asyan.org
добавить свой файл
1
У дисертації Капінуса Євгенія Валерійовича Державне регулювання розвитку регіонального продовольчого комплексу України (на прикладі Черкаської області) досліджено проблеми державного регулювання розвитку регіональних продовольчих комплексів. Визначено основні методичні підходи до вдосконалення адміністративно-господарського та економічного механізмів державного регулювання розвитку регіонального продовольчого комплексу.

Доведено, що визначальною й організуючою ланкою регіонального продовольчого комплексу є харчова та переробна промисловість.

Аналізується досвід перших аграрно-промислових об’єднань та досліджуються нові форми агропромислової інтеграції на сучасному етапі. Вперше обґрунтовано вплив інтеграційних процесів на сталий розвиток сучасного регіонального продовольчого комплексу, виявлені тенденції його розвитку та запропоновано типову модель взаємозв’язків складових та учасників продовольчого комплексу на обласному рівні.

Здійснено аналіз системи організації продовольчого комплексу Черкаської області та управління ним. На підставі цього аналізу визначаються основні напрями вдосконалення системи державного регулювання продовольчого комплексу області. Пропонується створення якісно нових організаційно-управлінських структур продовольчого комплексу на рівні регіонів, насамперед у вигляді продовольчого кластера, що дасть змогу підвищити їх самостійність у розв’язанні питань продовольчого забезпечення, розмежувати функції кожного підрозділу продовольчого комплексу і усунути надмірну централізацію управлінських функцій на загальнодержавному рівні.
Ключові слова: регіон, продовольчий комплекс, регіональний продовольчий комплекс, функціонально-галузева, територіально-виробнича та продуктова структура, державне регулювання, інтеграція, продовольчий кластер, агропродовольчі об’єднання.