asyan.org
добавить свой файл
1
Електромагнітні коливання.

Достатній рівень.

1. У яких межах змінюється ємність вхідного коливального контуру радіоприймача, якщо за індуктивності контуру 2 мкГн радіоприймач працює в діапазоні довжини хвиль від 4,1 м до

4,65 м?

2. Радіоприймач настроєно на довжину хвилі 35 см. У вхідному контурі радіоприймача амплітуда сили струму дорівнює 100 мкА, а амплітуда напруги 0,9 мВ. Якою є індуктивність котушки контуру?

3. У антенному контурі радіоприймача максимальний заряд конденсатора дорівнює 0,5 мкКл, а максимальна сила струму – 20 А. На якій довжині хвилі працює радіоприймач?

Високий рівень.

4. Вхідний контур радіоприймача складається з котушки індуктивністю 2 мГн і плоского слюдяного конденсатора з площею пластин 10 смі відстанню між пластинами 2 мм. На яку довжину хвилі настроєно радіоприймач?

εслюди = 7 Ф/м, ε = 8,85 ∙ 10 Ф/м