asyan.org
добавить свой файл
1

ДОВІДНИК

кодів товарів згідно з


Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)1

Розділ VIII
ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА ВИЧИНЕНА, НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ; ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)

Група 41
Шкури необроблені (крім натурального та штучного хутра) і шкіра вичинена


Код

Назва

4101 

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок: 

4101 20 

- шкури цілі, кожна масою не більш як 8 кг у прісносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у свіжому, мокросолоному або іншому консервованому вигляді: 

4101 20 10 00 

- - свіжі 

4101 20 30 00 

- - мокросолоні 

4101 20 50 00 

- - прісносухі або сухосолоні 

4101 20 90 00 

- - інші 

4101 50 

- цілі шкури масою більш як 16 кг: 

4101 50 10 00 

- - свіжі 

4101 50 30 00 

- - мокросолоні 

4101 50 50 00 

- - прісносухі або сухосолоні 

4101 50 90 00 

- - інші 

4101 90 00 00 

- інші, включаючи чапраки, напівчапраки та поли 

4102 

Шкури необроблені овець або шкурки ягнят (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітці 1 (c) до цієї групи: 

4102 10 

- з вовняним покривом: 

4102 10 10 00 

- - ягнят 

4102 10 90 00 

- - інші 

  

- без вовняного покриву: 

4102 21 00 00 

- - пікельовані 

4102 29 00 00 

- - інші 

4103 

Інші шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але не дублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім зазначених у примітках 1 (b) або 1 (c) до цієї групи: 

4103 20 00 00 

- рептилій 

4103 30 00 00 

- свиней 

4103 90 

- інші: 

4103 90 10 00 

- - кіз або козенят 

4103 90 90 00 

- - інші 

4104 

Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, але без подальшої обробки: 

  

- у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат): 

4104 11 

- - нешліфовані лицеві неспилки, лицеві спилки: 

4104 11 10 00 

- - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

  

- - - інші: 

  

- - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів): 

4104 11 51 00 

- - - - - шкіра з цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4104 11 59 00 

- - - - - інші 

4104 11 90 00 

- - - - інші 

4104 19 

- - інші: 

4104 19 10 00 

- - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

  

- - - інші: 

  

- - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів): 

4104 19 51 00 

- - - - - шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4104 19 59 00 

- - - - - інші 

4104 19 90 00 

- - - - інші 

  

- у сухому стані (краст): 

4104 41 

- - нешліфовані лицеві неспилки; лицеві спилки: 

  

- - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів): 

4104 41 11 00 

- - - - шкіра із цілих шкур телят індійського зебу, без голови і ніг, або з головою і ногами, масою нетто кожна не більш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробів із шкіри 

4104 41 19 00 

- - - - інші 

  

- - - інші: 

  

- - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів): 

4104 41 51 00 

- - - - - шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4104 41 59 00 

- - - - - інші 

4104 41 90 00 

- - - - інші 

4104 49 

- - інші: 

  

- - - шкіра із цілих шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів): 

4104 49 11 00 

- - - - шкіра із цілих шкур телят індійського зебу, без голови і ніг, або з головою і ногами, масою нетто кожна не більш як 4,5 кг, дублена рослинними речовинами без подальшої обробки або оброблена певним чином, але явно не придатна для безпосереднього використання для виробництва виробів із шкіри 

4104 49 19 00 

- - - - інші 

  

- - - інші: 

  

- - - - великої рогатої худоби (включаючи буйволів): 

4104 49 51 00 

- - - - - шкіра із цілих шкур, площа поверхні якої більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4104 49 59 00 

- - - - - інші 

4104 49 90 00 

- - - - інші 

4105 

Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур овець чи шкурок ягнят, без вовняного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: 

4105 10 

- у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат): 

4105 10 10 00 

- - неспилок 

4105 10 90 00 

- - спилок 

4105 30 

- у сухому стані (краст): 

