asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток

до рішення сесії

Воловецької селищної ради

від _________2012 р. № ____

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання громадянам земельних ділянок
Дане положення регулює взаємовідносини в сфері надання мешканцям селища міського типу Воловець та села Канора, які є громадянами України, і які потребують виділення їм земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для індивідуального садівництва, індивідуального гаражного будівництва та земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в межах визначених чинним законодавством України, та впорядку передбаченому цим Положенням.
1.Загальні положення.
1.1. Земельні ділянки можуть надаватись громадянам України, які є мешканцями селища міського типу Воловець та села Канора (надалі – громадянам), що потребують виділення земельних ділянок на умовах визначених селищною радою, згідно чинного законодавства України та у відповідності до цього Положення.

1.2. Право на одержання безоплатно у власність земельної ділянки (незалежно від цільвого призначення) мають громадяни України, що зареєстровані для проживання в селищі міського типу Воловець та селі Канора та проживають на його території селищної ради впродовж 3 (трьох) років. Дана вимога не поширюється на:

- громадян, батьки яких мали в користуванні земельні ділянки і за наявності нотаріальної згоди відмовляються від даних земельних ділянок для послідуючого надання селищною радою даних земельних ділянок їх нащадкам;

- громадян, в користуванні яких перебували земельні ділянки упродовж 1 (одного) року і більше;

- громадян, у яких є на утриманні 2 (двоє) і більше дітей;

- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та громадяни, які віднесені до категорії учасників бойових дій;.
2. Порядок надання громадянам у власність земельних ділянок.
2.1. Громадяни, які бажають одержати земельну ділянку у власність повинні звернутися до спеціаліста – землевпорядника Воловецької селищної ради із заявою встановленого взірцяна ім’я голови селищної ради. В заяві може вказуватись бажане місце розташування та площа земельної ділянки, що не перевищує допустимих норм. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд а також для індивідуального гаражного будівництва передбачаються Генеральним планом забудови смт.Воловець та с.Канора відповідно до проектів забудови кварталів індивідуального житлового будівництва, та виділяються громадянам згідно рішення сесії селищної ради у відповідності до цього Положення.

До заяви додаються:

- паспортні дані, які посвідчують особу заявника та місце його реєстрації;

- довідка селищної ради або ЖКГ про склад сім’ї;

- ситуаційна схема з нанесенням на неї місця розташування земельної ділянки, або викопіювання з містобудівної документації;

- інші документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки.

2.2. Заява після розгляду селищним головою передається для опрацьовування.
2.3. Зареєстровані заяви з доданими документами передаються на на розгляд постійної комісії по земельних відносинах, архітектурі, будівництву та розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради VІ скликання. За результатами розгляду, секретар комісії оформляє протокол з пропозиціями сесії Воловецької селищної ради для прийняття відповідного рішення. Протокол засідання постійної комісії по земельних відносинах, архітектурі, будівництву та розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради VІ скликання передається спеціалісту – землевпоряднику Воловецької селищної ради для підготовки проектів рішень, які будуть виноситись на розгляд чергової сесії.
3. Надання громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а також земельних ділянок для індивідуального гаражного будівництва.
3.1. Зяяви грормадян про енадання їм у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд а також земельних ділянок для індивідуального гаражного будівництва розглядаються обовязково членами постійної комісії за участю спеціаліста – землевпорядника на місці.

3.2. Після обстеження земельної ділянки постійною комісією на місці оформляється протокол з пропозиціями сесії Воловецької селищної ради для прийняття відповідного рішення.

3.3. Відведення земельних ділянок може здійснюватись у відповідності з Генеральним планом забудови смт.Воловець та с.Канора, та у відповідності з проектами забудови кварталів індивідуального житлового будівництва, а також в порядку передбаченому Земельним кодексом України та іншими нормативно – правовими документами.

3.4. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої громадянину для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд а також для індивідуального гаражного будівництва, громадянин має право після встановлення меж земельної ділянки на місцевості, одержання державного акту на право власності на землю, погодження в установленому порядку проекту будівництва з планом забудови та отримання дозвільних документів на проведення будівельних робіт, відповідно до категорії складності об’єктів будівництва в інспекції державного архітектурно – будівельного контролю у Закарпатській області.
4. Умови щодо надання земельних ділянок у власність .
4.1. У разі не оформлення щодо посвідчення права власності на земельну ділянку впродовж двох років з дня прийняття сесією селищної ради рішення про надання дозволу на розробку проетку відведення, а саме, не проведенням геодезичної зйомки і не виготовлення документації щодо присвоєння даній земельній ділянці кадастрового номера селищна рада має право приймати рішення про вилучення даної земельної ділянки в запас та звільнення її в межах чинного законодавства України.
4.2. Громадяни України, які проживають на території смт. Воловець та села Канора, які скористались правом на отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд а також індивідуального гаражного будівництва, не мають право на повторне отримання земельної ділянки, на умовах передбачених цим Положенням. При повторному зверненні громадян, щодо отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд а також індивідуального гаражного будівництва на умовах визначених цим Положенням, комісія відмовляє у задоволенні даного звернення і воно не виноситься на розгляд сесії селищної ради.