asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Енергозбереження задля протидії зміні клімату.

Мета: показати приклади енергозбереження; дослідити відповідність приміщень принципам енергозбереження; розробити пропозиції щодо енергозбереження; сформувати особисте ставлення учнів до цієї теми.

Форма заняття: комбіноване (оповідання–розповідь «Сказання про Марко», бесіда за запитаннями, анкетування, дослідницька робота «Енергетичний аудит школи», ігри «Дослідники та раціоналізатори», «Енергетичне лото», вправа «Мішень»)

Роздатковий матеріал та наочність: інформаційні картки, анкети, папір, ручки, маркери.
Хід заняття.

1. Організаційний момент.

2. Актуалізація опорних знань.

Педагог зачитує легенду «Сказання про Марко» Шона Тейлора (додаток 1).

Бесіда за питаннями:

 • Чому навчився Марко у тварин?

 • Чому люди можуть навчитися у тварин?

 • Які природні ресурси використовував Марко для будівництва та роботи літака, підводного човна, будинку?

 • Що могло б змінитися в нашому житті, якби закінчилися всі запаси нафти? Природного газу? Вугілля? Залізної руди?

3. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Мільйони років тривав процес розкладання залишків відмерлих тварин і рослин, що колись переробили і зберегли сонячну енергію. У результаті утворилися такі невідновлювані природні ресурси, як нафта, вугілля і газ, які використовуються як джерела енергії. Запаси цих природних ресурсів досить обмежені. доки людство не почало використовувати невідновлювані джерела, кількість накопиченої в них енергії залишалась сталою. І як тільки люди почали використовувати невідновлювані джерела, кількість накопиченої в них енергії почала незворотно зменшуватися. Швидкість, з якою ми витрачаємо невідновлювані джерела енергії, в багато разів перевищує час їх утворення. Тому так важливо подбати про їх більш економне використання.

4. Вивчення нового матеріалу.

4.1. Роль енергії у житті людини.

Вправа «Асоціативна ялинка». Педагог пропонує учням за одну хвилину записати в стовпчик якнайбільше слів, які асоціюються зі словом «енергія». Потім з першого стовпчика вибрати одне слово і записати в другий стовпчик всі слова, які асоціюються з ним (час обмежується). Аналогічно записується третій стовпчик.

Наприклад:

Енергія Будинок Вода

Життя Стіни Здоров’я

Світло Їжа Джерело

Тепло Холодильник Прання

Ресурс Комфорт Миття

Транспорт Вода Фільтр

Будинок Вікна Річка

Телевізор Меблі Дощ

Наступне завдання для учнів: написати есе «Роль енергії у житті людини», використовуючи якнайбільше слів з «асоціативної ялинки». Після виконання завдання учні представляють есе.

4.2. Види ресурсів та енергії.

Джерела енергії поділяються на відновлювані та невідновлювані. Невідновлювані джерела енергії (вугілля, природний газ, нафта, уран, торф ) є цінними природними ресурсами, проте мають свої недоліки: кількісну обмеженість (рано чи пізно будуть вичерпані), виробництво енергії негативно впливає на стан навколишнього природного середовища (викиди парникових газів, SО2, NО2, сполук важких металів, попелу, радіоактивних відходів тощо). Невідновлювані джерела енергії використовуються для отримання теплової та електричної енергії традиційними способами: теплова електрична станція, гідравлічна електрична станція та атомна електрична станція. Відновлювані джерела енергії (відходи біомаси, гідроенергія, геотермальна енергія, сонячна енергія, енергія вітру, енергія припливів, морських хвиль та океанів) є альтернативними джерелами. У разі використання відновлюваних джерел енергії зростання енергоспоживання не порушує загальну теплову рівновагу Землі і не спричиняє загальне потепління. Не змінюється кількість енергії, що надходить на Землю і йде із Землі. Звідси перша перевага відновлюваних джерел енергії – вони не завдають шкоди навколишньому природному середовищу. Відновлювані джерела енергії постійно поповнюють свою енергію від Сонця, і їх вистачить на мільйони років – до того часу, поки існує Сонце. Це друга перевага відновлюваних джерел енергії.

