asyan.org
добавить свой файл
1
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА
НА ДОПОМОГУ СЕРЕДНЬОМУ МЕДИЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ


Тематичний бібліографічний покажчик

(надходження до ДОНМБ у 2008-2010рр.)

Дніпропетровськ

2010
ПЕРЕДМОВА

Даний бібліографічний покажчик створено на допомогу середньому медичному персоналу з метою підвищення іх професійної кваліфікації та надання допомоги особам, що продовжують навчання за фахом.

Покажчик містить у собі інформацію про надходження літератури до Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки у період з 2008 р. по липень 2010 р. українською та російською мовами.

Покажчик містить у собі чотири розділи:

1. Медсестринська справа. Питання основ теорії та підготовки фахівців.

2. Сімейна медсестра.

3. Питання організації праці середнього медичного персоналу.

4. Менеджмент та діловодство у сестринській справі.

Літературу, яку пропонує даний покажчик можна отримати у відділі обслуговування Дніпропетровської обласної науково-медичної бібліотеки.

Покажчик можна отримати в бібліотеці в електронному варіанті та на паперових носіях.

ЗМІСТ

  1. Медсестринська справа. Питання основ теорії

та підготовки фахівців 4

  1. Сімейна медсестра 10

  2. Питання організації праці середнього медичного персоналу 11

  3. Менеджмент та діловодство у сестринській справі 13

Медсестринська справа. Питання основ теорії та підготовки фахівців.

  1. 1.

616-08

Е 25


Евсеев, Максим Александрович.

Уход за больными в хирургической клинике : учебное пособие для вузов / Максим Александрович Евсеев. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192 с.
614.25

К 28


Касевич, Ніна Микитівна.

Основи медсестринства в модулях : учебное пособие / Ніна Микитівна Касевич. - Київ : Медицина, 2009. - 480 с.
616-07

К 46


Кишкун, Алексей Алексеевич.

Клиническая лабораторная диагностика : Предназначена для работников среднего звена, специалистов лаборатории и организаторов здравоохранения / Алексей Алексеевич Кишкун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 720 с.
617.7

К 66


Корконішко, Оксана Мирославівна.

Медсестринство в офтальмології : Підручник для студ. вищих мед. навч. закл. / Оксана Мирославівна Корконішко. – 2-е изд., испр. И доп. – Київ : Медицина, 2008. – 184 с.
614

М 92


Мухина, Светлана Анатольевна.

Практическое руководство к предмету: "Основы сестринского дела" : Учебник для мед. училищ и колледжей / Светлана Анатольевна Мухина, Изабелла Иосифовна Тарновская . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с.
614

М 92


Мухина, Светлана Анатольевна.

Теоретические основы сестринского дела : учебник для мед. училищ и колледжей / Светлана Анатольевна Мухина, Изабелла Иосифовна Тарновская. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 368 с

.618

Н 19


Назарова, Инесса Борисівна.

Медсестринство в акушерстві : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Инесса Борисівна Назарова . – Київ : Медицина, 2008. – 224 с.
616-08

О-75

Основы ухода за хирургическими больными : Учебное пособие для студ. мед. вузов / А. А. Глухов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 288 с.Банчук М.В.

Стратегія розвитку та реформування медсестринства в Україні / М. В. Банчук, О. П. Волосовець, Т. І. Чернишенко // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.18-21. - Библиогр.: с. 21. - Библиогр.: с. 21Богданова Н.Н.

Влияние различных теорий сестринского дела на современные проблемы в хирургии. Медико-социальная помощь в многопрофильных больницах / Н. Н. Богданова // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.21-25.Бразалій Л.П.

Медсестринська педагогіка - невід'ємна складова медсетринської справи / Л.П. Бразалій, Л.Л. Бас // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N4. - С.74-75.Бразалій Л.П.

