asyan.org
добавить свой файл
1


Тема: Групи слів за значенням. Тренувальні вправи.

Мета: закріпити навички розпізнавання, визначення і використання у мовленні омонімів, синонімів, антонімів, удосконалювати вміння учнів відрізняти омоніми від багатозначних слів, правильно вживати їх у мовленні, вчити добирати синоніми, антоніми, омоніми до слів лексичної системи української мови; формувати загально пізнавальні вміння аналізи групи слів, порівнювати їх між собою і робити висновки, вибирати з синонімічного ряду й використовувати зі стилістичною настановою найвідповідніше слово; розвивати логічне мислення учнів, збагачувати словниковий запас; за допомогою мовленнєво-комунікативно-дидактичного матеріалу виховувати любов до рідного краю.

Тип уроку: урок використання умінь та навичок.

Основні завдання психологічного розвитку

Розвивати:

 • образне мислення;

 • словесне логічне мислення;

 • довготривалу образну пам'ять;

 • самостійні пошукові дії;

 • уміння визначати суттєве;

 • вміння глибоко, вдумливо аналізувати виконувану роботу. Передбачувані результати навчання

A. Знати: загальні відомості про лексичне значення слова; синоніми,
антоніми, омоніми.

Б. Нормувати: у вигляді поширеного монологічного висловлювання чи то зв'язного тексту з добором до слів синонімів, антонімів та використовувати їх у мовленні, вживати слова в переносному і прямому значеннях.

B. Творчо використовувати: знання та вміння для складання зв'язного
тексту з антонімами, синонімами, омонімами.

Обладнання: Рідна мова: підручник для 5 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів О. Глазова, Ю. Кузнецов. Рідна мова. К.: Освіта України 2005 p., запис на дошці, картки.

Соціокультурна змістова лінія Організація навчальної діяльності

1. Загальні методи навчання:

 • монологічний;

 • діалогічний;

 • частково-пошуковий.

2. Методи викладання:

 • інформаційно-повідомляючий;

 • спонукаючий.

3. Метод виявлення знань учнів:

- усний;

 • письмовий;

 • графічний.

4. Форми організації навчального процесу:

 • фронтальна;

 • індивідуальна;

 • парна (статична);

 • групова.

5. Методи роботи учнів:

 • виконавський;

 • частково-пошуковий;

 • творчий.

6. Етапи виявлення знань:

 • попереднє (підготовче) - усне;

 • фронтальне;

 • індивідуальне;

 • самовиявлення.

Епіграф до уроку:

Краю мій, моя ти доле! Корінь мій в землі твоїй. З ранніх літ твої, як свої, Радість і біль в душі моїй.

І. Ісаєвич

I. Етап орієнтації

- Сподіваюсь, що ви почуваєте себе комфортно. Трішки хвилюєтесь?
Адже у наш клас сьогодні завітали люди щирі. Не хвилюйтесь! Краще
привітайте в добрий час гостей посмішкою й миром.

А тепер за парту

Всі сідайте рівно,

І до роботи візьмемось сумлінно!

До занять ви готувались і ваша робота, звичайно, буде оцінена балами. Сьогоднішній урок - це плідна праця протягом 45 хв. та попередніх уроків. Тож почнемо робочий день. Запишіть, будь ласка, число. Класна робота. На полях зробіть позначку свого настрою. (Проглянути зошити, звернути увагу на позначку. Підбадьорити тих, у кого поганий настрій. Чому поганий. Адже ти гарно працюєш! Сподіваюсь, і сьогодні все буде гаразд. У мене є для тебе завдання. Сподіваюсь, що справишся з ним.)

II. Етап вивчення мети

- Для успішного опрацювання й засвоєння матеріалу уроку я хочу разом із вами пригадати теоретичний матеріал і дізнатися, чи вмієте ви за допомогою віртуальної схеми зображувати почуте.

Прошу учнів (назвати) об'єднатися в групи, ось вам лист паперу, фломастери. Ви повинні будете, слухаючи відповіді товаришів, схематично

зобразити почуте і зробити висновки. Я хочу дізнатися, чи вмієте ви мислити, чи вмієте робити висновки. Зрозуміло?! Пригадайте:

 • Над яким розділом науки про мову ми працювали на попередніх уроках? (Лексикологією).

 • Про що ви вже дізналися на цих уроках? (Лексика української мови надзвичайно багата; слова є однозначні та багатозначні; багатозначні можуть вживатися в прямому та переносному значеннях).

 • А сьогодні ми будемо працювати над яким розділом науки про мову? (Лексикологією).

 • А скажіть, що вивчає лексикологія? (Розділ науки про мову, що вивчає всі наявні в мові слова).
 • А що ми називаємо лексикою? (Усі слова, що вживаються в мові становлять її лексику).

