asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУЗміст
Зміст
1. Загальна частина………………………………………3
2. Водогосподарська обстановка в басейнах річок Дністер, Прут

та Сірет, аналіз проходження високих вод та інших надзвичайних ситуацій. Режими роботи Дністровських водосховищ..................4
3. Експлуатація меліоративних систем та гідротехнічних споруд..
4. Погодження та видача дозволів на надання в оренду ставків, спецводокористування та на проведення робіт на землях

водного фонду........................................................
5. Моніторинг поверхневих вод басейнів річок Дністер, Прут

та Сірет.......................................................................
6. Ведення державного обліку водокористування та водного

кадастру.................................................................
7. Висвітлення діяльності …..

8. Участь у міжнародних проектах …………...………..1. Загальна частина


Видання інформаційного бюлетеню у Дністровсько-Прутському басейновому управлінні водних ресурсів започатковано з 2004 року. Структура, відповідальні за формування розділів бюлетеню та терміни його видання, встановлені у відповідності з наказом по басейновому управлінню від 30.09.04 р. №03-ВТ-124.

Інформація, яку викладено в розділах, містить дані про стан водогосподарської ситуації за звітний період, заходи басейнового та регіональних управлінь щодо регулювання річкового стоку з метою забезпечення умов для належного водопостачання, ведення державного моніторингу поверхневих вод, державної статистичної звітності за формою 2-ТП (водгосп) про використання водних ресурсів, здійснення контролю за охороною та відтворенням водних ресурсів, міжнародну діяльність щодо спільного використання та охорони транскордонних водних об’єктів, а також важливі події, які відбувалися в цей період в апараті та структурних підрозділах.річок Дністер, Прут та Сірет
2. Водогосподарська обстановка в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет, аналіз проходження високих вод та інших надзвичайних ситуацій. Режими роботи Дністровських водосховищ
Протягом зимового періоду 2011 року в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет в основному переважали плюсові значення температури повітря, внаслідок чого відбувалось танення снігового покриву з подальшим підняттям рівнів води. Максимальна кількість опадів у вигляді снігу та дощу складала 10 мм за добу. Такі погодні умови сприяли в січні проходженню помірного тало-дощового паводку в басейні річки Дністер.

Під час його проходження, на основних водпостах у верхів’ї р. Дністер, 17 січня спостерігались найбільші підйоми рівнів води: в/п Розділ – 0,70 м, в/п Журавно та в/п Галич по 1,0 м, на в/п Нижнів – 0,95 м над передпаводковими значеннями. На в/п Заліщики підйом рівнів води сягав 1,42 м (11.01) над передпаводковим значенням. Виходу води на заплаву не спостерігалось.

В басейнах річок Прут та Сірет підйоми рівнів води відмічались невеликими значеннями: р. Прут (в/п Чернівці) на 0,25 м, р. Сірет (в/п Сторожинець) – 0,33 м над передпаводковими значеннями (16-17.01). В цілому, на вище вказаних річках з 1 по 31 січня спостерігались меженні та близькі до меженних значень рівні води.

Льодові явища на річках, в першій половині січня відмічались щоденно: забереги (до 50%), шуга (до 90%), а також льодостав. В другій половині, а також в лютому спостерігалось їх зменшення, а місцями – зникнення.

У першій декаді березня водогосподарська обстановка в басейні р. Дністер характеризувалась в основному зимовою меженню. Льодові явища залишались у вигляді заберегів – 10—30% (в/п Самбір, в/п Розділ, в/п Галич, в/п Нижнів) та шуги – 10—60% (в/п Розділ, в/п Галич, в/п Нижнів, в/п Заліщики); неповний льодостав зафіксовано на в/п Журавно.

В басейнах річок Прут (в/п Чернівці) рівні води були нижче меженних значень; на р. Сірет (в/п Сторожинець) – меженні. Льодові явища: залишки заберегів.

У другій декаді місяця, за рахунок потепління до +18 °С, танення снігового покриву та випадання дощу на основних водпостах річок Дністер, Прут та Сірет відмічались невеликі підйоми рівнів води (до 40 см), а також льодохід. За час проходження льоду небезпечних заторів не спостерігалось.

З 14 по 21 березня в басейнах річок сформувалась весняна повінь з помірними витратами води. 22 березня спостерігались вже поступові спади рівнів води. Найбільша кількість опадів склала 13 мм за добу.

За час проходження повені в басейні річки Дністер зафіксовано такі підйоми рівнів води над передповеневими значеннями: в/п Самбір та в/п Розділ – до 50 см; в/п Журавно, в/п Галич і в/п Нижнів – до 1 м. На в/п Заліщики підйом води склав до 1,4 м (при максимальному рівні 414 см).

В басейнах річок Прут та Сірет відмічались незначні підйоми (до 25 см над передповеневими значеннями рівнів води за 14.03).