Зменшення використання невідновлюваних джерел енергії та збільшення частки відновлюваних – перспектива збереження клімату планети. Але для того, щоб відновлювані джерела енергії прийшли на зміну не відновлюваним, потрібен певний час. Невідновлювані джерела енергії є основним постачальником електроенергії в Україні. Енергія дає людині тепло для обігріву та приготування їжі, забезпечує роботу промисловості та транспорту.

Тому так важливо використовувати лише стільки енергії, скільки необхідно, тобто зберігати.

4.2. Енергозбереження – екологічно чисте «джерело» енергії.

Енергозбереження – заходи, спрямовані на заощадження теплової та електричної енергії, а також використання альтернативних джерел енергії. Використовуючи різні джерела енергії та технології, можна по-різному досягати корисного ефекту. Щоб зменшити втрати енергії при її перетворенні та знизити негативний вплив споживання енергії на довкілля, потрібно застосовувати знання з техніки, соціології та природничих наук.

Ми знаємо, що енергія не виникає з нічого і не зникає нікуди, а використану енергію не повернути. Отже, потрібно намагатися не витрачати енергію марно. Енергозбереження має стати основним орієнтиром подальшого розвитку всіх виробничих галузей та сфер суспільства. Заходи щодо енергозбереження може здійснювати кожен з нас і практично всюди.

Педагог пропонує провести енергетичний аудит школи. Учні поділяються на невеликі групи та досліджують будівлю школи. В ході дослідження вони з’ясовують, де існують втрати енергії або її економія за 8 пунктами та записують в таблицю (додаток 2). Якщо енергія економиться, то робиться відмітка навпроти літери «Е», якщо існують втрати енергії, то робиться відмітка навпроти літери «В». За кожен пункт дається один бал. Енергетичний аудит проводиться в кожному приміщенні школи. По завершенні аудиту підраховуються бали окремо за «економію» та «втрати», підбиваються підсумки.

Велика кількість енергії витрачається на задоволення побутових потреб людей (освітлення, опалення, водопостачання, робота побутової техніки тощо).

Педагог пропонує учням відповісти на запитання анкети «Енергозбереження в побуті» (додаток 3).Після проведення анкетування, проводиться аналіз.

Якщо добре подумати, можна знайти дуже багато способів економії енергії. Адже це не вимагає додаткових витрат, і залежить винятково від нашої поведінки. Деякі заходи потребують незначних інвестицій для налагодження й удосконалення застосованих технологій.

Скажімо, вашій родині потрібен новий холодильник.

Педагог пропонує взяти участь у грі «Дослідники та раціоналізатори», яка дозволить проаналізувати існуючі можливості щодо енергозбереження у побуті та надати пропозиції із запровадження їх у повсякденне життя.

Гра «Дослідники та раціоналізатори».

Необхідні матеріали: інформаційні картки, різні лампи (лампа розжарювання та люмінесцентна), рекламні проспекти побутової техніки та сантехнічного обладнання, папір, ручки, постер, маркери.


Хід гри.

1. Педагог поділяє учнів на 5 груп та визначає напрямки дослідження (напрямки дослідження – побутова техніка, використання води, освітлення, приготування їжі, обігрів приміщень).

2. Кожна група отримує інформаційні матеріали щодо свого напрямку дослідження (додаток 4).

3. Група опрацьовує матеріали за визначений час та складає пропозиції із енергозбереження в побуті (конкретні дії, норми поведінки, обґрунтований вибір та раціональна експлуатація побутової техніки тощо).

4. Кожна група представляє результати своїх досліджень.

5. Після представлення педагог пропонує вибрати із загальної кількості пропозицій ті, які можна застосовувати щодня і скласти перелік повсякденних «енергозберігаючих» звичок. Гарні звички записуються на постері та залишаються в класі.

5. Закріплення нових знань та умінь учнів.

Гра «Енергетичне лото».

Педагог роздає учням картки «Енергетичне лото» (додаток 5). Кожен учень повинен ходити класом та задавати іншим учням запитання, які перераховані в таблиці «Енергетичного лото». Ім’я учня, який першим відповість на запитання «так», потрібно вписати в клітинку з цим запитанням. Ім’я кожного учня може бути вписане в клітинку тільки один раз. Учень, який першим заповнить всі клітинки, повинен голосно сказати «Енергетичне лото», назвати кількість заповнених клітинок та імена учнів. Після гри педагог пропонує дати відповідь на запитання: що сталося б, якби кожен учень використовував способи енергозбереження, зазначені в «Енергетичному лото».