 • А де ми можемо знайти лексичне значення слова? (Лексичне значення слова пояснено в тлумачному словнику).

 • А які тлумачні словники вам відомі? (11 томний словник української мови, у якому з'ясовано значення 134 тис. слів).

 • А які ще словники вам відомі? (Словник синонімів української мови, словник антонімів української мови, словник паронімів української мови).

 • Ми пригадали, що слова української мови бувають однозначними і багатозначними, а багатозначні слова мають пряме та переносне значення. А на які ще групи за значенням поділяють слова української мови. Учора ми говорили про... (антоніми, синоніми, омоніми).

 • Добре. Отже, учні, що працювали в групах, зараз підведуть підсумок почутого. Будь ласка. (Відповіді учнів).

Мотивація навчальної діяльності

- Отже, ми сьогодні продовжуємо працювати над темою «Групи слів за
значенням. Тренувальні вправи». (Запишіть тему в зошиті).

 • Давайте, дивлячись на тему уроку, сформулюємо мету нашого заняття. Це ми зможемо зробити. Адже подібне формулювання ми мали на попередньому уроці. (Відповіді учнів).

 • А тепер я прикріплю аркуш із очікуваним результатом.
 • А скажіть, навіщо нам потрібні знання цієї теми? Чому цей урок важливий? Як він пов’язаний з попереднім? (Відповіді учнів).

 • Добре! Ці знання нам потрібні для поліпшення усного й письмового мовлення, щоб ще раз переконатися в тому, що лексика української мови надзвичайно багата, а мова наша настільки різноманітна та яскрава.

III. Етап проектування

- Зараз ми визначимось, як будемо працювати. Ви мені допоможете? З
чого завжди починаємо роботу? (Із повторення).

План

1. Оголошення теми, мети заняття, епіграфа. Записи в зошитах.

 1. Визначення учнями очікуваних результатів.

 2. Складання (усно) орієнтовного плану навчальної діяльності на занятті.

IV. Етап організації виконання плану діяльності

1. Орієнтація учнів на місці даного заняття в цілісному курси

а) Визначення сутності окремих елементів.

 • Зараз ми ще раз переконаємось у тому, що наша мова різноманітна. Візьмемо для прикладу слово «іти». Із словника лексичне його значення -пересуватися, рухатися, ступаючи ногами.

 • Давайте доберемо синоніми до цього слова. (Відповіді учнів).

 • Подивіться, скільки слів із таким значенням у нашій мові: іти, ступати, бігти, чимчикувати, дріботіти, крокувати, ходити, ганяти, гнатись, мотатись, тупцювати, чибиряти, плентатись.

 • А що таке синоніми? (Слова різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням, називаються синонімами).

 • Добре! Молодчинка!

- А як називаються слова із протилежним лексичним значенням?
(Антоніми).

- А як називаються слова, що за однакового звучання і написання мають
різне лексичне значення. (Омоніми).

- Яка роль синонімів, антонімів та омонімів у мовленні? (Відповіді
учнів).

б) Виконання вправ на закріплення та вдосконалення навичок

1. - А тепер ми проведемо роботу з текстом. Так і запишіть «Робота з текстом». (Надрукований текст лежить на кожні парті). Візьміть обережно картку №1.

- Прочитати текст уголос.

Народна мудрість заповідає: «Куди не поїдеш, куди не підеш, ріднішого краю ніде не знайдеш...»

Любов до рідного краю («малої» батьківщини) завжди переростає в любов до «великої» Батьківщини - України. Під Батьківщиною розуміють країну, державу, народ, кий витворив и у процесі свого історичного розвитку, сукупність матеріальних та духовних умов життя людей, територію, соціально-економічну структуру, культуру, побут, мову, традиції тощо.

Батьківщина для кожного конкретного свідомого громадянина настільки близька, рідна, свята, що вона порівнюється з найсвітлішим образом - матір'ю. Як і рідна ненька, Батьківщина в людини одна. її не вибирають, нею не спекулюють, тим більше не продають. (Із книги «Громадянське виховання учнів в умовах українського державотворення»).

 • Прослухали. Тепер дайте відповіді на питання:

 • Чи є в тексті незнайомі слова?

- Записали «Словникова робота».
Свідомий, - а, - е:

1. Який має свідомість.

2. Пов'язаний із розвитком свідомості, розуму, усвідомлений,
розумний.

3. Який правильно розуміє й оцінює навколишню дійсність.

 • Яка тема тексту? (Любов до рідного краю).

 • Головна думка? (Любити, берегти, дорожити, захищати рідний край).

 • Чи є в тексті антоніми, синоніми? Самостійна робота

Знайти та виписати із тексти:

 1. варіант: пару антонімів;

 2. варіант: синонімічний ряд.

