asyan.org
добавить свой файл
1
Д О В І Р Е Н І С Т Ь
Місто Київ, двадцятого травня дві тисячі дванадцятого року.
Я, громадянин Республіки Білорусь __________, 1982 року народження, що мешкаю за адресою: м.______, вул. _______, буд. 9, кв. 63, (паспорт _______, виданий ______ РУВС м. Мінська ____ року), мешкаю за кордоном: м. Мінськ, Республіка Білорусь, вул. ____, буд. __, кв. ___, попередньо ознайомлений нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідними для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає моїй внутрішній волі, як учасника цього правочину, відповідно до вимог ст. ст. 244, 1007 Цивільного кодексу України та на підставі укладеного з повіреним(и) усного договору доручення, цією довіреністю

уповноважую

___________________, зареєстровану за адресою: м.______, вул. ______, буд. __, кв. ____;

бути моїм представником в податкових органах м. Києва, з питань, пов`язаних з отриманням мого ідентифікаційного номеру.

Для чого надаю йому право: подавати від мого імені анкету, заяви, довідки, усі необхідні документи у відповідні установи, одержувати необхідні довідки і документи, одержати довідку про присвоєння мені ідентифікаційного номеру, розписуватись за мене, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю.

Довіреність видана строком на три місяці та дійсна до двадцятого лютого дві тисячі десятого року, без права передоручення повноважень третім особам.
Довіреність мною прочитана, її суть повністю зрозуміла. Я підтверджую власне знання української мови, зміст ст.ст. 239 - 241, 244-245, 247 - 250, 1000-1010 Цивільного кодексу України, мені нотаріусом роз’яснено.
ПІДПИС: ______________________________________________________________

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА