asyan.org
добавить свой файл
1
Забезпечення громадян гідною роботою

Основною метою соціальної ініціативи Президента України «Забезпечення громадян гідною роботою» є створення ефективного механізму сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості населення у процесі реалізації соціально-економічної політики держави, забезпечення конституційних прав і гарантій громадян на працю та соціальний захист від безробіття.

За І півріччя 2012 р. у Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості зареєстровано 2530 осіб. Крім того, 1295 громадянам надано консультації з питань працевлаштування .

  • Загалом користувалися послугами Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості з початку року 4543 особи .

За даний період за сприяння Білоцерківського міськрайонного центру зайнятості працевлаштовано 1127 осіб.

Рівень працевлаштування становить 25%. Рівень безробіття становить – 1,8%.

З метою стимулювання зайнятості населення Білоцерківським міськрайонним центром зайнятості запроваджені та виконуються слідуючі заходи:

  • працевлаштування безробітних громадян з наданням дотації роботодавцям на створення додаткових робочих місць за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

В такий спосіб за І півріччя ц.р. працевлаштовано 80 безробітних. На відшкодування витрат на заробітну плату роботодавцям , які працевлаштували безробітних на дотаційні робочі місця перераховано за 6 місяців 2012 року 1391,9 тис.грн.

  • Для категорії громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці Білоцерківська міська адміністрація за поданням центру зайнятості бронює на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності, з чисельністю понад 20 чоловік до 5 процентів загальної кількості робочих місць за робітничими професіями.

Аналіз роботи з соціально-незахищеними верствами населення показав, що за І півріччя 2012 р. з їх числа за направленням служби

зайнятості працевлаштовано 122 особи, в тому числі на заброньовані робочі місця – 26 осіб. Протягом 6 місяців 2012 року на обліку в Білоцерківському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 84 особи з обмеженими фізичними можливостями. З їх числа працевлаштовано 34 осіб. З них 4 чоловіка працевлаштовані після проходження професійного навчання. Всього протягом І півріччя 2012 р. навчалось 7 інвалідів. На дотаційні робочі місця працевлаштовано 3 особи з числа інвалідів. 6 осіб з обмеженими фізичними можливостями брали участь в громадських роботах.

  • Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи безробітних державна служба зайнятості здійснює комплекс заходів для тих, хто бажає започаткувати власну справу. Проводить навчання основам підприємництва, складанню бізнес-планів, консалтингове супроводження, а також надає таким безробітним фінансову підтримку у вигляді одноразової виплати допомоги по безробіттю.

Протягом І півріччя поточного року таку допомогу для організації підприємницької діяльності отримали 41 безробітний. Сума допомоги по безробіттю одноразово виплачена для відкриття власної справи становить 326,0 тис.грн.

  • Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості також проводить професійне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавців. Цей вид послуг спрямований на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та здійснюється за рахунок коштів, передбачених у плані заходів щодо сприяння зайнятості населення. Професійна підготовка, перепідготовка здійснюється службою зайнятості за 568 напрямами, професіями та спеціальностями.

З початку року професійне навчання проходило 424 безробітних, 327 осіб закінчили навчання, 73,4 відсотка працевлаштувалися на постійну роботу після профнавчання.

  • Участь у громадських роботах – перспектива постійного працевлаштування. Під час пошуку постійної роботи тимчасову матеріальну підтримку безробітні можуть отримати взявши участь в оплачуваних громадських роботах, які організовує та проводить Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості. Громадськи роботи організовуються як за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, так і за рахунок підприємств, організацій та установ.

Так протягом 6 місяців 2012 року всього було укладено 28 договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у яких прийняло участь 557 осіб з числа шукачів роботи. Це дало змогу безробітним, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, одержати додатковий заробіток та можливість вишукувати резерви щодо працевлаштування на постійні робочі місця. На організацію та проведення оплачуваних громадських робіт у І півріччі 2012 року витрачено всього 533,3 тис.грн., в тому числі з коштів підприємств – 96,6 тис.грн., з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 436,7 тис.грн. Роботи виконувались в Державному дендрологічному парку «Олександрія», , Управління соціального захисту населення в м. Біла Церква, , ДОЗ «Дружба» с.Трушки, ТОВ «Тарасівський», ТОВ «Амарант-Агро», ТОВ «Сад-Еліт-Продукт» Києво-Святошинського району.

