asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Урок української мови в 7 класі з використанням інтерактивної дошки

Тема : Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення.

Мета уроку: поглибити знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, його

значення, морфологічні та граматичні ознаки;

систематизувати знання про категорію виду;

навчити учнів утворювати дієприслівники доконаного і недоконаного виду та правильно писати дієприслівники з вивченими орфограмами;

розглянути способи творення дієприслівників;

розвивати вміння аналізувати лексичні та граматичні відмінності різних форм дієслова; збагатити мовлення дієприслівниками; розвивати усну та письмову мову учнів; виховувати любов до українського слова і повагу до традицій батьків.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

1. Робота з картками (4 учні)

2. Усне опитування

- що таке дієприслівник? Приклади.(це особлива незмінна форма дієслова, яка, пояснюючи присудок, називає додаткову дію і відповідає на

питання що роблячи? що зробивши? )

- граматичні особливості яких частин мови має дієприслівник?

(ознаки дієслова: вид-доконаний і недоконаний; час - теперішній і минулий; ознаки прислівника: незмінність; синтаксична роль)

ІІ Мотивація навчальної діяльності.

1.Словниковий диктант.

Літаючий, люблячі, принести, перемиваючи, святкуючи,

сказавши, зшити, спостерігаючи.

Визначити форми дієслова. Назвати вид дієприслівника.

 • Зупинимось детальніше на ознаках дієслова.

ІІІ Повідомлення теми та мети уроку.

ІY Вивчення нового матеріалу.

1.Робота з підручником. с.96.

 • Яку дію означають дієприслівники доконаного виду? (називають додаткову дію, що відбулася перед основною або одночасно з нею, і відповідають на питання що зробивши? – минулий час)

 • Яку дію означають дієприслівники недоконаного виду? (означають другорядну дію, одночасну з основною, і відповідають на питання щроблячи?–теперішній час;

означають другорядну дію, яка відбувалася в минулому одночасно з

основною, і відповідають на питання що робивши? – минулий час)

 • вправа 170Навчаючись –недок. в., ознайомлюючись – недок. в., набувши – док. в..

 • навчальний посібник с.41(таблиці на дошці)

 • Вправа 171, с.98.Виділити суфікси, підкреслити –и.

Співають-співаючи; спілкуються - спілкуючись

Заглядають - заглядаючи; ходять - ходячи

пасуться-пасучи; злітають – злітаючи

кричать-кричачи недолюблюють - недолюблюючи

розмовляють - розмовляючи сидять – сидячи • як творяться дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу?(до основи дієсл. теп.ч. недок. в. І д.+ учи; ючи; до основи дієсл. теп. ч ІІд.+ ячи; ачи)

2. Весела хвилинка.

Прочитати виразно гумореску. Чому був здивований батько? Яку рису характеру сина висміює автор? Як би ви вчинили на місці сина?

Артист

Простий батько сина

Вивчив на артиста.

Мова того сина

Ідеально чиста.

Як зі сцени скаже

Українське слово,

То аж дух займає- Чешуть по-російські А в театрі мова -

Просто пречудово! Дітки і дружина? Спосіб існування.

Тож невчений батько Син великодушно Як же рідну мову

Запитав у сина: Посміхнувсь до тата. Я забуду, тату,

 • Розтлумач, будь ласка, - Підготовка в тебе, Як за нею маю

В чому тут причина, Батьку, низькувата, Непогану плату.

Що на сцені в тебе А тому, хто вчений, Павло Глазовий

Українська мова, Істина відома,

А у хаті, дома – Ще одне – на службі,

Нашого ні слова, Зовсім інше – дома.

У твоїй квартирі Дома в мене мова -

Вже не та картина: Засіб спілкування,

(автор висміює зневажливе ставлення сина до мови своїх батьків, традицій, звичаїв. Адже нехтуючи традиції рідного народу, забуваючи рідну мову, людина стає зрадником свого народу.

Дотримуючись народних традицій, вивчаючи рідну мову, ми виконуємо свій обов’язок перед батьками, народом.

Мова несе від покоління до покоління усі надбання народу, зберігаючи його традиції, етичні й естетичні ідеали, його творчі звершення.

