asyan.org
добавить свой файл
1

Господарські та трудові відносини. Щотижневий огляд


БОС Новини

ДОДАТОК ДО ДОВІДКОВО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ «ДІНАЙ:БОС»

43 тиждень 2012 р.: 22– 28 жовтня
СПИСОК FATF
Україна затвердила перелік країн, які входять до "чорного списку" FATF
Наказом Держфінмоніторингу України N 139 від 01.10.2012 р. відповідно до Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванням тероризму (FATF) від 22.06.2012 р., та на виконання вимог постанови Кабміну N 765 від 25.08.2010 р. затверджено Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

До цього переліку ввійшли такі країни, як Ісламська Республіка Іран та Корейська Народна Демократична Республіка.

Нагадаємо, що 22.06.2012 р. FATF відповідно до вищезазначеної Публічної заяви надала "чорний та сірий списки" країн, що підпадатимуть під моніторинг FATF.

До так званого "чорного списку" належать країни, щодо яких FATF закликає застосувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від відмивання грошей і фінансування тероризму (Іран, Північна Корея).

До "сірого списку" увійшли ті країни, які не досягли достатнього прогресу в усуненні певних недоліків або не виконують розроблений спільно з FATF план дій по їх усуненню (Куба, Болівія, Ефіопія, Гана, Індонезія та ін.).

Україна перестала бути об'єктом моніторингу FATF з 28.10.2011 р.

-----------------------

Наказ Державної служби фінансового моніторингу України N 139 від 01.10.2012 р.
ДОГОВОРИ
ВСУ дозволив укладати договір поруки за відсутності згоди боржника
Верховний Суд України визнав необов'язковим отримання згоди позичальника на укладення договору поруки, а також його повідомлення про вчинення такого договору між кредитором і поручителем.

Такого висновку дійшов ВСУ у своїй постанові N 3-35гс12 від 14.08.2012 р., переглянувши постанову ВГС (N 18/5005/11144/2011 від 26.01.2012 р.) у справі за позовом ТОВ до Банку про визнання договору поруки недійсним.

Як зазначив ВСУ, чинним законодавством України та умовами як кредитного договору, так і оспорюваного договору поруки не встановлено обов'язок кредитора та поручителя попереджати боржника про укладення договору поруки з метою забезпечення виконання його зобов'язань перед кредитором, а волевиявлення боржника під час укладення договору поруки не є істотною умовою договору поруки. Ці обставини не можуть свідчити про фіктивність договору поруки.

Отже, підписуючи договори про кредитування, варто звертати увагу на наявність у них положень, які б забороняли передачу стороною договору своїх прав та обов'язків третім особам без згоди контрагента.

----------------------.

Постанова Верховного Суду України N 3-35гс12 від 14.08.2012 р.
ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА
Ще більше видів діяльності дозволили провадити на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази
Кабмін суттєво скоротив Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, а, отже, щоб займатися ними, суб’єкт господарювання має обов’язково отримати встановлені дозвільні документи.

Зауважимо, що замість приблизно ста видів діяльності, передбачених у зазначеному переліку (затверджено постановою КМУ N 725 від 25.08.2010 р.), Кабмін затвердив майже вдвічі менше (п’ятдесят дві позиції). Отже, серед видів діяльності, проведення яких стане можливим на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази (і які не увійшли до оновленого Переліку КМУ), опинилися:

- практична діяльність з оцінки майна;

- початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень;

- перевезення швидкопсувних харчових продуктів;

- виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів;

- діяльність, пов’язана з туристичним супроводом;

- розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення тощо.

Нагадаємо, що відповідно до ЗУ "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (N 2806-ІV від 06.09.2005 р.) декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства визначена документом, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України N 973 від 24.10.2012 р.

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Нацбанк збирає інформацію щодо агентських договорів банків
Нацбанк розробив Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків та визначив, як саме банки мають надавати йому інформацію про укладені агентські договори щодо надання фінпослуг. Зауважимо, що норма відносно ведення НБУ зазначеного реєстру запрацювала з середини 2011 року (відповідно до ЗУ N 3024-VІ від 15.02.2011 р.).

Обмінюватися інформацією банки з Нацбанком будуть в електронному вигляді. Так, передбачено, що протягом 5-и робочих днів з дня укладення агентського договору, внесення до нього змін, розірвання, закінчення строку дії такого договору, або при зміні відомостей про комерційного агента, банк зобов’язаний подати до НБУ відповідний файл-повідомлення (реквізити такого повідомлення визначено у додатку 1 до Положення). В свою чергу, Нацбанк, отримавши таке повідомлення та проконтролювавши правильність заповнення усіх реквізитів та повноту даних, має у строк, не більший п’яти робочих днів, сформувати та надіслати на адресу банку квитанцію з номером запису у реєстрі. Зауважимо, що у реєстрі комерційних агентів (представників) банків фіксується номер запису, відомості про комерційного агента та про агентський договір.

Встановлено, що фінпослуги за агентським договором можуть надаватися комерційним агентом від імені банку тільки після його реєстрації Нацбанком та отримання квитанції.

