asyan.org
добавить свой файл
1Додаток

до Порядку фінансування страхувальників

для надання застрахованим особам

матеріального забезпечення

за рахунок коштів Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати

працездатності

Директору

(назва робочого органу Фонду)

виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(прізвище, ім'я, по батькові)

З АЯ ВА-РОЗР АХУ НОК

Просимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду. Повідомляємо наші реквізити:

Найменування страхувальника.

Місцезнаходження юридичної особи

(місце проживання фізичної особи-підприємця).

Реєстраційний номер страхувальника (для зареєстрованих до 01.01.2011).

Реєстраційний номер у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного
соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011)

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб (реєстраційний номер
облікової картки платника податків - для фізичних осіб)

Телефон

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України

(номер рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 № 2240)

МФО

з/п

Види матеріального забезпечення

Кількість

ДНІВ

Сума, (в грн. з коп.)

1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї3

По вагітності та пологах4

На поховання (кількість виплат)


Разом

X
Продовження додатка

Зворотний бік до заяви-розрахунку

для надання коштів

Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

на виплату матеріального забезпечення

застрахованим особам

N9 3/П

П.І.Б.

№ страхо

вого

СВІДОЦ

тва

№ листка непрац ездатно

СТІ

Причина непрацездатності: захворювання загальне-!; наслідок аварії на ЧАЕС-3; невиробничі травми-5; контакт з хворими на Інфекційні захворювання та бактеріоносійство-б; санаторно-курортне лікування-7; вагітність та пологи-8; ортопедичне протезування- 9; догляд-10

Період непрацез дати ості

КІЛЬКІСТЬ ДНІВ,

що підлягають оплаті

Сума

разом

вт. ч. за рахунок коштів Фонд

разом

в т. ч. за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10


(підпис)
року

м.п.

. 201 Керівник підприємства (установи)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(прізвище, Ім'я, по батьков

і