Медсестринство в контексті первинної медичної допомоги / Л. П. Бразалій, Л. Л. Бас // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 10. - С.17-18.Будущие перспективы и возможности / Г. Эрнсттхал [и др.] // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.15-20Використання комп'ютерних тестів та навчальних алгоритмів практичних навичок в освітній діяльності Житомирського інституту медсестринства / В. Й. Шатило [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 11. - С.33-34Внесок медичних сестер у організацію стаціонарозамінюючої медичної допомоги // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 4. - С.55-63Голубева А.П. Ратушняк Г.А.

Некоторые проблемы оценки качества сестринской помощи в военном лечебном учреждении / А.П.Ратушняк Г.А. Голубева // Медсестра. - 2007. - N1. - С.35Горай О.В.

Педагогічні основи підготовки медичних сестер до профілактичної роботи зі школярами / О. В. Горай // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.50-54. - Библиогр.: с. 54. - Библиогр.: с. 54Губенко І.Я.

До питання поєднання медсестринської освіти та практики на основі запровадження медсестринського процесу / І.Я. Губенко, Л.П. Бразалій, О.Т. Шевченко // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N3. - С.58-60.Губенко І.Я.

Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги / І. Я. Губенко, Л. П. Бразалій, О. Т. Шевченко // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.28-31. - Библиогр.: с. 30-31. - Библиогр.: с. 30-31Губенко І.Я.

До питання підготовки молодших медичних сестер / І. Я. Губенко, Л. П. Бразалій // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.70Індивідуальна форма підвищення якості сестринських навичок: наставництво / Т. В. Матвійчик [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 9. - С.28-39Калиниченко І.О.

Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям у навчальних закладах / І. О. Калиниченко // Лікарська справа. - 2009. - N 5/6. - С.87-92. - Библиогр.: с. 92. - ISSN 0049-6804. - Библиогр.: с. 92Каспрук Л.И.

О состоянии подготовки и переподготовки врачей и сестринского персонала для первичной медико-санитарной помощи населению / Л. И. Каспрук // Проблемы социальной гигиены здравохранения и истории медицины. - 2008. - N 3. - С.41-44. - Библиогр.: с. 44. - ISSN 0869-866Х. - Библиогр.: с. 44Лаптева Е.С.

Инновации в активном обучении менеджеров сестринского дела / Е.С. Лаптева // Российский семейный врач. - 2007. - Том11, N4. - С.49-54. - Библиогр.: с. 54. - Библиогр.: с. 54Леонченко Н.П.

Підготовка науково-педагогічних кадрів для медсестринства: европейський та український досвід / Н. П. Леонченко // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.34-38. - Библиогр.: с. 38. - Библиогр.: с. 38Матвейчик Т.В.

Реформирование сестринского дела: проблемы и перспективы / Т. В. Матвейчик, В. И. Иванова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 8. - С.26-32Махновська І.Р.

Державні галузеві стандарти нової медсестринської спеціальності / І. Р. Махновська // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.39-42. - Библиогр.: с. 42. - Библиогр.: с. 42.Медичні сестри в авангарді інновацій // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 5. - С.43-51Медсестри у боротьбі зі СНІДом // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 11. - С.79-87Медсестринство в розвинених країнах світу // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 3. - С.54-63Наставництво у медсестринстві // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 9. - С.52-58Принципы руководства ассоциациями / Г. Эрнсттхал [и др.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 2. - С.12-18Програма освіти і навчання медсестер радіаційної онкології // Укр. радіол. журнал = Ukrainian Journal of Radiology. - 2010. - Том 18, N 1. - С.22-45Профессиональные ассоциации медсестер // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 7. - С.14-21.Профілактика сестринських помилок // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.74-75Профілактика у медсестринстві // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 10. - С.50-58Роль середнього медичного персоналу в охороні материнста і дитинства // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 1. - С.46-54Середній медичний персонал та охорона психічного здоров'я // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 6. - С.59-67Сестринское дело в первичной медицинской помощи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N6. - С.12-25.Сомова В.Н.

Мини-госпиталь - отделение интенсивной сестринской помощи. 15 лет практического опыта / В. Н. Сомова // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.28-29Страттон Д.Дж.

Публикации// Принципы руководства ассоциациями / Д. Дж. Страттон // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 2. - С.15-18Управління людськими ресурсами. Частина 2. // Голов. мед. сестра. - 2010. - N 5. - С.45-56Фільчикова З.І.

