asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9Додаток 1
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу 


Порядок формування коду виду фінансової операції


Код операції складається з 15 символів та має таку структуру:

АБ ВГ ҐД ЕЕЕЕЄЄЄЄ Ж.

Поля А "Форма розрахунку (компенсації), що надається особою (клієнтом) за об'єкт операції" та Б "Форма розрахунку (компенсації), що отримує особа (клієнтом) за об'єкт операції" заповнюються згідно з довідником "Форма розрахунку (компенсації)" (K_DFM01A).

Поля В "Вид активу, що одержує особа (клієнт) на даному етапі операції1" та Г "Вид активу, що передає особа (клієнт) на даному етапі операції2" заповнюються згідно з довідником "Вид активу" (K_DFM01B).

Поля Ґ "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом)" та Д "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом)" заповнюються згідно з довідником "Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об'єкта" (K_DFM01C).

Поля ЕЕЕЕ "Об'єкт, що одержується (підлягає одержанню) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" та ЄЄЄЄ "Об'єкт, що передається (підлягає передачі) особою (клієнтом) в результаті виконання всієї операції" заповнюються згідно з довідником "Об'єкт операції" (K_DFM01D).

Поле Ж "Відкриття або закриття рахунку" заповнюється згідно з довідником "Відкриття або закриття рахунку" (K_DFM01E).

____________
1 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з одержання особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

2 Суб'єкт первинного фінансового моніторингу реєструє (повідомляє про) свою участь у здійсненні (забезпеченні здійснення, реєстрації прав власності, відмові від проведення) етапу операції з передачі особою, що здійснює фінансову операцію (клієнтом).

Довідник кодів "Форма розрахунку (компенсації)"
K_DFM01A


Структура K_DFM01A

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM01A_CODE 

C(1) 

Код форми розрахунку  

K_DFM01A_NAME 

C(60) 

Форма розрахунку  


Зміст K_DFM01A

K_DFM01A_CODE 

K_DFM01A_CODE Грошовими одиницями України у безготівковій формі Грошовими одиницями України у готівковій формі Грошовими одиницями іноземних держав у безготівковій формі Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій формі Інші форми розрахунку (надання компенсації) Розрахунок (надання компенсації) не передбачається Не визначено 


Довідник кодів "Вид активу"
K_DFM01B

Структура K_DFM01B

Назва реквізиту 

Формат реквізиту 

Значення реквізиту 

K_DFM01B_CODE 

C(1) 

Код виду активу  

K_DFM01B_NAME 

C(120) 

Вид активу  


Зміст K_DFM01B

K_DFM01B_CODE 

K_DFM01B_CODE Матеріальний актив Нематеріальний актив Роботи, послуги Валюта (як об'єкт купівлі-продажу) Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації)  Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо Зобов'язання, що виникає при проведенні даного етапу операції Зобов'язання, що виконується при проведенні даного етапу операції Кошти, призначення яких не визначено Активи не одержуються 
следующая страница >>