6. Підведення підсумків.

Вправа «Мішень». На великому аркуші паперу педагог малює мішень з десятьма концентричними колами, яка розділена на два півкола. Центр мішені – «десятка», край – «нуль». Біля країв півкіл записуються місця, де застосовуються заходи із енергозбереження: «побут», «школа». Учням пропонується оцінити власне ставлення до цієї проблеми та можливості щодо енергозбереження за 10 бальною системою Учні почергово у кожному півколі записують своє ім’я, відповідно до оцінки. Після цього на мішені підраховується середня оцінка групи в кожному півколі.

Отже, енергозбереження в побуті має великі перспективи: заміна звичайних лампочок розжарювання на люмінесцентні (енергозберігаючі), використання побутової техніки класу А, вдосконалення сантехнічного обладнання, встановлення лічильників води та тепла, утеплення вікон та дверей, зміна особистого ставлення до проблеми та вироблення «енергозберігаючих» звичок задля збереження клімату на планеті.
Додаток 1.

Легенда «Сказання про Марко»

Дуже давно жив на світі маленький хлопчик на ім’я Марко. Він був дуже веселим, сміливим та не боявся труднощів. Марко думав, що може робити все краще, швидко, був готовий доказати це.

Одного разу він побачив гарну Пташку, яка пірнала високо в небі. Вона майже без зусиль махала крилами, ніби пливла небом. Марко подумав про себе: «Я можу літати краще, ніж ця пташка». Він знайшов високе дерево й забрався на самісіньку вершину. Пташка побачила Марко, і він їй сказав: «Пташка, я можу літати краще за тебе». Вона лише із зацікавленням глянула як він, махаючи руками, стрибнув з дерева. «ААА….ааааа». Бум.

«Ну, що, можеш ти літати?», - запитала Пташка у Марко.

«Зачекай, я зараз тобі покажу», - сказав Марко. Трохи згодом він придумав, як можна літати краще за Пташку. Купив метал для крил, гуму для шин та великий двигун, щоб побудувати літак.

По завершенні роботи, він узяв каністру з бензином та заповнив повний бак. Його літак потребував палива. Брр…. Що за шум! Літак піднявся високо в небо. Пташка почула цей страшенний шум, намагалася сховатися, проте Марко її наздогнав і сказав: «Тепер ти бачиш, я можу літати краще за всіх».

Через деякий час літак йому набрид. Він вирішив прогулятися берегом океану. Там він побачив великого Кита. Кит виринав на поверхню води, щоб вхопити повітря, а потім знову пірнав глибоко на дно океану. «Я можу пірнати глибше за тебе», - сказав Марко. Але Кит не розумів, як люди можуть плавати та пірнати краще китів. Марко стрибнув у воду, нирнув на дно. Кит теж пірнув, і вони попливли разом. Через декілька хвилин Марко відчув, що він задихається, і миттю виринув з води. «Ха-ха-ха, - засміявся Кит, - Я вважаю, що люди не можуть плавати краще за нас».

«Якщо ти так вважаєш, то я тобі покажу, що людина плаває краще», - сказав Марко та пішов будувати підводний човен. Для цього він купив багато металу та потужний двигун. Коли все було готово, він заповнив баки підводного човна бензином, та занурився під воду.