Медсестринство в фізіотерапіі / З. І. Фільчикова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 1. - С.36-37


  1. .
Шегедин М.Б.

Майбутнє медсестринства як наукової дисциплини / М. Б. Шегедин // Магістр медсестринства. - 2008. - N 1. - С.32-33. - Библиогр.: с. 33. - Библиогр.: с. 33
Сімейна медсестра.Атласова И.В.

Исследования в сестринском деле - важный фактор оказания качественной первичной медико-социальной помощи населению г.Ульяновска / И. В. Атласова, О. Ю. Трушина, В. И. Горбунов // Проблемы управления здравоохранением. - 2008. - N 3. - С.51-58. - Библиогр.: с. 57-58. - Библиогр.: с. 57-58.Дарчинов В.

Запоры : В помощь семейной медсестре / В. Дарчинов // AБ-ка сімейн. лікаря та сімейн. медсестри. - 2010. - N 3. - С.29-35.Дідик О.С.

Сестринський процес у централізованому домашньому стаціонарі / О. С. Дідик, О. С. Холодзьон // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С.19-22. - Библиогр.: с. 22. - Библиогр.: с. 22.Медико-социальная характеристика среднего медицинского персонала амбулатории общей практики - семейной медицины / Н. М. Коренев [и др.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 3. - С.72-74. - Библиогр.: с. 74. - Библиогр.: с. 74Надаючи якісну допомогу на первинному рівні, медичні сестри виконують провідну роль у збереженні здоров'я населення / С.М. Андрейчин, Н.З. Ярема, Н.А. Хабарова та ін. // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N4. - С.76-84.Системный анализ оценки работы медицинской сестры в амбулаториях семейной медицины Харьковского региона / Н. М. Коренев [и др.] // Сімейна медицина. - 2009. - N 4. - С.88-91. - Библиогр.: с. 91. - Библиогр.: с. 91Співпраця сімейного лікаря та медичної сестри в умовах реформування первинної медико-санітарної допомоги / Г. І. Лисенко [и др.] // Сімейна медицина. - 2008. - N 2. - С.41-44. - Библиогр.: с. 43-44. - Библиогр.: с. 43-44Якість надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та сестринська справа / Н. Б. Метелиця [и др.] // Практична медицина. - 2008. - Том 14, N 4. - С.32-36. - Библиогр.: с. 36. - Библиогр.: с.36.Питання організації праці середнього медичного персоналу.[Щодо умов оплати праці молодших медичних сестер] : Лист МОЗ України від 04.12.2009р. №10.02.11/2786 // Зб. нормат.-директ. док. з охорони здоров'я. - 2010. - N 4. - С.122Вивчення думки медичних сестер стосовно важливості деяких аспектів професійної діяльності та задоволеності своєю працею / О. Л. Зюков [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.20-26Гавриленко Л.І.

Посадовий оклад головної медичної сестри протитуберкульозного обласного санаторію: запитання-відповідь / Л. І. Гавриленко // Упр. закл. охорони здоров'я . - 2010. - N 4. - С.49-50.Гавриленко Л.І.

Пільгова пенсія для медичної сестри / Л. І. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 2. - С.50.Гавриленко Л.І.

Робочий час медичної сестри з масажу при 6-денному робочому тижні / Л. І. Гавриленко // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 2. - С.50.Дослідження проблеми синдрому емоційного вигорання середнього медичного персоналу / Л. В. Крячкова [и др.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 11. - С.43-52Ибраева Н.В.

Самоменеджмент сестры-организатора медицинского учреждения //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Н. В. Ибраева, С. В. Силина, Т. Н. Говязина // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.31-32.Канюка Г.С.

Стрес у роботі керівників середнього медичного персоналу. Технологія боротьби зі стресом / Г.С. Канюка // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N1. - С.19-22.Катаева Н.И.

Роль сестры-организатора в кадровом менеджменте многопрофильной больницы //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Н. И. Катаева, Т. Н. Говязина // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.34-35.Матвеева А.М.

