asyan.org
добавить свой файл
1


ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу “Для службового користування”, у виконавчих органах міської ради
З питань мобілізаційної роботи:
1. Інформація щодо:

- організації оповіщення, мобілізації, переведення виконавчих органів міської ради, районних у місті рад, підприємств, установ та організацій міста на роботу в умовах особливого періоду;

- кількості військовозобов’язаних, які заброньовані за виконавчими органами міської ради та районними у місті радами на період мобілізації та воєнного стану.

2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та складові частини мобілізаційного плану міста щодо:

- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

- виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, пально-мастильних матеріалів в особливий період;

- кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України під час мобілізації;

- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період.

3. Мобілізаційні завдання, встановлені обласною державною адміністрацією підприємствам, установам та організаціям міста.

4. Відомості про місця зберігання, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву щодо окремих підприємств, установ та організацій, які знаходяться у віданні міста.

5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

6. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку міста.
З територіальної оборони:
Інформація щодо розробки документів планування територіальної оборони міста, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.
З питань охорони державної таємниці:
1. Номенклатури секретних справ та посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

2. Облікові картки громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці (форма 6).

3. Акти внутрішніх перевірок, перевірок стану охорони державної таємниці, знищення таємних документів і справ, зміни грифів секретності документів, гриф яким було надано раніше.

4. Плани заходів забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану, під час міжнародного співробітництва, проведення нарад з використанням інформації, що становить державну таємницю, технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

5. Форми облікової документації матеріальних носіїв секретної інформації.

6. Протоколи засідань експертних комісій та нарад, на яких розглядаються питання, що містять інформацію обмеженого доступу.

7. Про порядок здійснення охорони адміністративного будинку міської ради, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

8. Про обладнання приміщень, у яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

9. Про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

10. Звіти про стан охорони державної таємниці.

11. Протоколи засідань постійно діючої експертної комісії з питань державної таємниці виконавчих органів міської ради.
З питань технічного захисту інформації:
1. Перелік режимних приміщень виконавчих органів міської ради.

2. Акти категоріювання, обстеження та придатності об’єктів, на яких циркулює інформація з обмеженим доступом.

3. Про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації обмеженого доступу.

4. Інформація щодо кількості неліцензійного програмного забезпечення.

5. Паролі доступу до інформації, яка циркулює в комп’ютерній мережі та зберігається в комп’ютерах.
З кадрових та фінансових питань:
1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

2. Особові справи посадових осіб виконавчих органів міської ради (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731).

3.Розпорядження міського голови стосовно особового складу виконавчих органів міської ради.

4. Інформація про особу, що міститься у службовій переписці та інших документах, які знаходяться у користуванні виконавчих органів міської ради, крім випадків, передбачених законом.

5. Узагальнені відомості комп’ютерного обліку електронних справ посадових осіб виконавчих органів міської ради, сформовані засобами підсистеми обліку державних службовців (системи «Картка») єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри».

6. Зміст екзаменаційних білетів, для проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах міської ради.

7. Про доходи, фінансові зобов’язання і майновий стан особи, яка претендує на зайняття посади у виконавчих органах міської ради / займає посаду IV – VII категорії або претендує на зайняття посад цих категорій.
З питань життєзабезпечення міста :
1. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2. Зміст організаційних і технічних заходів охорони об'єктів комунального водозабезпечення та водовідведення.

3. Відомості щодо організації охорони та оборони об'єктів комунального водозабезпечення в особливий період.

4. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів та водовідводів об’єктів промисловості.

5. Інформація про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водопостачання міста.
З питань будівництва, архітектури та землеустрою:
1. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів спецпризначення.

2. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання у масштабі 1:50000 – 1:200000, карти ділянок у масштабі 1: 25000, 1:50000.

3. Матеріали інвентаризації земель військових частин в адміністративних межах міста.

4. Матеріали аерофотозйомок.

З питань цивільного захисту:
1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2. Перелік об'єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

3. Про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення.

4. Про технічний стан системи оповіщення.

5. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки міста.

6. Про організацію реагування та дії у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

7. Про організацію заходів із ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях.

8. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) міста.

9. Зведені відомості про джерела та види небезпеки, можливі рівні надзвичайних ситуацій та технологічні характеристики потенційно небезпечних об’єктів міста, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів.
З питань забезпечення зв’язком:

1. За окремими показниками про організацію окремого об’єкта урядового та спеціального зв’язку.

2. Про встановлення, перевстановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

3. Про об'єкти, засоби спеціального зв'язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.
З питань зовнішньоекономічної діяльності:
1. Про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

2. Про зміст директив, планів, вказівок делегаціям і посадовим особам, які представляють інтереси України, з питань зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і безпеки.

З питань охорони здоров’я:
1. Персоналізована інформація про стан здоров'я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).

2. Реєстри осіб, хворих на різні захворювання.

3. Про надання медичних послуг у галузі охорони здоров'я в особливий період.

4. За сукупністю всіх показників про заходи щодо виконання оперативних завдань, спрямованих на стабілізацію епідемситуації в місті.
З релігійних питань:
1. Відомості, отримані від громадян, державних і релігійних діячів з питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі.

2. Зведені відомості про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації в місті.

З питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю:
1. Інформація про листування з правоохоронними органами щодо їх завдань і функцій.

2. Про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України.

3. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

4. Про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів.
З архівних питань:
Протоколи засідань комісії з питань зберігання і використання документів, яким надано гриф обмеження доступу «Для службового користування», на котрих розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів із грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

Із загальних питань:

Інформація, що міститься у внутрішній службовій кореспонденції виконавчих органів міської ради (службові та доповідні записки, акти внутрішніх перевірок, доручення, протоколи апаратних нарад, засідань тощо).
Примітка: головний розробник проектів розпорядчих актів та службової кореспонденції (керівник виконавчого органу міської ради) може, виходячи із конкретної ситуації, ініціювати питання присвоєння документам грифу „Для службового користування” і поза межами цього Переліку (за винятком інформації, яка включена до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю України).