asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання : Проаналізуйте надану інформацію, а також інші джерела географічної інформації ( атлас, підручники, Інтернет ) та виконайте в зошиті практичну роботу № 3. Оформити практичну роботу слід аналогічно запропонованому прикладу та згідно плану. Особливу увагу слід приділити висновку. Щоб зробити гарний висновок слід набирати одноманітну цифрову та текстову інформацію для двох країн, тоді можливо зробити це порівняння.
Н І М Е Ч Ч Н А

Природні умови і ресурси. Німеччину називають країною родючих земель, повноводних річок і густих лісів. Клімат — помірний, з помірно теплим літом і м'якою зимою та достатньою кількістю опадів. Найбільші річки — Рейн, Везер, Ельба, Дунай. Чверть поверхні країни покрита лісами, переважно на гірських масивах та височинах. Німеччина використовує мінеральних ресурсів набагато більше, ніж видобуває. Основні її корисні копалини — кам'яне (Рурський та Саарський басейни) і буре вугілля, калійна і кам'яна солі, гіпс, польовий шпат, крейда, графіт

Господарство. ФРН є однією з найбільш високорозвинутих країн світу (18 % світового обсягу ВНП) і провідним індустріальним «локомотивом» у Європі (30 % обсягу ВНП країн ЄС). Промисловість Німеччини — сучасна і потужна. За обсягом промислового виробництва вона посідає 4-те місце в світі після США, Китаю та Японії. Основними галузями спеціалізації країни є машинобудування та хімічна промисловість.

П а л и в н о - е н е р г е т и ч н а промисловість працює на власному кам'яному і бурому вугіллі, яке видобувається у Рурському (80 %) і Саарському басейнах (10%), та імпортних нафті (з Близького Сходу, Північної Африки) і газі (із Росії та Норвегії). Центрами нафтопереробки є Кельн, Інгольштадт, Гамбург. Основна частка електроенергії виробляється на ТЕС, зосереджених в промислових центрах (Дюссельдорф, Штутгарт, Гамбург, Кельн, Маннгейм). ГЕС побудовано у верхній течії Дунаю, на його правих притоках та річках Майні, Ельбі, Везері, Рейні та ін. АЕС (їх 19), що працюють в основному в межах великих агломерацій, дають ЗО % електроенергії.

Ч о р н а    м е т а л у р г і я працює на власному паливі та імпортній залізній руді (зі Швеції, Іспанії, Алжиру, Бразилії, Канади, України). Третина її продукції експортується. Основні центри зосереджено в районах Руру і Саару. Заводи повного циклу є в Баварії, Нижній Саксонії та Бремені. Кольорова металургія практично не має промислових запасів сировини для свого розвитку. Проте Німеччина посідає значне місце в Європі з виробництва алюмінію (Ессен, Гамбург), міді (Гамбург, Дуйсбург, Айслебен), свинцю, цинку.

Х і м і ч н а     п р о м и с л о в і с т ь використовує власну (кам'яну і калійну солі) та імпортну (нафту, фосфорити, сірку) сировину, відходи металургії. Основою виробництва галузі є продукція побутової хімії, солі, мінеральні добрива, синтетичні волокна, пластмаси, синтетичний каучук. За експортом хімічної продукції ФРН посідає 1 -ше місце в світі. Понад ЗО % продукції, що виробляється, йде на експорт. Найбільші центри: Галле, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Берлін, Дрезден та ін.

М а ш и н о б у д у в а н н я    і    м е т а л о о б р о б к а  розвинуті в багатьох містах ФРН. Відомі своєю продукцією німецькі автомобільні корпорації: "Даймлер-Бенц" у Штудгарті, "Фольксваген" у Вольфсбурзі, "Адам Опель" у Рюссельхеймі, "Форд" у Кельні, "БМВ" у Мюнхені. Основні райони багатогалузевого машинобудування - Штутгартський, Нижньорейнсько-Рурський та РейнськоМайнський. Там виробляють обладнання для різних галузей промисловості, сільського господарства, промислову і побутову електротехніку, електроніку. В усьому світі відомі німецькі точні прилади, оптика та морські судна. Великі центри машинобудування: Берлін, Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг, Гамбург, Кельн, Бремен, Лейпциг, Магдебург, Дрезден. Третина галузей промисловості Німеччини спрямована на виробництво споживчих товарів: продуктів харчування, одягу, тканин, взуття, поліграфічної продукції, музичних інструментів, мисливської зброї тощо. На весь світ славляться німецьке пиво, швейні та трикотажні вироби, фарфор.