Весь цей шум та пухирі, які залишав після себе човен, викликали невдоволення у Кита. Він опустився на дно океану, щоб сховатися від людини. «Хто може плавати краще всіх», - крикнув Марко, але Кита ніде не було видно. Незабаром Марко втомився, до того ж він замерз . Що зігрітися, він відправився в пустелю Але і там було холодно, так як в пустелі була зима. Раптом Марко побачив маленьку ящірку, яка грілася на сонці. Він запитав її: «Як тобі вдається зберігати тепло, щоб не замерзнути?». Ящірка відповідає: «Вдень я лежи на камені під сонцем, а коли сонце сідає я забираюсь в нірку в землі і там мені тепло всю ніч». «Цікаво, але я можу краще зробити це за тебе», - сказав Марко і почав будувати для себе будинок. Він купив дошок, вікна, молоток та цвяхи. Закінчивши роботу зрозумів, що під час будівництва він не використав ізоляційний матеріал, з допомогою якого тепло зберігається всередині. Марко зрозумів, що в будинку йому все-одно буде холодно. Він трохи подумав і приніс в будинок величезну піч, яка почала пихтіти та викидати полум’я. «Тепер в мене є будинок і мені тепліше, ніж тобі», - сказав Марко. Одного разу Марко летів на літаку і шукав Птаха, щоб позмагатися з ним у польоті, але несподівано двигун замовк. «О, ні. Тільки не це. В мене закінчився бензин, що мені робити?». Марко разом з літаком впав на землю. Птах висунув голову з гнізда. «А зараз хто літає краще», - прощебетала вона і злетіла високо в небо. Марко пішов до океану, щоб поплавати на своєму підводному човні. Марко хотів знайти Кита, але коли він досягнув дна, човен зупинився. «В човні теж закінчився бензин!». Він відкрив люк та поплив на поверхню води, щоб ковтнути повітря. Кит запитав: «Хто плаває краще, кити чи люди?». Марко змок і замерз, крім того йому було неприємно відчувати себе переможеним. Він зайшов у свій будинок та сів біля пічки зігрітися. Раптом піч зашипіла та вогонь погас. «О, тепер і в пічці закінчився газ», - простогнав він. Йому знову стало холодно. Вітер проникав в будинок через щілини у стінах. «Що ж мені тепер робити?». І йому в голову прийшла ідея: він переставив вікна на південну сторону будинку, купив каміння для стін та поролон, щоб утеплити вікна. «Так, я багато чого навчився у тварин», - подумав про себе Марко. Ящірці сподобався його будинок. Вона почала заходити до нього в гості. В будь-яку пору року в будинку було комфортно та затишно.

Додаток 2.

Енергетичний аудит школи

Вікна (перевірте число вікон та протягів)
Е:

В:

Висота стелі (дуже високі стелі є причиною втрат енергії)

Е:

В:

Освітлення (непотрібне світло повинно бути вимкнене)

Е:

В:

Батареї (їх розташування в класі впливає на збереження енергії чи її втрати)

Е:
В:

Розташування меблів (меблі не повинні загороджувати обігріваючі прилади)

Е:
В:

Зовнішні двері (повинні бути щільно зачинені )

Е:
В:

Покриття підлоги (коврові покриття зберігають енергію)

Е:
В:


Жарівки (використання енергозберігаючих жарівок заощаджує енергію)

Е:
В:

Примітка: Обстеження вікон та дверей на виявлення протягів можна зробити двома способами: 1) запалити свічку і провести нею вздовж рам закритих вікон і дверей (якщо полум’я коливається, значить в цих місцях є протяги); 2) на олівець липкою стрічкою закріпити один кінець целофану прямокутної форми, а інший вільно коливається від руху повітря.

Додаток 3.

Анкета “Енергозбереження в побуті”1. Ваша стать Чоловіча Жіноча
2. Ваш вік до 20-ти 20-30 30-40 40-50 50 і більше
3. Чи знаєте Ви, скільки кВт енергії використовує Ваша сім’я? Так Ні
4. Чи рахуєте Ви, що енергію необхідно використовувати економно?
5. Чи намагаєтесь Ви робити це самі? Так Ні
Якщо Так, то чому?

Економія грошей Обмеженість ресурсів на Планеті

Збереження навколишнього середовища
6. Чи вимикаєте ви світло, коли виходите із кімнати більше ніж на 5 хвилин?

Так ННі Інколи

7. Чи буває так, що без певної необхідності у вашій квартирі горить світло?
Так Ні Не знаю
8. Чи виключаєте ви електроприлади, коли виходите із кімнати?
Так Ні Інколи
9.Чи використовуєте ви енергозберігаючі лампочки? Так Ні

Якщо Ні, то чому:

Дорого Не бачу різниці між ними і звичайними лампочкам
Не задумувався

10. Для чаю ви наливаєте повний чайник води, чи скільки необхідно?
Повний Скільки необхідно
11. Чи перекриваєте ви воду, коли чистите зуби; тимчасово покидаєте ванну кімнату?