- Перевіримо:

 1. Як ви розумієте «мала» і «велика» Батьківщина?

 2. - За що ми любимо свою Вітчизну?

- Щоб ви хотіли зробити, щоб наша Батьківщина стала кращою?

2. Робота в парах.

 • Візьміть обережно картку №2. Прочитайте вголос уважно завдання. Завдання по варіантах.

 • У кожній колонці знати і виписати пару слів, яка не є антонімічною. (Так і записали в зошитах «Пара не є антонімічною»).

І варіант II варіант

Літо — зима; Високий - низький;

Стіна стеля; Важко - легко;

Вгору - вниз; Далекий - чужий;

Життя - смерть. Рідне - чуже.

- Записали цю пару слів. Поклали картки в зошит. Закрили зошити і
обмінялись зошитами. Знову розкрили зошити, взяли картки в руки і
перевірили записи вашого товариша. Звірили з відповіддю на зворотній стороні.
Якщо правильно, на полях поставили знак «+», якщо ні – «–» і закреслили та
написали правильно. Чи всі справились. Підніміть руки у кого в зошиті є
неправильна відповідь.

- Тепер перевіримо. (Відповіді учнів).
- Молодці!

3. Увага! Настає відповідальний момент. Зараз ми з вами повинні
розв'язати проблемне питання. Воно звучить так.

Проблемне питання. Чи можуть в одного й того самого слова бути різні антоніми?

 • Записали в зошит.

 • Далі пишемо: Пошукова робота. До дошки піде: .

Завдання. До поданих словосполучень дібрати антонімічні. Старий зошит – новий зошит; Старий дуб - молодий дуб.

Тиха погода - Вітряна погода; Тиха вулиця - гомінка вулиця.

Зелений плід - стиглий плід; Зелений юнак- досвідчений юнак.

 • Тепер треба зробити висновок і дати відповідь на проблемне питання. Прочитаємо його ще раз. (Відповіді учнів).

 • Так. Тепер зробимо запис у зошиті: «Відповідь на проблемне питання». Так, багатозначне слово може мати кілька антонімів на кожне значення.

4. Сьогодні на уроці ми спробуємо відредагувати поетичні рядки.
Автору було, мабуть, складно підібрати потрібне слово. Тому він залишив цю
роботу вам. Адже серед вас є учні, які люблять поезію, люблять вірші, а я
сподіваюсь, що ви всі справитесь із завданням. Наступне завдання:

Проба пера.

 • Візьміть останню картку №3. Давайте прочитаємо вголос завдання:

 • Дібрати такі слова, щоб вони у вірші римувалися. Підкреслити прямо на картці потрібне слово. Підписали картки. - Тепер прочитати текст.

- Хто найкраще справиться із завданням, отримає додаткові бали, тому на полях зробіть позначку «+». Працюємо швидко. Як виросту збудую (дім, хату, будиночок), На хаті колесо (прикріплю, приладнаю, приб'ю), А там я поселю (крилату, летючу), Лелечу, клекітну (пару, сім'ю, родину). Нехай розводиться, (селиться, гніздиться). По всіх деревах і (будинках, хатах, оселях), Нехай мені щоночі (здається, сниться, вживається), Що я літаю наче (птиця, птах).

 • Перевіримо.

 • У кого немає жодної помилки? Молодці! Із завданням справились. На картці поставили «+» і мені здасте на перерві.

5. Робота в групах.

- Працюємо далі в групах. Метод «Графітів».

- Зараз ми перевіримо, як ви вмієте добирати синонімічні ряди. Для
цього всіх учнів класу об'єднуємо в групи. Їх у нас 5. Кожен член групи має в
руках ручку або фломастер, із рук не випускає, пише. У кожного свій колір. Я
роздаю картки із порядковим номером та з написаним на них словом. Ви
повинні дібрати синонімічне. Тобто утворити синонімічний ряд. І записати та
швидко передати наступному учню. Він теж повинен записати це слово,
якщо знає. Якщо не знає, ставить знак «-» та дуже швидко передає
товаришеві. Але щоб слова не повторювалися. Останній, четвертий член
групи, записавши слово або поставивши знак «–»поруч ставить знак //. Що
означає: група роботу закінчила. Швидко цю картку передає наступній групі.
Ця ще наступній і так ця картка ходить по колу, поки остання група не
закінчить роботу. Але обов'язково кожна група, кожен член групи пише або
слово, або ставить знак «–» і обов'язково знак «//».Учитель підводить
підсумок. Все це робиться за дуже короткий час.

Молодці! Можливо, хтось не знайшов слова. Але я впевнена, що всі старалися.

Картка №1 - говорити; Картка №2 - іти;

Картка №3 - завірюха;

Картка №4 - думати.

6. А тепер трішки відпочинемо. Прослухайте текст та поясніть, чому
друзі не могли знайти на малюнку князевої дружини. Увага!

