопонес5.

Зміїний6.

Гольфстрім7.

Тібесті8.

Гекла9.

Катмай10.

Поопо(4бали)

 1. До вас приїхали іноземні гості – учасники чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012». Розкажіть їм про найбільш цікаві природні та історичні об‘єкти України.

(3бали)
6.На прикладі розподілу річної кількості атмосферних опадів на території України доведіть, що тут, по-перше, яскраво виражений закон географічної зональності, а по-друге, не менш чітко просте­жується дія азональних факторів. Поясніть, у якому напрямку і чому на рівнинах і в горах України зменшується або збільшується річна кількість атмосферних опадів.

(3бали)

7.Двоє учнів працюють із топографічною картою, виконуючи завдання визначити прямокутні координати школи в селищі Федорівка. Зробивши необхідні вимірювання і розрахунки, перший учень записує: х = 6065 300, у = ...

 • Стривай,— каже він. – Це не територія України.

 • Як? — дивується другий учень.— Ти помиляєшся. Дивись на назви: Великі Броди, Зелений Гай, За горяни...

Назви тут ні до чого,— відповідає перший учень.— Я зараз до­веду, що це територія іншої держави.

Доведіть правоту першого учня.

(4бали)

Завдання І етапу шкільної олімпіади з географії у 2011 – 2012 н. р.

( 9 клас)
1. Встановіть відповідність між історико-географічними землями та сучасними областями.

1. Полісся.

2. Галичина.

3. Буковина.

4. Слобожанщина.

А. Чернівецька область.

Б. Харківська область.

В. Рівненська область.

Г. Закарпатська область.

Д. Львівська область.

1
2
3
4
(2бали)

2. Вкажіть назву адміністративно-територіальних одиниць часів Гетьманщини:

а) воєводства; б) губернії; в) князівства; г) полки

(1бал)

3.Черкаська область відома родовищем корисної копалини:

а) нафти;

б) кам’яної солі;

в) графіту;

г) титанової руди.

(1бал)

4. Оцініть позитивні риси економіко-географічного та геополітичного положення України.

(3бали)

5. Визначте низовини та височини України за описом та фото:

фото

опис

НазваУтворена давніми льодовиковими та річковими наносами. Пересічні висоти 150 – 200 м.


Розташовується у межах річкових терас, має східчасту будову. Абсолютні висоти від 170 – 140 м до 120 – 90 м.


Фундамент опускається на глибину кількох кілометрів, простягається із заходу на схід дугоподібною смугою. Висоти від 150 – 120 м до -4 м


Слабко похилена до річки Тиса, піднімається пересічно на висоту 100-120 м.


Слабохвиляста, простягається на північному заході країни, піднімається пересічно на висоту 220-250 м.


Простягається смугою з північного заходу на південний схід по окраїнах Українського щита. Пересічні висоти змінюються від 180 – 200 м до 350 – 400 м, максимальна висота 471 м.


Знаходиться у міжріччі Прута й Дністра, пересічні висоти 350-400 м, максимальна висота 515 м.


Охоплює південно-східну частину країни, також зумовлена тектонічно, оскільки розташовується на одному з виступів Українського щита. Пересічні висоти 150 – 300 м, максимальна висота 324 м.


Утворилася завдяки складчастим процесам і внаслідок порушення залягання осадових порід. Пересічні висоти від 175 до 300 метрів, максимальна висота 367 м.


Піднята територія на північному сході України, що належить до схилів давнього кристалічного масиву. Пересічні висоти 190 – 200 м, у межах Харківщини максимальна висота 236 м.

(5балів)
6.Що ми називаємо природними ресурсами? Які ресурси, що належать до різних оболонок Землі (геосфер), можна розглядати як енергетичні ресурси? Які з цих енергоресурсів уже використовуються в Україні, а які будуть використовуватися у майбутньому?

(3бали)

7.Опишіть види міграцій населення, що характерні для України 1991—2005 рр. Як міграції впливають на статеву та вікову структуру різних регіонів і населених пунктів нашої країни? Що таке сальдо міграцій; чи змінюється цей показник за роками?

(4бали)

Завдання І етапу шкільної олімпіади з географії у 2011 – 2012 н. р.

( 10 клас)

1.ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.(10 балів)


 1. Політична карта світу:

а) уже сформувалась остаточно;

б) не зазнаватиме жодних змін;

в) продовжує формуватись і щоразу зазнає змін.

2. Найбільший відсоток населення світу належить до раси:

а) Європеоїдної;

б) Австралоїдної;

в) Монголоїдної.

3. Кількість чоловіків триває у більшості країн: а)Азії;

б) Європи;

в) в усіх країнах світу переважає більшість жінок.

4.Світове господарство –це:

а)господарство країн світу; б)система національних господарств;

в)система національних господарств, що пов’язані і взаємодіють за законами міжнародного поділу праці.

5. У господарстві постіндустріальних країн:

а)частина промисловості та сільського господарства знижується, а частка сфери послуг зростає;

б) випереджаючий розвиток одержали нові перспективні галузі;

в) випереджаючий розвиток одержала чорна металургія.