Так Ні Інколи
12. Чи всі водопровідні крани у вашій квартирі справні?

Додаток 4.

Напрям дослідження - «Використання води»
Розподіл витрат води користувачами у помешканнях, л/люд./добу.

Вид споживання води

Витрати води (л/люд./добу)

Приготування їжі та пиття

9

Щоденний туалет (чищення зубів, вмивання)

26

Ванна

49

Душ

27

Прання

42

Змивання унітазів

35

 • Приблизно одна четверта частини енергії, яку споживають у побуті, використовується на підігрів води.

 • На ванну потрібно 100-150л. води, в той час як на економний душ - 8 літрів/хвилину.

 • Лічильник води коштує 150 – 200 гривень.

 • Один кубічний метр води (водопостачання та водовідведення) коштує 2,47 гривні.

 • Душ звичайного типу витрачає в середньому 26 л/хвилину при повному напорі води і 10 л/хвилину – при звичайному, комфортному використанні душу. Сучасна енергозберігаюча душова насадка дає змогу зменшити витрати води в середньому на 50% та значно знизити використання енергії.

 • Якщо з несправного крана витікає всього 10 крапель води за хвилину, то за рік втрачається 2000 літрів води.

 • Аератори, встановлені у водопровідних кранах, насичують воду повітрям і створюють враження, що вода іде широким струменем, у той час, як насправді води використовується менше.

 • Ефективні пральні машини дають можливість зекономити значну кількість енергії.

Прання при 60 градусах замість 90 дозволяє зекономити 30% електроенергії, крім цього одяг буде менше зношуватись.
Інформація для педагога.

Енергозберігаючі технології використання води передбачають:

 • зменшенням споживання гарячої води ;

 • регулювання температури води ;

 • економія на підігрів води в літній період;

 • теплоізоляція труб і котла;

 • догляд за системами водопостачання.

Гарні побутові звички:

 • Приймайте короткий душ замість ванни.

 • Закривайте воду коли намилюєтесь, чистите зуби.

 • Приймайте холодний душ , він корисний для здоров’я

 • Слідкуйте, щоб вода не текла без кранів без потреб.

 • Не мийте посуд під краном води, а користуйтесь мискою.

 • Користуйтесь холодною водою для полоскання.

 • Кожного разу наповнюйте пральну машину до границі, щоб не вмикати напівпорожню машину.

 • Не періть при більш високій температурі, ніж це потрібно. Використовуйте функцію “попереднє замочування” тільки тоді, коли це дійсно необхідно.

 • Не варто використовувати автоматичний віджим. На нього використовується значна кількість енергії, і одяг втрачає свою еластичність.

 • Періть тільки брудний одяг. Не має потреби переодягати футболку декілька разів на день.Напрям дослідження – «Використання побутових приладів».

. Електроенергія у будинку використовується на освітлення, прання, охолодження продуктів та приготування їжі. Зростання електроенергії є результатом збільшення кількості електроприладів у побуті. Майже в кожному будинку є холодильник, пральна машина, морозильна камера, телевізор, пилосмок. Все більш звичними стають сушарки, комп’ютери, кухонні комбайни, мікрохвильові печі тощо.

Загальне енергоспоживання складається із ефективності електричного приладу, кількості приладів і часу їх експлуатації.

Телевізори і інші прилади, що мають функцію «stand-by»,споживають енергію навіть, якщо вони вимкнені за допомогою дистанційного керування.

Близько 10% споживання електроенергії приходиться на зберігання їжі в холодильниках і морозильниках. Купуючи найбільш ефективні холодильники, можна зменшити витрати електроенергії на 25%. Економія в таких холодильниках досягається завдяки вдалому поєднанню товщини ізоляції і збільшенню ефективності охолоджуючої системи.

Енергоспоживання побутових електроприладів, кВт. / рік


Прилади

Робочий обсяг, л

Споживання, кВт / рік

Холодильники:

 • енергоефективні ( клас А)

 • менш енергоефективні (клас D)


143

143


150

266

Холодильники з морозильними камерами:

 • енергоефективні

- менш енергоефективні


175 +20

180+13


197

332

Морозильники:

 • енергоефективні

- менш енергоефективні


184

182


193

383

Пральні машини:

 • енергоефективні

- менш енергоефективні


5кг білизни

5кг білизни174

240

Пральна машина з вбудованою сушаркою

5кг білизни

878Інформація для педагога.