4105 30 10 00 

- - із шкур індійських грубововняних овець, рослинного дублення, підданих або не підданих певній обробці, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробів із шкіри 

  

- - інші: 

4105 30 91 00 

- - - неспилок 

4105 30 99 00 

- - - спилок 

4106 

Дублена (чинена) шкіра або шкіряний краст із шкур інших тварин, без вовняного чи волосяного покриву, спилок або неспилок, але без будь-якої подальшої обробки: 

  

- кіз або козенят: 

4106 21 

- - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат): 

4106 21 10 00 

- - - неспилок 

4106 21 90 00 

- - - спилок 

4106 22 

- - у сухому стані (краст): 

4106 22 10 00 

- - - із шкіри індійської кози або козеняти, рослинного дублення, підданих або не підданих певній обробці, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробів із шкіри 

4106 22 90 00 

- - - інші 

  

- свиней: 

4106 31 

- - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат): 

4106 31 10 00 

- - - неспилок 

4106 31 90 00 

- - - спилок 

4106 32 

- - у сухому стані (краст): 

4106 32 10 00 

- - - неспилок 

4106 32 90 00 

- - - спилок 

4106 40 

- рептилій: 

4106 40 10 00 

- - попереднього рослинного дублення 

4106 40 90 00 

- - інші 

  

- інші: 

4106 91 00 00 

- - у вологому стані (включаючи хромований напівфабрикат) 

4106 92 00 00 

- - у сухому стані (краст) 

4107 

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114: 

  

- цілі шкури: 

4107 11 

- - нешліфовані лицьові неспилки: 

  

- - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів): 

4107 11 11 00 

- - - - опойок бокс 

4107 11 19 00 

- - - - інша 

4107 11 90 00 

- - - інші 

4107 12 

- - лицьові спилки: 

  

- - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів): 

4107 12 11 00 

- - - - опойок бокс 

4107 12 19 00 

- - - - інша 

  

- - - інші: 

4107 12 91 00 

- - - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

4107 12 99 00 

- - - - шкіра із шкур родини конячих 

4107 19 

- - інші: 

4107 19 10 00 

- - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів), площа поверхні якої не більш як 2,6 м2 (28 квадратних футів) 

4107 19 90 00 

- - - інші 

  

- інша, включаючи напівшкіру: 

4107 91 

- - нешліфований лицьовий неспилок: 

4107 91 10 00 

- - - підошовна 

4107 91 90 00 

- - - інша 

4107 92 

- - лицьовий спилок: 

4107 92 10 00 

- - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

4107 92 90 00 

- - - шкіра із шкур родини конячих 

4107 99 

- - інша: 

4107 99 10 00 

- - - шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

4107 99 90 00 

- - - шкіра із шкур родини конячих 

4112 00 00 00 

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур овець або шкурок ягнят, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114 

4113 

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, в тому числі вичинена під пергамент, із шкур інших тварин, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри товарної позиції 4114: 

4113 10 00 00 

- кіз або козенят 

4113 20 00 00 

- свиней 

4113 30 00 00 

- рептилій 

4113 90 00 00 

- інша 

4114 

Замша (включаючи комбіновану замшу); шкіра лакова та шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра металізована: 

4114 10 

- замша (включаючи замшу комбіновану): 

4114 10 10 00 

- - із шкур овець та шкурок ягнят 

4114 10 90 00 

- - із шкур інших тварин 

4114 20 00 00 

- шкіра лакова та шкіра лакова багатошарова (ламінована); шкіра металізована 

4115 

Шкіра композиційна на основі натуральної шкіри або шкіряних волокон, у вигляді пластин, листів або стрічок, у рулонах або не в рулонах; обрізки та інші відходи натуральної шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів; шкіряний пил, порошок та борошно: 

4115 10 00 00 

- шкіра композиційна на основі натуральної шкіри або шкіряних волокон, у вигляді пластин, листів або стрічок, у рулонах або не в рулонах 

