asyan.org
добавить свой файл
1
Готуємось до ДПА

До 04.04.2011 виконати вправи.
1.Розвязати систему рівнянь:



Підказка. Помножити перше рівняння на 3у, потім додати перше рівняння до другого, отримаєте квадратне рівняння відносно у. Знайти у, потім х.
2. Розв’язати рівняння

Підказка. Знайти ОДЗ, прирівняти чисельник до нуля. Ввести заміну х2 = t.
3. Один з коренів рівняння х2 + pх – 6 = 0 дорівнює 1,5. Знайдіть p і другий корінь рівняння.

Підказка. Застосувати теорему Вієта.
4. У сплаві 60% міді, а решта – 200 г – олово. Яка маса сплаву?

Підказка. 200 г – 40%. Знайти скільки 100%.
5. Два робітники, працюючи разом, можуть виконати завдання за 4 год. За скільки годин може виконати завдання кожен робітник, працюючи самостійно, якщо один з них може це зробити на 6 год швидше, ніж інший?
6. Обчислити значення виразу .
7. Обчислити значення виразу .

Підказка. Винести множник з-під знака кореня .
8. Спростити вираз .
9. Спростіть вираз .
10. Знайдіть натуральні розв’язки нерівності