 • Для раціонального використання електроенергії необхідно використовувати високоефективні прилади, які значно менше споживають електроенергії.

 • Купуючи нові електроприлади необхідно звертати увагу на те, скільки енергії вони споживають.

 • Додаткову економію можна отримати, якщо правильно експлуатувати електричні прилади, а також не мати зайвих: висушити одяг можливо і без барабанної сушки , а це означає і без енерговитрат.

Правильне розміщення, догляд та використання холодильника:


 • По можливості розміщуйте холодильник в більш холодній кімнаті (кладовці).

 • Не купуйте холодильник або морозильник більшого, ніж вам необхідно, об’єму.

 • Не ставте холодильник близько до обігрівачів, плити чи іншого джерела тепла.

 • Тримайте конденсатор в чистоті. Пил збільшує споживання електроенергії.

 • Перевіряйте вакуумну прокладку дверей, що ущільнення навколо них міцне.

 • Підтримуйте в холодильнику температуру +5 гр. С.

 • Розморожуйте холодильник як вказано в інструкції , якщо у нього не має системи автоматичного розморожування.

 • Розморожуйте регулярно, щоб уникати наростання льоду.

 • Не відкривайте холодильник частіше, ніж це потрібно, і не тримайте довго відкритим.Напрям дослідження – «Освітлення».

Для комфортного існування людям потрібно світло. Найбільш розповсюджене джерело світла в будинках - лампи розжарювання або рідше – ефективніші люмінесцентні лампи з електронним баластом. За однакової світловидності вони використовують лише 20-30% енергії, необхідної для стандартних лампочок розжарювання. Завдяки електронному баластові, що перетворює струм звичайної частоти 50 гц на більш високочастотний, немає проблеми мерехтіння.

Світлі стіни відбивають 70 -80% світла, а темні – 10 -15%.

Компактні флюоресцентні лампи (КФЛ) можуть витримувати багаторазове ввимкнення та вимкнення світла. КФЛ потужністю 11 Вт дає стільки ж світла, скільки 60-ватна лампа розжарювання, а термін її придатності – 8000 годин, тоді як лампи розжарювання – тільки 1000 годин.
Ефективність освітлення різними джерелами світла.

Джерело світла

Потужність джерела освітлення, Вт

Освітленість, люкс (Лк)

Ефективність освітлення,

Лк / Вт

Лампа розжарювання:

 • довгострокової дії

 • матова, звичайна

 • галогенна


60

60

50


468

730

950


7,8

12,1

19

Люмінесцентна:

 • звичайна

 • люкс

 • суперлюкс

 • компактна довга


27

27

27

14


1150

1450

100

900


42,5

53,7

37,0

64,0

КФЛ (призматична)

13

600

46

Ртутно – галогенна

48

2400

50

Натрієва

58

2300

39,6

Електронна низькоенергоємна

7

400

57,1


Інформація для педагога.

Корисні поради щодо освітлення:

 • Використовуйте енергозберігаючі лампи скрізь, де це можливо.

 • Використовуйте, по можливості, високоефективні патрони.

 • Підбирайте електричні деталі, які відповідають стандартам.

 • Використовуйте місцеве освітлення, ніж яскраве загальне освітлення.

 • Розділяйте систему освітлення на секції, якими можна керувати автономно.

 • Вимикайте непотрібне світло.

 • Як найбільше використовуйте природне денне світло.

 • Для кімнат підбирайте інтер’єр у світлих тонах, щоб максимально збільшити відображення світла.

 • Візьміть за правило систематично доглядати за освітлювальними приладами.Напрям дослідження – «Обігрів приміщень»

Ми живемо у прохолодному кліматі і тому змушені придумувати штучні методи збереження тепла у приміщенні.

Українські стандарти передбачають комфортну температуру всередині приміщень 18-20 оС. На опалення приміщень витрачається четверта частина палива, що споживається в країні, з них 80% на обігрівання будинків.