Увага! Нацбанк передбачив, що банки протягом 60 днів із дня доведення до їх відома технічних умов ведення вищезазначеного реєстру, мають подати інформацію в електронному вигляді згідно з технічними умовами про всі діючі агентські договори щодо надання фінансових послуг із комерційними агентами банків.

----------------------.

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків" (N 386 від 20.09.2012 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2012 р. за N 1720/22032 та набирає чинності з дня офіційного опублікування
СТРАХУВАННЯ С/Г ПРОДУКЦІЇ
Встановлено вимоги для бажаючих страхувати с/г продукцію з держпідтримкою
1 липня 2012 року набрав чинності спеціальний Закон, що встановлює особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (N 4391-VI від 09.02.2012 р.). Єдиним об’єднанням страховиків, уповноваженим на страхування відповідно до зазначеного нормативного акта, визначено Аграрний страховий пул (далі – Пул), стати членом якого може страховик, який отримав спеціальну ліцензію та відповідає вимогам щодо участі страхових компаній (страховиків) у страхуванні с/г продукції з держпідтримкою. Визначити такі вимоги було доручено Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінпослуг разом із Мінагрополітики, що останні і зробили шляхом прийняття відповідних документів.

Отже, отримати право страхування с/г продукції з держпідтримкою може страхова компанія (страховик), за умови:

1) наявності:

- досвіду здійснення майнового страхування протягом 2-х останніх років;

- досвіду передачі с/г ризиків у перестрахування страховикам (перестраховикам) – нерезидентам;

- кваліфікованого персоналу (встановлено мінімальну кількість працівників з певними освітою та досвідом);

- вартості чистих активів у розмірі, не меншому, ніж зареєстрований статутний капітал цієї фінустанови, підтверджених аудиторським висновком (станом на останню звітну дату, що передує набуттю членства в Пулі);

- перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25% та не менше ніж на 1 млн. євро за офіційним курсом гривні до інвалют, встановленим НБУ – на останню звітну дату, що передує набуттю членства в Пулі;

2) відсутності невиконаних заходів впливу на дату подання заяви про набуття членства в Пулі, що підтверджується відповідною інформацією Нацкомфінпослуг;

3) забезпечення:

- можливості страхувальника повідомляти страхову компанію (страховика) про події, які мають ознаки страхового випадку, та отримувати первинну інформацію щодо порядку врегулювання збитків;

- здійснення функції з урегулювання подій, які мають ознаки страхових випадків, за договорами страхування с/г продукції з держпідтримкою на всій території дії таких договорів.

Контролювати виконання цих вимог будуть їх автори - Нацкомфінпослуг разом з Мінагрополітики.

---------------------

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 1671 від 09.10.2012 р.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України N 611 від 09.10.2012 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2012 р. за N 1714/22026 та набирає чинності з дня офіційного опублікування
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Планується обмежити виготовлення та використання полімерних пакетів
Світовою спільнотою уже не перший рік ведеться боротьба із забрудненням навколишнього природного середовища, в рамках цього активно обговорюється питання використання полімерних пакетів. Так, у багатьох країнах світу полімерні пакувальні пакети довготривалого розкладу оголошено "ворогами екології", вилучено з торговельних мереж, а також встановлено значні штрафи за їх використання, і навіть кримінальну відповідальність.

Як виявилось, Україна також не стоїть осторонь у боротьбі за чистоту планети, про це свідчить поданий народним депутатом Є. Шаго ("Блок Юлії Тимошенко") на розгляд до Верховної Ради України законопроект, яким запропоновано встановити обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу.

У законопроекті дається визначення полімерного пакувального пакета довготривалого розкладу - це пакет, виготовлений з окремого полімеру або полімерних композицій, природний період розкладу якого під впливом фізичного, хімічного, термального чи біологічного факторів становить більше 5 років.

Що ж стосується обмежень щодо поводження з полімерними пакетами довготривалого розкладу, то вони полягають у наступному:

- заборонятиметься з 01.01.2014 року виробництво, використання, ввезення та оплатне чи безоплатне розповсюдження на території України (крім транзиту вантажів) полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу, об'єм яких є меншим за 20 літрів, з товщиною матеріалу менше 0,05 міліметра;

- заборонятиметься з 01.01.2015 року розповсюдження полімерних пакетів довготривалого розкладу суб'єктами господарювання, що здійснюють торгівлю продовольчими товарами, підприємствами громадського харчування, за винятком, якщо упакування продукту відбулося промисловим шляхом з дотриманням відповідних норм та регламентів.

Вказані заборони не розповсюджуватимуться на пакувальні пакети, що розкладаються.

Зі слів ініціатора законопроекту, його прийняття сприятиме поліпшенню рівня охорони навколишнього природного середовища та стану благоустрою населених пунктів, зменшенню ризиків техногенних аварій, засмічення зелених та прибережних зон, водойм та морських акваторій, а також загибелі представників тваринного світу.

У разі прийняття Закон набере чинності з дня його опублікування.