4115 20 00 00 

- обрізки та інші відходи натуральної шкіри або композиційної шкіри, не придатні для виробництва шкіряних виробів; шкіряний пил, порошок і борошно Група 42
Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)


Код

Назва

4201 00 00 00 

Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколінники, намордники, попони для сідел, чепраки, сідельні кобури, попонки для собак тощо), виготовлені з будь-яких матеріалів 

4202 

Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси для харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарські, портмоне, гаманці, футляри для географічних карт, портсигари, кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для ювелірних виробів, футляри для різальних предметів та аналогічні речі, виготовлені з натуральної або композиційної шкіри, пластмасових листів або текстильних матеріалів, вулканізованих волокон або картону, або з повним покриттям усієї поверхні або переважно покриті такими матеріалами чи папером: 

  

- саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: 

4202 11 

- - з лицьовою поверхнею з натуральної шкіри, композиційної шкіри або з лакової шкіри: 

4202 11 10 00 

- - - кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби 

4202 11 90 00 

- - - інші 

4202 12 

- - з лицьовою поверхнею із пластмаси або текстильних матеріалів: 

  

- - - з листів пластмаси: 

4202 12 11 00 

- - - - кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби 

4202 12 19 00 

- - - - інші 

4202 12 50 00 

- - - з формованої пластмаси  

  

- - - з інших матеріалів, включаючи вулканізоване волокно: 

4202 12 91 00 

- - - - кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці та подібні вироби 

4202 12 99 00 

- - - - інші 

4202 19 

- - інші: 

4202 19 10 00 

- - - з алюмінію 

4202 19 90 00 

- - - з інших матеріалів 

  

- сумочки дамські з плечовим ремінцем або без нього, включаючи сумки без ручок: 

4202 21 00 00 

- - з лицьовою поверхнею з натуральної, композиційної або лакової шкіри 

4202 22 

- - з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних матеріалів: 

4202 22 10 00 

- - - з листів пластмаси  

4202 22 90 00 

- - - з текстильних матеріалів 

4202 29 00 00 

- - інші 

  

- вироби, які, як правило, носяться у кишенях або дамських сумочках (шкіргалантерея): 

4202 31 00 00 

- - з лицьовою поверхнею з натуральної, композиційної або лакової шкіри 

4202 32 

- - з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних матеріалів: 

4202 32 10 00 

- - - з листів пластмаси  

4202 32 90 00 

- - - з текстильних матеріалів 

4202 39 00 00 

- - інші 

  

- інші: 

4202 91 

- - з лицьовою поверхнею з натуральної, композиційної або лакової шкіри: 

4202 91 10 00 

- - - сумки дорожні, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивні 

4202 91 80 00 

- - - інші 

4202 92 

- - з лицьовою поверхнею з листів пластмаси або текстильних матеріалів: 

  

- - - з листів пластмаси: 

4202 92 11 00 

- - - - сумки дорожні, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивні 

4202 92 15 00 

- - - - футляри для музичних інструментів 

4202 92 19 00 

- - - - інші 

  

- - - з текстильних матеріалів: 

4202 92 91 00 

- - - - сумки дорожні, сумочки для косметики, рюкзаки та сумки спортивні 

4202 92 98 00 

- - - - інші 

4202 99 00 00 

- - інші 

4203 

Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної або композиційної шкіри: 

4203 10 00 00 

- предмети одягу 

  

- рукавички, мітенки та рукавиці: 

4203 21 00 00 

- - спеціально призначені для спортивних цілей 

4203 29 

- - інші: 

4203 29 10 00 

- - - захисні для всіх професій 

  

- - - інші: 

4203 29 91 00 

- - - - для чоловіків і хлопчиків 

4203 29 99 00  

- - - - інші 

4203 30 00 00 

- пояси, паски, портупеї і патронташі 

4203 40 00 00 

- інші додаткові речі до одягу 

4205 00  

Інші вироби з натуральної або композиційної шкіри: 