Принципы построения способов управления сестринским персоналом //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / А. М. Матвеева // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.29Організація роботи середнього медичного персоналу з наркотичними лікарськими речовинами // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 2. - С.52-60Організація управлінської праці менеджерів сестринського персоналу // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 10. - С.27-33.Павленко Т.Н.

Затраты рабочего времени старших медицинских сестер ЛПУ //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Т. Н. Павленко, А. В. Володин // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.27-29.Пакет документів по організації конкурсу на звання кращої медичної сестри // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 4. - С.24-29.Подолання негативного відношення // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 5. - С.25-26Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N1. - С.8-13.Посадова інструкція сестри медичної з гірудотерапії (код КП 3231) // Управління закладом охорони здоров'я. - 2010. - N 3. - С.47-50.Посадова інструкція сестри медичної з лікувальної фізкультури // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 1. - С.28-31.Розробка стратегій профілактики професійного стресу на підставі аналізу емоційного вигорання середнього медичного персоналу / Л. В. Крячкова [та ін.] // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 12. - С.30-38Слабкий Г.О.

Посадова інструкція старшої медичної сестри поліклініки / Г. О. Слабкий // Упр. закл. охорони здоров'я . - 2010. - N 4. - С.44-48.Стандартизація сестринської діяльності: сучасні підходи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.76-83.Тривалість робочого тижня медсестри, яка надає медичну допомогу працівникам, зайнятим на підземних роботах, // Управління закладом охорони здоров'я : для головного лікаря, його заступника та головної медсестри. - 2010. - N 1. - С.82-83.
Менеджмент та діловодство у сестринській справі.Діловодство в сестринській справі. Лекція 3. // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N6. - С.26-30.Діловодство в сестринській справі. Лекція 4. Довідково-інформаційні документи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 7. - С.22-31.Діловодство в сестринській справі. Лекція 5. Довідково-інформаційні документи (продовження теми) // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 9. - С.30-33.Діловодство в сестринській справі. Лекція 5. Службові листи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 10. - С.29-32.Діловодство в сестринській справі. Лекція 7. Службові листи // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.51-52Завьялова К.В.

Деловое общение в работе медицинской сестры-руководителя //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / К. В. Завьялова, О. В. Доренская // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.35-36Ибраева Н.В.

Самоменеджмент сестры-организатора медицинского учреждения //Организационные аспекты работы медицинской сестры руководителя / Н. В. Ибраева, С. В. Силина, Т. Н. Говязина // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2010. - N 3. - С.31-32Крячкова Л.В.

Ведення нарад і переговорів: лекції з управління та лідерства в сестринській справі / Л. В. Крячкова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 11. - С.55-60Крячкова Л.В.

Управління конфліктами: лекції з управління та лідерства в сестринській справі / Л. В. Крячкова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 9. - С.50-57.Крячкова Л.В.

Формування іміджу лікувального закладу. Лекції з управління та лідерства в сестринській справі / Л. В. Крячкова // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2008. - N 12. - С.60-64Менеджмент та лідерство в медсестринстві // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 6. - С.47-50Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 3: Організація як об'єкт менеджменту // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 7. - С.38-41Менеджмент та лідерство в медсестринстві. Тема 4: Структура управління в охороні здоров'я // Головна медична сестра : Спеціалізоване інформаційне видання. - 2009. - N 8. - С.49-54Храновська О.

Основні відомості про службові документи та правові папери. Загальні вимоги до складання та оформлення документів / О. Храновська // Головна медична сестра. - 2008. - N2. - С.25-32. - Библиогр.: с. 32. - Библиогр.: с. 32


Відповідальний за випуск І.М.Цаберябова

Редактор Г.Я.Єржак

Укладач Т.І.Корнійчук

Відповідальний

за технічне виконання Т.В.Руденко

Зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою:

49044, м.Дніпропетровськ,

вул.. Дзержинського, 8

ДОНМБ

Відділ бібліографії та краєзнавства.

Тел. для довідок 713-45-90

744-15-51

Веб-сайт ДОНМБ medlib.dp. gov.ua