asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток 1

до Положення про порядок

нарахування, терміни сплати і подання
розрахунку акцизного збору

Штамп підприємства

___________________________________________________

тел. _______________________________________________

До органу державної податкової служби в

___________________________________________________

(області, місті, районі)


Одержано "______" ______________________200___ р.

Вхідний № _________________________________

Штамп і підпис особи,

відповідальної

за прийняття розрахунку ____________________________

Назва та адреса підприємства _____________________________________________________________________________Ідентифікаційний код платникаРОЗРАХУНОК АКЦИЗНОГО ЗБОРУ


за _____________________________ 200 ___ р.

(місяць)

Розділ I. Обчислення акцизного зборуКурс 1 євро на перший день __________ кварталу ___________________ грн.
з/п

Код товару за УКТ ЗЕД

Назва товарів згідно з вказаним кодом, їх фактична місткість, об'єм циліндра та інші показники

Одиниця виміру товару

Обороти з реалізації (передачі)
підакцизних товарів (продукції)

Ставки акцизного збору у твердих ставках або у відсотках

Сума податкового
зобов’язання, грн.

для обчислення акцизного збору (1000 шт., л,
1000 кг, куб. см, грн.)

для визначення

обороту з реалізації
(шт., л, кг, грн.)

оподатковувані

неоподатковувані

у від-сотках згідно з зако-ном (%)

у твердих ставках з одиниці виміру згідно з законом (євро, грн.)

у перера-хунку на

одиницю виміру товару (євро, грн.)

неспла-чена через отриман-ня пільг

підлягає сплаті до бюджету

за твердими ставками акцизного збору

за ставками акцизного збору у відсотках

за твердими ставками акцизно-го збору

за ставками акцизного збору у відсотках

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10а

10б

11

12

13УСЬОГО:
Розділ II. Результати перерахунку акцизного збору

1. Сума, сплачена в рахунок платежів, щоденними платежами ________________ грн.

2. Сума, що підлягає доплаті за цим Розрахунком (позитивне значення різниці між підсумком графи 13 розділу І та пунктом 1 розділу II Розрахунку) ____________________________ грн.

(платіжний документ _______________________ дата ________________ № __________________).
3. Підлягає поверненню з бюджету надміру сплачених сум податкового зобов’язання (підсумок пункту 1 розділу II мінус підсумок графи 13 розділу І Розрахунку) ________________ грн.


Розділ III

До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню за наведеною формою:


(реєстраційний № розрахунку, до якого додається розшифровка)


Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, до розрахунку акцизного збору

за _____________________ місяць 200_ року

_____________________________________

(назва підприємства)

(код ЄДРПОУ)
(код ДРФО)Сума обороту

Назва підакцизного товару

Код товару за ГС

Кількість,

л, кг, куб. см, штук, грн.

Вартість товару

Реквізити споживача

Напрям реалізації (код пільги)

Пункт, стаття Закону України, яким звільняється від оподаткування

Назва

Код ЄДРПОУ

Директор (керівник) ________________________________________

(прізвище та підпис)
Головний бухгалтер ______________________________________

(прізвище та підпис)
До Розрахунку повинна додаватись розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію), установленими виробником або імпортером таких товарів, за наведеною формою:


(реєстраційний № розрахунку, до якого додається розшифровка)
Розшифровка оборотів з продажу, обчислених за максимальними роздрібними цінами на підакцизні товари (продукцію),

встановленими виробником або імпортером таких товарів за _____________________ місяць 200_ року
_____________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, П. І. Б., для фізичної особи – СПД)Кількість сторінок 
Номер сторінки (код ЄДРПОУ)(ідентифікаційний код ДРФО) 

грн.з/п

Код товару за УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Власна назва підакцизного товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)

Максимальна роздрібна ціна одиниці товару

Максимальна роздрібна ціна одиниці товару без ПДВ та акцизного збору

Кількість реалізованого (переданого) товару

Оборот з реалізації (передачі)
Керівник підприємства

____________________________________________

(прізвище та підпис) 


М. ПГоловний бухгалтер 


____________________________________________


(прізвище та підпис)

.


До Розрахунку повинна додаватись довідка про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору за формою, наведеною в додатку до Правил ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2007 року № 545.
"____"__________________200___ р. Керівник підприємства ________________________________

(дата складання Розрахунку) (прізвище та підпис)

Головний бухгалтер ___________________________________


(прізвище та підпис)
Відмітка працівника органу державної податкової служби про проведення сум акцизного збору в особовому рахунку платника:
нараховано (графа 13 Розділу I)______________________________________________грн. за термін ____________

(цифрами та літерами) (дата)
''____'' ___________________ 200___ р. Працівник з обліку______________________________________

(дата проведення) (прізвище та підпис)
Необхідність подання для проведення документальної перевірки за виявленими порушеннями

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зміст порушення)

Дата проведення документальної перевірки та її результат


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інспектор ________________________________


(прізвище та підпис)

www.blank.net.ua