  

- для використання в машинах або механічних пристроях чи для інших технічних цілей: 

4205 00 11 00 

- - транспортерні стрічки та приводні паси, або бельтинг  

4205 00 19 00 

- - інші 

4205 00 90 00 

- інші 

4206 00 00 

Вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку), синюги, міхурів або сухожиль: 

4206 00 00 10 

- кетгут 

4206 00 00 90 

- інші Група 43
Натуральне та штучне хутро; вироби з нього


Код

Назва

4301 

Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутрових виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103: 

4301 10 00 00 

- норки, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них 

4301 30 00 00 

- ягнята таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них 

4301 60 00 00 

- лисиці, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них 

4301 80 

- хутра інші, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них: 

4301 80 30 00 

- - бабака 

4301 80 50 00 

- - диких тварин родини котячих 

4301 80 70 

- - інші: 

4301 80 70 10 

- - - тюленя, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них 

4301 80 70 90 

- - - інші 

4301 90 00 00 

- голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки шкурок, придатні для використання у виробництві хутрових виробів 

4302 

Хутрові шкурки дублені або вичинені (включаючи голови, хвости, лапи та інші частини або обрізки хутрових шкурок), нез'єднані або з'єднані (без додавання інших матеріалів), крім включених до товарної позиції 4303: 

  

- шкурки цілі, з головою, хвостом, лапами або без них, незібрані: 

4302 11 00 00 

- - норки 

4302 19 

- - інші: 

4302 19 10 00 

- - - бобра 

4302 19 20 00 

- - - ондатри 

4302 19 30 00 

- - - лисиці 

4302 19 35 00 

- - - кроля або зайця 

  

- - - тюленя: 

4302 19 41 00 

- - - - більків гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 

4302 19 49 00 

- - - - інші 

4302 19 50 00 

- - - каланів або нутрії (коіпу) 

4302 19 60 00 

- - - бабаків 

4302 19 70 00 

- - - диких тварин родини котячих 

  

- - - овець або ягнят: 

4302 19 75 00 

- - - - ягнят таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської 

4302 19 80 00 

- - - - інші 

4302 19 95 00 

- - - інші 

4302 20 00 00 

- голови, хвости, лапи та інші частини або шматки, обрізки, незібрані 

4302 30 

- хутрові шкурки цілі та їх частини або залишки зібрані: 

4302 30 10 00 

- - пластини 

  

- - інші: 

4302 30 21 00 

- - - норки 

4302 30 25 00 

- - - кроля або зайця 

4302 30 31 00 

- - - ягнят таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської 

4302 30 41 00 

- - - ондатри 

4302 30 45 00 

- - - лисиці 

  

- - - тюленя: 

4302 30 51 00 

- - - - більків гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 

4302 30 55 00 

- - - - інші 

4302 30 61 00 

- - - каланів або нутрії (коіпу) 

4302 30 71 00 

- - - диких тварин родини котячих 

4302 30 95 00 

- - - інші 

4303 

Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші вироби з натурального хутра: 

4303 10 

- одяг з хутра, речі для одягу з хутра: 

4303 10 10 00 

- - більків гренландського тюленя або дитинчат чубача (Cystophora) 

4303 10 90 

- - інші: 

4303 10 90 10 

- - - одяг хутровий з норки 

4303 10 90 20 

- - - одяг хутровий з нутрії, песця або лисиці 

4303 10 90 30 

- - - одяг хутровий з кролика або зайця 

4303 10 90 40 

- - - одяг хутровий з овчини  

4303 10 90 90 

- - - інші 

4303 90 00 00 

- інші 

4304 00 00 00 

Хутро штучне та вироби з нього 
1 класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється за правилами та з урахуванням приміток до відповідної групи товарів, передбачених Законом України від 05.04.2001 р. №2371-III „Про Митний тариф України”