(Андрій Коваль)

 • Від дієслів утворити дієприслівники доконаного виду минулого часу.

вивчити – вивчивши сказати - сказавши

запитати – запитавши розтлумачити – розтлумачивши

посміхнутись – посміхнувшись забути - забувши

-як творяться дієприслівники доконаного виду минулого часу?(до основи інф. док. в. + вши; ши)

 • яким способом творяться дієприслівники?(суфіксальним)


Y. Узагальнення вивченого.

Вправа 191, с.107 (1-6;8- 12.)

1.в, 2.б, 3.в, 4 в, 5б,6б,8а, 9а,10в, 11в, 12а - (11б).

Перевірка результатів.

YІ. Оцінювання учнів. Домашнє завдання.

С.97 вивчити правила, вправа175(1-3 з.),(н.п.с.43, впр.65).

УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Тема. Гайдамаки – народні месники чи звірі в людській подобі?

(за поемою Тараса Шевченка «Гайдамаки»).

Мета:

навчальна: якнайглибше вивчити твір, проаналізувати образи головних героїв, порівняти з їх історичними прототипами, збагнути суть визвольної боротьби, показаної в «Гайдамаках»;

виховна: виховувати в старшокласників почуття гордості за наших славних і волелюбних предків; виховувати риси милосердя і гуманізму;

розвиваюча: поглибити вивчене про образ-персонаж та прототип.

Тип уроку: інтегрований урок.

Обладнання: Швидько Г.К. Історія України 14-18ст підручник для 8 класу, Субтельний Орест Україна. Історія. « видання. К.1992., дидактичні матеріали з історії України, 8 клас, під ред. І. Коляди;політична карта України; таблиця з історії України «Україна другої половини 18 ст.»; «Кобзар « Т.Г.Шевченка, портрет Т.Г.Шевченка, Міхал Чайковський «Гайдамаки».

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

 1. Яка ваша думка про жанр Шевченкової поеми «Гайдамаки»?

 2. Розкрийте зміст двох сюжетних ліній у творі. Яка, на ваш погляд, головна лінія, а яка другорядна?

 3. Шевченко не мав можливості відповідно опрацювати історичний матеріал перед написанням «Гайдамаків». Чи далекий автор від історичної правди? Що можемо сказати про історичну концепцію «Гайдамаків»?

ІІ. Подача нового матеріалу

Слово вчителя української літератури. Ми продовжуємо працювати над поемою Тараса Шевченка «Гайдамаки», найбільш відомого і цінного твору. Тема уроку « Гайдамаки - народні месники чи звірі в людській подобі?» Сьогодні на уроці ми з вами детально ознайомимося з історичною основою поеми «Гайдамаки», проаналізувати образи твору, зрозуміти , хто ж такі гайдамаки - народні месники чи звірі в людській подобі?

До аналізу цього твору зверталося багато науковців , серед них шевченкознавці В.Бородін, Ю. Івакін, Є. Кирилюк, а «Гайдамаки» й досі таять у собі багато цінного, ще не дослідженого.

Задум написати твір про Коліївщину виник у Кобзаря у 1838-1839рр. Митець намагався прочитати все, що стосується Коліївщини, збирав народні перекази, розповіді очевидців Коліївщини.

Українські митці-патріоти зустріли «Гайдамаки» дуже добре. Г.Квітка-Основ’яненко писав Шевченкові: «Ну , вже так порадували Ви нас своїми «Гайдамаками». У творі виразні дві сюжетні лінії: лінія визвольної боротьби та лінія Яреми Галайди.

Слово вчителя історії. На початку 18 ст. Правобережна Україна ще залишалась під владою Польщі. Поділ України на Лівобережну та Правобережну відбувся в ході підписання Андрусівської угоди між Польщею та Росією у 1667р. Запорожжя підпорядковувалося водночас владі Польщі та Росії. Цей поділ був закріплений підписанням «Вічного миру» 1686р. Запорожжя і м. Київ закріплювався за Московською державою.

Ситуація на Правобережжі була дуже складною:

 • посилюється гніт польських магнатів та шляхти, які спочатку для заселення земель Правобережної України надавали селянам певні пільги, а потім ще більш посилювали визиск селянства;

 • посилюються політика насильницького привернення православних до католицизму або унії , політика полонізації;

 • боротьба народних мас проти соціального та національно-релігійного гніту набула форми гайдамацького руху і тривала майже протягом усього 18 ст.

Слово «гайдамака» тюркського походження - оклик «гайде!» - означає «тікай!». Гайдамаками охрестили учасників визвольного руху польські пани. Рушійна сила : селяни, міщани, козацька голота підтримувало й православне духовенство. Гайдамацькі загони сформувалися головним чином на Запорожжі. Кульмінація гайдамацького руху - «Коліївщина» від слів «колоти», «колії» , тобто різники. Характерною зброєю були довгі залізні списи. Основне ядро повстанців становили 70 запорожців, які обрали Максима Залізняка полковником і своїм керівником. До них приєдналися 300 козаків і селян з монастирів недалеко від Запорозьких володінь. Повстанці з’явилися навесні 1768 в Холодному Яру біля Чигирина, дуже скоро вони здобули міста: Фастів, Смілу, Черкаси, Корсунь, Богуслав. Панство тікало в місто Умань, яке належало магнатам Потоцьким.

Ось перед нами ватажок гайдамаків Залізняк. Вам потрібно було підготувати історичну довідку.

Учень. Як свідчать історичні джерела, Максим Залізняк був родом з містечка Медведівка на Чигиринщині. Ще підлітком він опинився на Запоріжжі, де пробув чотирнадцять років. Коли Залізнякові виповнилося тридцять років, він раптово змінив хід власного життя і став послушником спочатку Жаботинського, а потім Мотронинського монастиря. Згодом покинув монастир і перейшов у табір повсталих.

Учень. Табором було вибрано місцевість, яка називалась Холодний Яр. Саме тут серед обуреного вчинками конфедератів українського походження поширилися чутки про «золоту грамоту» Катерини , якою цариця обіцяла всім учасникам повстання звільнення від кріпацтва. З повсталих Залізняк намагався створити військо за зразком козацького. Виважена й обдумана політика Залізняка примусила націю повірити, що козаччина повертається, що буде шанс жити щасливо у соборній Україні.

Ось перед нами ватажок гайдамаків Залізняк. Вам потрібно було підготувати історичну довідку.

 1. Чим приваблює він нас? Чим відштовхує? Цитата.

 2. Як ви вважаєте, чи є Максим добрим керівником повстання? Відповідь обґрунтуйте.

 3. Як ставиться Залізняк до Яреми?Цитата.

 4. Як ставиться Шевченко до Максима Залізняка?

 5. Чи є Залізняк взірцем мужності й людської гідності? Обгрунтуйте своє твердження.

 6. Чи співпадає літературний образ Максима Залізняка зі своїм історичним прототипом?

Учень. Як свідчать історичні дані, Гонта за походженням був вільним селянином з села Розсішок, яке разом з Уманню та прилеглою територією належало польським магнатам Потоцьким. Гонта зробив блискучу кар’єру: досить недовго прослуживши надвірним козаком, одержав підвищення і став керувати сотнею. За довголітню вірну службу одержав від магната у власність села Одрадівку й Розсішки разом з кріпаками, одружився із шляхтянкою.

1. Порівняйте образ історичного героя з літературним? Яка між ними відмінність?

2.Чим приваблює і чим відштовхує полковник Іван Гонта?

3. Чи вбивав в дійсності Гонта своїх дітей?

4. Як ви думаєте, чому Шевченко запозичив версію вбивства Гонтою дітей у Міхала Чайковського?

5. Чи однаково розробляли мотиви дітовбивства Гонтою польський та український митці? Чому?

6. Чи має право на існування художня версія Шевченка? Чи не затьмарює вона образ Гонти?

7. Чи відчуває Гонта муки совісті після вбивства своїх дітей? Цитата.

Учитель української літератури. Головною рушійною силою цього повстання були народні маси. Представником народу у творі Кобзаря являється Ярема Галайда. Якщо Максим Залізняк та Іван Гонта - історичні особи, то Ярема Галайда, незважаючи на версію прототипа, - все-таки значною мірою видуманий. Здається, що Шевченко міг би показати його дійсно іншими, більш м’яким, толерантним, гуманним.