Різні матеріали мають різну теплопровідність. Повітря є поганим провідником і може використовуватися як ізолятор між склом або в стінах. На втрати тепла через стіни припадає 10-30% усіх витрат тепла в квартирі, і 30-50% усіх витрат будинку. Часто в стінах будинків утворюються «мости холоду» - погано утеплені місця, через які тепло виходить.

Скла з теплозахисним покриттям або друге вікно з одношаровим склом зменшує втрати тепла на 20-30%; подвійне засклене вікно – на 40%; вікно з подвійним склом та теплозахисним покриттям – на 40-50%; вікно з потрійним склом та теплозахисним покриттям на 65%.

Підвищення температури в приміщенні на 1оС збільшує витрати на теплову енергію на 6%. Фарбування радіаторів олійними фарбами знижує тепловіддачу на 8-13%, а цинковими білилами підвищує її на 2,5%.

Інформація для педагога.

 • Утеплюйте вікна та двері для усунення протягів.

 • Вдягайте теплий одяг, він створить відчуття тепла без підвищення температури в кімнаті.

 • Не розташовуйте меблі біля радіаторів.

 • Провітрюйте приміщення часто і короткочасно.

 • Заскліть балкон.

 • Утепліть кімнату килимами на найхолоднішихстінах та підлозі, а також повісьте щільні штори на вікна (штори не повинні закривати опалювальні батареї).


Напрям дослідження – «Приготування їжі»

Електроенергія - не найкращий вид енергії для приготування їжі, тому краще використовувати газ. Газ кращий і з енергетичної точки зору. На перший погляд, ефективність електричної і газової плит приблизно однакова. Але оскільки електрика в основному виробляється на вугільних електростанціях, то ефективність електричної плити – 20%.

Споживання електроенергії, а звісно, і первинне енергоспоживання, можна понизити , використовуючи газ. Але можна кип’ятити воду в електричному чайник із вмонтованим нагрівальним елементом , який значно зменшує електровитрати.

Температура кипіння не перевищує 100оС, тому їжу можна приготувати незалежно від того, кипить вона на великому вогні, чи маленькому.

Закритий посуд під час приготування їжі запобігає втраті води.

Зайва кількість води під час приготування їжі призводить до втрат енергії.
Інформація для педагога.

 • Використовуйте каструлі з рівним дном. Каструля з нерівним дном споживає до 15% енергії більше.

 • Користуйтесь каструлями, які повністю накривають конфорку.

 • Розморожуйте заморожені продукти в холодильнику. Холод від 1кг замороженого м’яса відповідає споживанню електрики на протязі години.

 • Охолоджуйте теплу їжу перед тим, як помістити її в холодильник

 • Правильно регулюйте інтенсивність тепла під конфоркою.

 • Не забувайте щільно закривати каструлю кришкою.

 • Готуйте їжу з мінімальною кількістю води. Це дозволить зекономити до 30% електроенергії, а овочі збережуть кращий смак і більше вітамінів.

 • Не готуйте заморожену їжу.

 • Використовуйте залишкове тепло. Виключайте конфорку за 5-10хв до готовності їжі.

 • Заповнюйте духовку: різні блюда легко можна приготувати одночасно.

 • Заливайте каву в термос, а н

 • е тримайте її у кавоварці в режимі підігріву.

 • Не включайте кухонний кондиціонер на більшу потужність, ніж потрібно.

 • Тримайте кондиціонер в чистоті.


Додаток 5.

«Енергетичне лото»

Вимикаю світло, коли в ньому не має потреб

Їжджу на велосипеді або ходжу пішки замість того, щоб користуватися транспортом

Не відкриваю холодильник тільки для того, щоб подивитися на його вміст.

Не використовую кухонну плиту для обігріву квартири

Здаю макулатуру у вторинну переробку

Одягаюсь тепло, коли прохолодно в приміщенні

Повторно використовую скляну тару

Використовую енергозберігаючі жарівки


Виключаю воду, коли чищу зуби

Використовую обидві сторони паперу

Міняю стержень в ручці, а не купую нову ручку

Нагадую членам своєї сім’ї вимикати світло для економії енергії


Мию посуд у мийці

Зашторюю вікна на ніч

Утеплюю вікна на зиму

Приймаю душ замість ванни