  • Надання профінформаційних та профконсультаційних послуг.

Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості надає послуги не тільки дорослому населенню, а й учням загальноосвітніх шкіл . В сучасних умовах професійна орієнтація населення, зокрема, шкільної молоді, є одним з головних напрямів державної політики зайнятості. У зв’язку з цим профорієнтаційна робота державної служби зайнятості налагоджена у принципово новому форматі. Акценти зміщено від регулювання поточної ситуації на ринку праці – до профілактики безробіття, особливо молодіжного. З метою допомогти молодим людям усвідомлено вибрати професію та наблизити випускників школи до вітчизняних виробничих реалій, щоб обраний ними фах згодом не виявився безперспективним та непотрібним, був розроблений програмно-апаратний комплекс "Профорієнтаційний термінал".
Такі термінали встановлені у всіх школах міста.
Цей проект реалізується під гаслом «Живи і працюй в Україні». За його допомогою школярі дізнаються про зміст професій, стан і перспективи ринку праці, вищі та професійно-технічні навчальні заклади, умови навчання в них, основи трудового законодавства, послуги служби зайнятості тощо.

Звернувшись до центрів зайнятості громадяни мають можливість отримати профінформаційні та профконсультаційні послуги, взяти участь професійному відборі на замовлення роботодавця.

Участь у групових консультаціях, семінарах та тренінгах надає можливість особам ознайомитися зі станом ринку праці, особливостями працевлаштування, законодавством про зайнятість, змістом професій, шляхами й можливостями професійного навчання, відкриття власної справи, оволодіти методами пошуку роботи, підготовки та проведення співбесід з роботодавцями тощо.

З метою допомоги у виборі нової професії та профілю професійного навчання проводяться індивідуальні профконсультації. За згодою клієнта надається профдіагностична консультація із застосуванням сучасних методів тестування з метою визначення професійно-важливих якостей.

 Всього з початку року було проведено 580 профінформаційних і профконсультаційних групових та масових заходів, з них 2 Ярмарки вакансій, 1 Ярмарок професій, 14 міні-ярмарки вакансій, 3 ярмарки кар’єри тощо.

Більше 19 тисяч послуг надано зайнятим та незайнятим громадянам міста Біла Церква.

  • Матеріальна підтримка безробітних.

Безробітним у разі відсутності підходящої роботи призначається допомога по безробіттю. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років. Розмір мінімальної допомоги по безробіттю станом на 01.07.2012року становить: для незастрахованих осіб -544 грн., для застрахованих осіб – 844 грн. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розмір середньої заробітної плати по регіону. (По Київський області середня заробітна плата у червні місяці 2012 року складала 3145грн.97коп. Середній розмір допомоги по безробіттю у червні місяці поточного року 1058грн.74коп. Всього з початку року на виплату допомоги по безробіттю з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття витрачено 9748,6тис.грн.

  • Впровадження та використання новітніх технологій;

Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості , як і вся служба зайнятості України, працює за Єдиною технологією надання соціальних послуг, яка забезпечує індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта, як шукача роботи так и роботодавця та в Єдиній інформаційно-аналітичній системі ЄІАС.NET. Програмне забезпечення ЄІАС.NET - це глобальна інформаційна система, яка об’єднує всі центрі зайнятості. Засобами ЄІАС створена уніфікована, найбільша в Україні оперативна база даних про потребу в працівниках, пропозиції робочої сили і можливості професійного навчання. Завдяки тому, що служба зайнятості, і в тому числі Білоцерківський міськрайонний центр зайнятості, використовує в своїй роботі сучасні технології, наша діяльність є актуальною за будь-яких умов розвитку ринку праці.

Також в Мінсоцполітики України розроблено і подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про зайнятість населення» в новій редакції, який спрямований на комплексне вирішення проблем у сфері зайнятості населення.

Новий Закон України «Про зайнятість населення» прийнятий Верховною Радою України у другому читанні як закон - 5 липня 2012 року.