1.Що ми можемо сказати про цей образ, як його характеризує Шевченко? Цитата.

1.Чому Шевченко відмовляється від рожевих фарб у змалюванні Яреми Галайди?

2.Як ви думаєте, чи не знижує цей образ те, що на початку твору Галайда мріє про воєнні трофеї і власну вигоду? Цитата

3.Чи відразу Ярема став жорстоким, що мертвих вішав, день і ніч лютував в руїнах? Що спричинило його озвіріння? Цитата.

4.Чи міг він в конкретних умовах і під впливом таких переживань діяти по-іншому? Чому?

5.Як ви розцінюєте делікатне, ніжне ставлення Галайди до знівеченої Оксани? Про що свідчить його здатність зрозуміти страждання коханої?

Учитель історії. Т.Г. Шевченко в поемі «Гайдамаки» не розповідає про розправу над повстанцями, а говорить, що гайдамаки пішли далі гуляти, тобто продовжили боротьбу за своє звільнення. Але історичні факти свідчать про жорстоку розправу над повстанцями.

Учень. Катерина наказала генералу Кречетникову повести рішучу боротьбу з повстанцями. Він вислав загін донських козаків під командуванням полковника Гур’ єва. Той оголосив себе прихильником повстанців і вступив в переговори з гайдамаками. Коли йому на підмогу прийшов ще один полк піхоти, полковник закликав до себе на бенкет гайдамацьких ватажків і заарештував їх. Повстання було придушено в липні 1768 р.

Учень. Івана Гонту як польського підданого було передано польським властям. Смерть його була страшною. З живого Гонти зняли шкіру, потім четвертували, і частини його тіла прибили до шибениць у 14 містах Правобережної України.

Учень. Максима Залізняка та 250 гайдамаків засудили до страти і для виконання вироку перевезли до Києва. Але їх помилували, покарали їх канчуками, поставили розпеченим залізом на обличчі тавро і відправили на каторжні роботи до Сибіру. М.Залізняка відправили на каторгу в Нерчинськ, дорогою він кілька разів тікав, але його спіймали. Про його подальшу долю нічого не відомо.

Учитель історії. Розправу над гайдамаками вирішила використати Катерина для того, щоб ліквідувати Запорозьку Січ – козацьку республіку, вольницю, де завжди зароджувалися народні повстання. Січ була зруйнована в 1775р. Але частина козаків засновують поза російською територією Задунайську Січ та Чорноморське козацтво, які продовжили традиції Запорозької Січі.(марш Запорозької Січі).

Учитель української літератури. Слово «гуманний» означає «людяний», «милосердний». Навіть у мирний, спокійний час далеко не всі люди здатні на такі риси. У час тяжких збройних потрясінь - повстань, громадянських воєн, класових міжусобиць, здається таким почуттям нема місця серед людей. Але невже це так? Невже у своїй злобі й люті людина скочується до становища хижого звіра, невже зло перемагає в її душі й мозок заполонює лише дика помста?

Читати «Гайдамаків» можна по-різному. Можна сконцентрувати увагу на ріках крові, на грабежах, на брутальних лиховісних веселощах і повторити Кулішеві слова про недоцільність показу такого страхіття. А можна вникнути в суть, зрозуміти повстанців,побачити трагізм становища Гонти, відчути страждання уярмленої нації - і випрадати сподіяне. Є ще третій шлях -- побачити гуманізм на фоні смертей і злочинів, збагнути, що не вроджені зарізяки Залізняк, Гонта, Галайда, що тільки крайнощі зробили їх такими, та не зруйнували й тоді в їхніх душах первинної чистоти. Тож давайте поміркуємо , -як представники однієї нації, як судді й захисники з відстані часу, як просто люди, яким не чужі слабкості й власні помилки: «Хто ж такі гайдамаки - народні месники, люди, які доведені до відчаю, люди, яким більше нічого не залишалося, як брати в руки вила і сокиру та йти боронити свою волю чи навпаки звірі в людській подобі????

Домашнє завдання. Скласти план характеристики історичних героїв поеми «Гайдамаки». Виписати цитати до образів Максима Залізняка, Івана Гонти, Яреми Галайди.
следующая страница >>