З 24 по 27 березня на водпостах Чортория (р.Черемош), Сторожинець (р. Сірет), Лопушна (р. Сірет) та В.Петрівці (р. Малий Сірет) спостерігались незначні спади рівнів води, а на водпосту Чернівці (р. Прут) рівні води сягали значень нижче меженних.

На Дністровському водосховищі в перші дні січня гідрологічна ситуація була спокійна. Скиди води з водосховища були скориговані в сторону поступового спрацювання до відміток, що передбачені протоколом. Починаючи з 13 січня, за рахунок потепління, випадання дощу, танення снігу на Дністровському водосховищі сформувався тало-дощовий паводок.

Паводок характеризувався помірними припливними значеннями води. Максимальний приплив до водосховища зафіксовано 19 січня — 742 м3/с, а максимальні витрати 20 січня — 607 м3/с. Після чого припливні значення поступово спадали з 650 м3/с до 300 м3/с, відмічалось добігання паводкової хвилі. Надалі водосховище працювало на припливних значеннях витрат.

В цілому за звітний місяць середній приплив води до Дністровського водосховища становив 367 м3/с, що складає 222% від норми (середні багаторічні значення припливу води до Дністровського водосховища у січні – 165 м3/с), а середні витрати в створі греблі ГЕС дорівнювали 378 м3/с. При цьому об’єм припливу води у водосховище склав — 983 млн. м3, а об’єм витрат — 1012 млн. м3.

Об’єм водосховища станом на 31.01.11 р. — 2652,6 млн. м3, вільний об’єм — 347,4 млн. м3.

Протягом лютого та березня гідрологічна ситуація на Дністровському водосховищі була спокійна. На відміну від лютого, в березні водосховище працювало в енергетичному режимі та у режимі наповнення, для здійснення у квітні-травні еколого-репродукційного попуску у пониззя Дністра, згідно встановленого протоколом Міжвідомчої комісії від 3.03.2011 р.

Весняна повінь на Дністровському водосховищі спостерігалась з 17 березня, з невеликими припливними значеннями води. Максимальний приплив води до водосховища відмічався 21-22 березня – 502 м3/с (123% води від норми березня), витрати 20 березня – 399 м3/с. З 24 березня приплив води вже поступово зменшувався. Рівень верхнього б’єфу (ВБ) збільшився з позначки 118,55 до 119,19 мБс, при цьому водосховище наповнилось на 0,63 м.

В цілому за звітний місяць середній приплив води до Дністровського водосховища становив 288 м3/с, тобто 63% від норми (середні багаторічні значення припливу води до Дністровського водосховища у березні – 455 м3/с), а середні витрати в створі греблі ГЕС дорівнювали 203 м3/с. При цьому об’єм припливу води у водосховище склав — 772 млн. м3, а об’єм витрат — 544 млн. м3.

Об’єм водосховища станом на 31.03.11 р. — 2808,6 млн. м3, вільний об’єм — 191,4 млн. м3.

Протягом першого кварталу 2011 р., повідомлень про НС не надходило.

3. Експлуатація меліоративних систем та

гідротехнічних споруд
В Чернівецькій області налічується 121,8 тис. га осушених земель. На балансі структурних підрозділів Дністровсько-Прутського БУВР-519,4 км державних міжгосподарських каналів і відрегульованих водоприймачів.

Водогосподарськими організаціями області незважаючи на нестачу коштів загального фонду на проведення ремонтних робіт забезпечено виконання покладених на них державних функцій з питань експлуатації та ремонту водогосподарських систем та гідротехнічних споруд.

Протягом першого кварталу проводились ремонтно-доглядові роботи для підтримки їх в технічно-справному стані, а саме механізованої очистки виконано – 4,3 тис.м2, вирубки чагарнику -138,3 га, побілки, фарбування гідротехнічних споруд – 297 шт. На договірній основі за кошти місцевих бюджетів виконано - 10,0 тис.м2 розчистки внутрішньогосподарських меліоративних каналів. За рахунок власних надходжень (спеціальний фонд) управління та його структурні підрозділи виконали ремонтно-експлуатаційні заходи на меліоративних системах на суму - 479,0 тис.грн., (в тому числі на державній міжгосподарській мережі – 69,6 тис.грн., із них за рахунок спеціального фонду 67,3 тис.грн.).

Станом на 29.04.2011 р. водогосподарськими організаціями області здійснено наступні заходи:

 • розчистка міжгосподарського меліоративного каналу в с. Зелений Гай Новоселицького району довжиною – 3500 п.м.;

 • розчистка внутрігосподарського меліоративного каналу в с. Іспас Вижницького району - 800 п.м;

 • розчистка русла річки (без назви) в с. Луковиця Глибоцького району – 230 п.м.;

 • розчистка русла річки (без назви) в с. Топорівка Новоселицького району – 300 п.м.;

 • розчистка русла р. Глодос в с. Котелеве Новоселицького району – 630 п.м.;

 • розчистка русла р. Коритниця в с. Коритне Вижницького району – 360 п.м;

 • вирубка чагарнику на міжгосподарських меліоративних каналах загальною площею 150 га.