6. Чим пояснюється зменшення використання нафти і газу в якості палива:

а) виснаженням родовищ;

б) зменшенням видобутку;

в) вони є цінною сировиною для хімічною промисловості.

7. У запропонованому списку країн виберіть азіатські країни:

а)Китай; б)Казахстан; в)Болгарія; г)Вірменія; д)Туреччина; е)Японія;

є) Австралія; ж)Індія; з)Ірак.

8. За державним ладом Великобританія є:

а) республіка; б) конституційна монархія; в) абсолютна монархія.

9.До західноєвропейського регіону входять:

а)25 країн; б)26 країн; в)30країн.

10. Найбільш багатонаціональною країною у світі є:

а) Непал; б) Індія; в) Лаос.
2.ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОГО ТИПУ.(6 балів)


 1. На політичній карті світу відображають:

а)_____________ б)_______________ в)_______________.

2. Допишіть назви країн, у яких народ сповідує перераховані національні релігії:

а) індуїзм - ___________________________;

б) конфуціанство - __________________;

в) синтоїзм - ______________________;

3. Характерними рисами світового господарства є:

а)______________ б)__________________ в)_____________________

4Винекнення проблеми збереження миру на Землі спричиняє:

а)________________ б)____________________ в)____________________
3.Теоретичні завдання. (6 балів)

1.Дайте загальну характеристику економіки країн типу «Централізовано керованих економічних систем.» Які перспективи їх розвитку ?

2. Які наслідки для економіки має на вашу думку, низький рівень народжуваності в деяких країнах ?

3.Розкрийте суть основних глобальних проблем людства.
4.Практичні завдання. ( 6 балів)

1.Яка буде по карті масштабу 1 : 300000 довжина лінії, які на місцевості мають : а) 30 км. ; б) 1 км.; в) 1,5 км.; г ) 45 км. ; д) 9 км 600м.

2. На початку 2006 р. на території України проживало 46,6 млн.осіб, природній приріст становив - 8 % , а механічний + 2 %. Обчисліть чисельність населення наприкінці року .

3.Орел кружляє над степом на висоті 75м. Визначити, як далеко він бачить навколо себе.


Завдання І етапу шкільної олімпіади з географії у 2011 – 2012 н. р.

( 11 клас)

1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.(10 балів).

1.Доповніть речення: Настінна карта півкуль відноситься до…

а)середньомасштабних; б) великомасштабних; в) дрібномасштабних;

г) топографічних.

2. Довжина усіх паралелей:

а)однакові; б)збільшується від екватора до полюсів,

в) зменшується від екватора до полюсів.

3. При підйомі догори в атмосфері атмосферний тиск через кожні

1000 м знижується на:

а) 10 мм.рт.ст. б)50 в)1000 мм.рт.ст. г) 100 мм.рт.ст.

4.Якщо в Африканській пустелі в липні холодніше, ніж у січні, то це пустеля:

а)Сахара б) Калахарі.

5.Кріки – це:

а) пересихаючі ріки; б)пересихаючі озера; в) болота; г) зарослі чагарнику.

6.Мусонні дощі викликають паводок на річці:

а) Дунай; б) По; в) Хуанхе; г) Волга.

7. Встановіть межі другого годинного поясу.

а) 15 сх. д. і 30 сх. д.

б) 22 сх. д. і 37 сх. д.

в) 30 сх. д. і 45 сх. д.

г) 32 сх. д. і 47 сх. д.

8. До якого генетичного типу рельєфу належать печери:

а) денудаційного; б) карстового; в) льодовикового; г) ерозійного.

9. До чого призводить надмірне зрошення степів України:

а) утворення ярів; б) засолення ґрунтів; в) посилення суховіїв;

г) утворення пилових бур.

10. Скільки українців проживає у світі :

а ) 50 млн. осіб б ) 50 тис. осіб в) 500 тис. осіб г) 5 млн. осіб

11.Із чим пов’язана можливість України надавати міжнародні транзитні послуги:

а) із розмірами території;

б) із вигідним географічним положенням;

в) із наявністю чисельного парку транспортних засобів;

г) із наявністю густої мережі шляхів.

12. Який народ із повідує синтоїзм:

а) Японці; б) Китайці; в) Корейці; г) Монголи.

2.ДАТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯМ (4 балів).
пампа, масштаб, дельта, монархія, демографія, гейзер, атол, кампос, держава, урбанізація, ресурсозабезпеченість.
3.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ.(6 балів)


 1. Чому вважають, що наука на сьогоднішній день перетворилась на безпосередню виробничу силу?

 2. Які, на вашу думку, існують перспективи і труднощі розширення НАТО на схід.

 3. Поясніть чинники швидкого росту процесу урбанізації в різних країнах світу.4.ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ.(6 балів)


 1. Визначте різницю поясного часу між Києвом (30 сх.д.) і Лос-Анджелесом(33 пн.ш. 118 зх.д.) .

 2. Визначте висоту полуденного Сонця у дні рівнодення в м. Києві та Ялті.

 3. Визначити площу лук, якщо на карті масштабу 1: 50 000 вона має форму трикутника з основою 22,7мм і висотою 15,4мм