asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання Історія 8 клас

грудень 2012

1. Подано фрагменти трьох польсько-литовських уній. Укажіть назви цих уній (за місцем і роком їх укладення).

1. «...крім того, ми, Олександр, по-іншому Вітольд, за згодою найяснішого князя пана, короля польського Владислава, нашого найдорожчого брата, беремо до гербів і шляхетсько-го звання Королівства Польського разом з усіма, які є їхніми нащадками, прийняли їх до братерських союзів...»

2. «...тоді пан Ягайло з усіма своїми братами, ще не хрещеними, родичами, шляхтою, підданими великими і малими, які живуть на його землі, католицьку віру святої римської церкви прийняти хоче, прагне і має бажання. [...] На завершення також названий князь Ягайло звелів свої землі — Литву і Русь — до корони Королівства Польського приєднати».

3. «...Корона і Велике князівство Литовське є неподільним тілом, а також нероздільним, а єдиною спільною Річчю Посполитою, яка з двох держав і народів один народ утворила і поєднала».

2. Розв'яжіть задачі, давши короткі відповіді на запитання.

1. Як ви вважаєте, зростання міст у Київській Русі — це причина роздробленості чи її наслідок? Чи, може, це явище взагалі не пов'язане з роздробленістю? Свою відповідь обгрунтуйте.

2. Попри те, що основну масу населення в Новгороді складали ремісники і торговці, влада належала боярам-землевласникам, вотчини яких знаходились у межах Новгородської землі й поза нею — у Заволоччі, на Двіні. Як ви поясните цей факт?

3. Чим було полювання в житті середньовічних феодалів: розвагою чи життєвою необхідністю? Свою відповідь обгрунтуйте.

4. Чому Італія, в якій раніше ніж в інших країнах з'явились парости нового, буржуазного ладу, в XVI ст. за своїм розвитком відстала від Нідерландів та Англії?

5. Які привілеї перед іншими воїнами-османами мали яничари?

6. XIV—XVI ст. називають епохою Відродження в культурному житті європейських народів. Чи риси цієї епохи властиві культурі України першої половини XVII ст.? Свою відповідь обґрунтуйте.

7. Чи можна вважати римських весталок черницями в сучасному значенні цього слова? Свою відповідь обгрунтуйте.

3. Складіть генеалогічну таблицю, використовуючи всі перелічені імена.

Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Володимир Мономах, Святослав Ігоревич, Доброніга (Марія), Андрій Боголюбський, Святополк Окаянний, Всеволод Ярославич, Ірина (Інгігерда), Юрій Долгорукий.

4. Яке поняття чи термін є зайвим у цьому разі? Чому це слово зайве? Дайте визначення цього терміна чи поняття.

1. Буржуазія, натуральне господарство, наймані робітники, мануфактура, товарне виробництво.

2. Архонти, ареопаг, тріумвірат остракізм.

3. Магістрат, магдебурзьке право, бургомістр, ставропігія, ратуша, лавники.

4. Мінезінгери, трувер, катари, трубадури.

5. Полюддя, тіун, віче, ясир, верв.

6. Кошовий отаман, писар, суддя, джура, осавул.

7. Коран, мечеть, хіджра, апостоли, халіф

Теоретичні питання

1. Михайло Грушевський вважав, що «часи Володимира були кульмінаційною точкою процесу побудови, завершення, так би мовити, механічної еволюції процесу творення давньої Руської, київської держави». Чи згодні ви із цією думкою? Свої міркування викладіть у формі розширеного плану. У вступній частині зазначте, на які історичні джерела ви спираєтесь

2. Напишіть листа від імені однієї з перелічених історичних осіб: Христофора Колумба, Генріха IV Бурбона, Єлизавети І Тюдор, Альбрехта Валленштейна. У листі необхідно: а) охарактеризувати історичну епоху, коли жили відправник листа і його адресат; б) описати конкретну історичну подію, учасником якої була обрана історична особа (вказуючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал); в) сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо стосуються історичних подій, учасником чи очевидцем яких він міг бути.