----------------------------------------

Проект Закону "Про обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакувальних пакетів довготривалого розкладу" (N 11379 від 24.10.2012 р.)
ДЕРЖМИТО
Пропонують затвердити розмір держмита за реєстрацію прав на нерухомість
На розгляд до Верховної Ради надійшов законопроект, направлений народним депутатом В. Хомутинніком ("Партія регіонів"), яким пропонується встановити державне мито за реєстрацію прав власності на нерухомість шляхом внесення змін та доповнень до Декрету КМУ "Про державне мито" (N 7-93 від 21.01.93 р.).

Даним законопроектом затверджуються норми, мова в яких йде про те, що держмито справлятиметься за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно у розмірі 7 НМДГ (119 грн.), а також за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно у розмірі 3 НМДГ (51 грн.). Також зазначається, що держмито, яке справлятиметься за вище перелічені дії, буде зараховуватися до держбюджету.

Автор законопроекту зазначає, що прийняття запропонованих норм сприятиме підвищенню ефективності витрат держбюджету на створення та утримання системи органів державного управління у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, сприятиме наповненню дохідної частини держбюджету України.

У разі прийняття Закон набере чинності з 01.01.2013 р.

------------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" (N 8296-д від 24.10.2012 р.)
КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН
ВРУ
- внесла зміни до деяких законів щодо декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру (Закон N 5314-VI від 02.10.2012 р.);
КМУ
- вніс зміни до Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин (постанова N 966 від 24.10.2012 р.);

- передбачив внесення змін до деяких власних постанов стосовно необхідності ліцензування діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (постанова N 972 від 24.10.2012 р.);
Мінінфраструктури
- затвердило:

-- зміни до збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги (наказ N 569 від 21.09.2012 р.);

-- зміни до Правил користування вагонами і контейнерами та Правил оформлення перевізних документів (наказ N 570 від 21.09.2012 р.);

-- інструкцію про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України (наказ N 442 від 31.07.2012 р.);
Міносвіти
- затвердило примірні зразки документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти (наказ N 1021 від 17.09.2012 р.);
НКРЕ
- затвердила Правила користування природним газом для юридичних осіб (постанова N 1181 від 13.09.2012 р.);

- розробила Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб’єктів господарювання, що здійснюють його видобуток (постанова N 1177 від 13.09.2012 р.);
Мінагрополітики
- встановило Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) (наказ N 590 від 01.10.2012 р.);

- розробило Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів (наказ N 559 від 12.09.2012 р.);
Нацкомфінпослуг
- розробила Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян у Нацкомфінпослуг (розпорядження N 1206 від 11.09.2012 р.);
Фонд держмайна
- відкоригував Порядок погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас (наказ N 3534 від 19.09.2012 р.);
Мінфін
- прописав Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та затвердив Порядок передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів ДПС (наказ N 1057 від 08.10.2012 р.).
АНОНС ПОДІЙ НАСТУПНОГО ТИЖНЯ
Що нам принесе наступний тиждень
1. Наступного тижня ми дізнаємося результати виборів до Верховної Ради України, що відбудуться в цю неділю, 28 жовтня.
2. Наступного тижня ми змушені будемо трохи призвичаюватися до зимового часу, адже в ніч із цієї суботи на неділю (тобто з 27 на 28 жовтня) о 3-00 стрілки годинників мають бути переведені на годину назад. Через це прокидатися більшість з нас буде, коли надворі буде вже зовсім світло, але й сутеніти ввечері буде на годину раніше.
3. Діти матимуть ще 3 дні осінніх канікул (з понеділка по середу), які цього року було перенесено через проведення виборів.
4. 31 жовтня (середа) дехто святкуватиме Хелоуін, який ще називають "переддень всіх Святих". Історія цього свята починається ще з далеких язичницьких часів, першими його відзначали давні кельти Ірландії та Шотландії.

Зараз цей день відзначається в англомовних країнах, в Європі, та в деяких інших країнах світу (наприклад, в Японії). Ця традиція потроху завойовує популярність і серед нашої молоді.

Головним атрибутом свята є так званий "ліхтар Джека" – гарбуз з вирізаним на ньому зловісно усміхненим обличчям, всередині якого горить свічка. І ще однією традицією, за яку Хелоуін подобається дітям, є "гайзинг" – це перевдягання у костюми та маски доволі моторошного вигляду та випрошування солодощів.
5. На наступний тиждень припадають ще й такі свята:

31 жовтня

- Міжнародний день Чорного моря;

3 листопада

- День інженерних військ;

- День ракетних військ та артилерії;

4 листопада

- День працівників соціальної сфери;

- День залізничника.
Бажаємо усім приємного тижня!

Матеріал підготували

експерти Компанії "Дінай"

Наталія Михальченко

Анна Скуміна

Тарас Шарий

Олександр Бурчак

Олеся Роженюк

Анна Степанець


Відтворення матеріалів у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії «Дінай».

© Компанія «Дінай» http://www.dinai.com (044) 454-75-75