Земляні роботи на меліоративних системах виконані в обсязі – 14,4 тис. м³, з яких очистка каналів – 12,6 тис. м³, в тому числі на міжгосподарській мережі – 4,3 тис. м³.

4. Погодження та видача дозволів на надання в оренду ставків, спецводокористування та на проведення робіт на землях водного фонду
Стосовно розгляду звернень у сфері земельних відносин управлінням було надано 3 позитивних висновки та 7 дозволів на проведення робіт на землях водного фонду.

Також погоджено 15 дозволів на спецводокористування та продовжено термін дії 9 дозволів.


5. Моніторинг поверхневих вод басейнів річок Дністер, Прут та Сірет
На виконання Державної програми моніторингу довкілля в частині здійснення Держводгоспом України контролю якості поверхневих вод у І -му кварталі здійснювалися відбори проб води в басейні Дністра в 46 пунктах спостереження:

в Львівській області – по 7 пунктах;

в Івано-Франківській області – по 18 пунктах;

в Тернопільській області – по 10 пунктах;

в Чернівецькій області – по 7 пунктах;

в Вінницькій області – по 1 пункту;

в Хмельницькій області – по 1 пункту;

в Одеській області - по 2 пунктах спостереження.
В басейні Прута – по 7 пунктах спостереження.

В басейні Сірету - по 2 пунктах спостереження.
Суб’єктами моніторингу є:

 • Басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів;

 • Новодністровська лабораторія моніторингу вод;

 • Лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Львівської ГГМЕ;

 • Івано-Франківська лабораторія моніторингу вод та ґрунтів;

 • Тернопільська лабораторія моніторингу вод та ґрунтів;

 • Хмельницька лабораторія моніторингу вод та ґрунтів;

 • Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція.Аналітична довідка про стан водних об’єктів басейну ДністраКарпатська частина Дністра

Верхів’я основного русла характеризувалося перевищеннями на відрізку Самбір – Устечко (включаючи притоки рр. Стрий та Стрв’яж) по органічному забрудненню (БСК5 у 1,6 та ХСК у 1,3 рази) та залізом до 1,2ГДК.

В пункті спостереження с. Розвадів (вплив стоків Дрогобицького промислового вузла) забруднення залізом досягало 2,6ГДК, амонієм – 1,2ГДК.

В Карпатських притоках Дністра спостерігалася наступна ситуація:

 • забруднення залізом – до 2,1ГДК на р. Свіча;

 • по органічному забрудненню – ХСК у 1,3 рази (рр. Гнила Липа, Бистриця та Бурштинське водосховище).

Порівняльну оцінку якості поверхневих вод неможливо провести об’єктивно внаслідок скорочення програми відбору проб у І-му кварталі 2010 року. На рівні минулого року (до 2ГДК) залишається забруднення залізом на рр. Стрий та Стрв’яж, а також р. Свіча.
Середньо-Подільська частина Дністра
Водосховища на притоках Дністра (територія Тернопільської області – Козівське, Борщівське та Мушкатівське) характеризувалися підвищеними показниками по ХСК у 1,7 та БСК5 у 1,1 разів. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року стан поверхневих вод суттєво не змінився, зменшилися показники забруднення залізом та жорсткості вод.
На Дністровському водосховищі перевищення зафіксовані по азоту загальному – до 2,7ГДК. Якість поверхневих вод в даній частині річки «помірно забруднені». В порівнянні з минулим роком стан поверхневих вод погіршився в розрізі біогенного забруднення.
Пониззя Дністра
Показник органічного забруднення ХСК перевищував санітарні норми у 1,3 рази, БСК5 – у 1,4 рази. Поверхневі води в пониззі - «помірно забруднені». В порівнянні з аналогічним періодом минулого року стан поверхневих вод покращився по органічних показниках та показниках кисневого режиму.Басейн р. Прут

У Карпатській частині Прута відбір проб здійснювався у пунктах спостереження м. Яремче, смт. Делятин та м. Коломия. Всі показники в межах норми. Якість поверхневих вод – «чисті». Якісний стан стабільний.
На території Чернівецької області відмічено перевищення санітарних норм в с. Магала (місце скиду стічних вод м. Чернівці) по показниках БСК5 у 1,8 та ХСК у 1,2 рази. Показник азоту загального становив 1,2ГДК. Розчинений кисень знаходився на рівні 8,24 мгО2/дм3, що нехарактерно для зимово-весняного періоду. Якість поверхневих вод на вході в область «чисті», після м. Чернівці - «забруднені». В порівнянні з минулим роком стан поверхневих вод погіршився на території Чернівецької області.


Басейн р. Сірет

В пункті спостереження м. Сторожинець всі показники в межах норми. Поверхневі води р. Сірет - «чисті». Порівняльну оцінку якості поверхневих вод неможливо провести об’єктивно внаслідок скорочення програми відбору проб у І-му кварталі 2010 року.


следующая страница >>