географія14(3).jpeg

Зовнішньоекономічні зв'язки.. ФРН — значний експортер капіталу і зброї, а також найбільший в Європі імпортер робочої сили. Основу експорту становлять продукція машинобудування, чорної металургії (залізо, сталь), легкої промисловості, сировина (буре вугілля). Основні торговельні партнери ФРН: країни ЄС, СШA, Японія, Канада. Німеччина — регіон міжнародного туризму.
Ф Р А Н Ц І Я

Природні умови та ресурси. Франція — країна різноманітних природних умов. На півночі й заході простягаються широкі рівнини, пагорби та плоскогір'я. На сході лежать давні невисокі гори Вогези, на північному сході — Арденни, на півдні країни — гірські масиви Альп і Піренеїв, що чергуються з широкими долинами. Франція розташована в помірному кліматичному поясі. На півдні — клімат субтропічний середземноморського типу. Країна добре забезпечена водними ресурсами, прісною водою. Річки мають значні гідроенергоресурси. Серед мінеральних ресурсів переважають поклади залізної руди (Лотарингія), калійної та кам'яної солей (Ельзас, Лотарингія), уранових руд (центральні райони країни), бокситів (Прованс, Лангедок), природного газу, є небагаті запаси кам'яного вугілля (Лотарингія). Країна має достатню кількість природного будівельного матеріалу, що забезпечує власні потреби та експортується. Різноманітні форми рельєфу та досить сприятливі кліматичні умови в поєднанні з родючими ґрунтами уможливлюють розвиток у країні багатогалузевого сільського господарства і системи транспортних шляхів. Чудові природні умови Піренеїв та Альп, субтропіки узбережжя Середземного моря та численні пам'ятники архітектури й історії на території держави — важливі чинники розвитку індустрії туризму та відпочинку.

Господарство. За обсягом ВНП Франція посідає 4-те місце у світі. Провідними галузями її господарства є електроенергетика, машинобудування, хімічна, легка, харчова промисловість, тваринництво, окремі галузі рослинництва, рибальство.

Е н е р г е т и к а базується на привізних вугіллі, нафті й газі, оскільки власних паливних ресурсів не вистачає. Водночас країна має значні гідроресурси та найрозвинутішу в Західній Європі мережу АЕС. Потужна електростанція в Одейлпо (Піренеї) працює на сонячній енергії. Є також приливно-відпливні електростанції.

М а ш и н о б у д у в а н н я — провідна галузь індустрії країни. Особливо виділяється транспортне машинобудування, в тому числі автомобілебудування, за кількісними показниками якого країна посідає 4-те місце в світі. Військові літаки «Містер», «Міраж», цивільні — «Каравела», «Конкорд», морські кораблі, що будуються в Дюнкерку, Тулоні, Бресті, Шербурі, відомі в багатьох країнах світу. Виготовляють також космічну і ракетну техніку, електроніку, засоби зв'язку, сільськогосподарські машини, рухомий состав залізниць, побутову техніку тощо.

Х і м і ч н а п р о м и с л о в і с т ь працює на довізній та власній сировині. Нафтопереробні комбінати розміщені в портах; підприємства фармацевтичної та парфумерної промисловості — у Парижі. Виробництво пластмас і добрив зосереджене в Гаврі та Руані. Підприємства хімічної промисловості працюють майже в усіх регіонах Франції.

М е т а л у р г і я в країні зазнала спаду. Виробництво чорних металів тяжіє до кам'яновугільних басейнів і родовищ залізної руди. Серед галузей кольорової металургії розвивається виплавка люмінію, що орієнтується на джерела електроенергії.

географія17(2).jpeg

Зовнішньоекономічні зв'язки. Найбільшими торговими партнерами є країни ЄС, США, Японія. Експортується продукція машинобудування, харчової, хімічної, парфумерної та швейної промисловості, імпортуються устаткування, комплектуючі, сировина. Франція посідає 1-ше місце в світі за кількістю іноземних туристів (70 млн осіб за рік).

Практична робота №3

Порівняльна характеристика промисловості Німеччини та Франції

Мета: навчитись порівнювати галузі промисловості країн за картографічними,

статистичними та довідниковими джерелами

Використання карт : економічна карта Європи, економічні карти Німеччини та Франції,

зовнішня торгівля світу

Завдання: заповніть таблицю. У висновку описати риси подібності та відмінності в галузевій та територіальній структурі промисловості !

( описати продукцію кожної галузі та рівень розвитку кожної галузі промисловості, вказуючи в яких містах Німеччини та Франції вона виробляється ; важливим є статистичне підтвердження текстової інформації - кількість вироблених автомобілів і. т.д….)


План порівняння

Назви країн

Німеччина

Франція

1. Оцінка власної сировинної бази:

- мінеральні ресурси

- водні ресурси


- лісові ресурси2. Імпортна сировина необхідна для розвитку промисловості3. Центри розвитку галузей промисловості:

- нафтопереробка


- чорна металургія

- кольорова металургія

- машинобудування

- хімічна промисловість

- лісова промисловість

4. Продукція промисловості , що має експортне значення
Висновок : спільне у них ………………………………………………….

відмінності ………………………………………………………

Краще розвинута …………. , тому що…………………………………………

Територіальна структура промисловості Німеччини відрізняється від територіальної структури Франції……………………………………….