... Готували уроки історії втрьох. Збиралися найчастіше у Соньки, розкривали книжку з малюнками і довго їх розглядали. Особливо вразив нас малюнок де був зображений князь Олег зі своєю дружиною. Так і було написано: «З дружиною», і ми спантеличені довго шукали поміж вусатих, озброєних мечами та списами дядьків, які сиділи на конях, оту князеву дружину.

– Вона, видно, десь позаду, – урешті, вирішив Ванько. Сонька не була б Сонькою, коли б не заперечила.

– І зовсім не позаду! Вона вдома залишилась: князеві борщ варить. (А. Дімаров).

 • Отже, дайте відповідь на питання: «Чому учні не змогли знайти на малюнку князевої дружини?»

 • Із якою групою слів пов'язане в даному тексті слово «дружина». Як вони називаються?

-Із цим завданням ми справились. Молодці!

- Продовжуємо працювати. Ви, мабуть, полюбляєте, крім уроків
української мови, ще й математику. А на математиці розв'язуєте задачі? А
сьогодні спробуємо і на уроці української мови розв'язати задачу, тільки не
звичайну, а лінгвістичну. Що значить «Лінгвістична», що таке «Лінгвістика»?

- Вірно. Лінгвістика - наука про мову, отже, це мовознавча задача. Так і
запишіть: Лінгвістична задача. (Учитель читає вголос зміст задачі).

Якось на засіданні гуртка образотворчого мистецтва вчитель загадав дітям намалювати з пам'яті предмети: учням І ряду - лисичку; II - косу; а третього - лавку. Стежачи за роботою, учитель виявив, що діти малюють різні предмети. Чому таке трапилося? Скільки було членів гуртка, якщо кожен із них малював своє? Що, зрештою, вони намалювали?

- Думаємо! Які предмети були намальовані?
Ось перелік намальованого:

Лисичка - тварина, лисичка - гриб;

Лавка1 - магазин, лавка2 - меблі;

Коса - дівоча, коса - піщана коса, коса - знаряддя праці.

Відповідь: 7 учнів було на засіданні гуртка.

7. Вибіркова робота.

 1. Послухати поетичні рядки.

 2. Виписати омоніми.

1 варіант. Думи мої, думи мої,

Квіти, мої діти.

Виростав вас, доглядав вас.

Де ж мені вас діти?

(Т. Шевченко)

2 варіант. Поезії ясне світило.

З тобою жить, тебе любить!

Понад сто років ти світило,

І будеш вічно з нами жить.

(Т. Шевченко)

8. Творча робота.

Запишемо «Творча робота».

Дітки! Із кожним днем ви дорослішаєте! Дізнаєтесь все більше нового. Вірю, що ви станете справжніми патріотами своєї Батьківщини. А хто такі патріоти? Це ті, хто любить свою Батьківщину. А ви будете продовжувати справу своїх батьків, займатиметесь улюбленою справою, примножуватимете багатства рідного краю. Одним словом, робитимете все для того, щоб наша Батьківщина стала ще кращою, будете творити. Сьогодні ваше завдання — гарно вчитися. Країні потрібні освічені люди. Ви всі талановиті. Серед вас є поети та прозаїки. Ось вам різнорівневі завдання.

Тема: «Моя Україна».

На 12 балів скласти поезію;

На 9 балів скласти зв'язний текст (3-4 речення);

На 6 балів скласти одне речення.

– Вживайте слова різні за значенням.

(Учні працюють).

- Закінчили? Чи вдалося вам скласти вірш?
(Прослухати)

V. Етап контрольно-оціночний.

 • Як ви гадаєте, чи виконали ми ті завдання, що поставили на початку уроку?

 • Що вам допомагало опанувати складним матеріалом?

 • Які труднощі виникли протягом уроку?

- А як настрій? Поліпшився? Погіршився? Замалюйте.
Працювали всі добре! Молодці!

- Дякую вам, хороші мої за допомогу! Залишайтесь такими ж щирими, а
серця ваші хай ніколи не черствіють. Мир злагода вам і вашим сім'ям, а
вашому мовленню правильного вживання слів.

Сьогодні отримали такі бали:

Домашнє завдання.

§ 32 (повторити). Виконати вправу 492, вправу 497*

Очікувані результати:

Сьогоднішній урок:

 • допоможе розпізнавати омоніми, синоніми та антоніми;

 • стимулювати до правильного вживання омонімів, синонімів та антонімів у мовленні;

 • покаже, як правильно вибирати з синонімічного ряду й використовувати зі стилістичною настановою найвідповідніше слово;

 • закріпить навички розпізнавання, визначення і використання у мовленні омонімів, синонімів, антонімів;

 • збагатить словниковий запас.