asyan.org
добавить свой файл
1
Директору Гордашівського НВК

Голубу В. Д.

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові- повністю )

Проживаю за адресою:_____________

_________________________________
тел.______________________________

моб. тел._________________________

Заява

Прошу призначити мене на посаду (назва посади згідно з штатним розписом)

З «____» ______________ 20__ р._______________________ (вказати порядок прийняття на роботу згідно з КЗпП України) з оплатою згідно з ______ тарифним розрядом.
(вказати додаткові умови, якщо є).
До заяви додаю:

Трудова книжка (для сумісників – копія, завірена на основному місці роботи)

Копію диплома (дипломів).

Особисту картку П-2.

Особистий листок з обліку кадрів.

Автобіографію.

Копію свідоцтва про соціальне страхування.

Атестаційний лист (для медпрацівників, які атестувались протягом останніх 5 років).

Посвідчення про підвищення кваліфікації (для педпрацівників).

Дата Підпис

Документація, яка необхідна для прийняття працівників на роботу

  1. Заява на ім’я керівника.

  2. Трудова книжка (для сумісників – копія, завірена на основному місці роботи).

  3. Копія диплома.

  4. Особова картка П-2.

  5. Особистий листок по обліку кадрів.

  6. Автобіографія.

  7. Копія свідоцтва про соціальне страхування страхування.Порядок прийняття на роботу згідно з КЗпП України:


Додаткові умови:

  • з випробувальним терміном _____________ місяці.