asyan.org
добавить свой файл
1
Голові ППОСА НАУ

Яскелю В.В.
Студента групи ______ Факультету____________Інституту____________
П.I.Б __________________________________________________________
Тел.: ______________________________


Заява
Прошу надати моїй сім'ї кімнату (подовжити проживання) у гуртожитку (на період мого навчання НАУ на денній формі).
Склад сім'ї:

Чоловік – _________________________________________________________________, студент факультету/інституту ________, групи________ *
Дружина _________________________________________________________________, студентка факультету/інституту _______, групи________ *
Дитина (діти) – ____________________________________________________________, ____________ року народження.
Додатково повідомляю: (інформація про пільги чи інша додаткова інформація) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Зобов’язуємося, що усі члени сім’ї дотримуватимуться Правил внутрішнього розпорядку НАУ, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Студмістечка НАУ, Положення про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НАУ та чинного законодавства.
Дата: ________________

_____________________

(Особистий підпис)
* Якщо чоловік (дружина) не є студентом (студенткою), то наводяться дані щодо місця роботи

_____________________________________________________________________________________________
 

„___”_____________200__ р.      _____________________ ( підпис )

                                         

Згідно з Рішенням ППОСА НАУ (протокол № ____ від „____” ____________20___ р.) надана кімната № _______ у гуртожитку № ________

 

                                     Голова ППОСА НАУ _____________________ 20__р.

Національний авіаційний університет

Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів
Лист обліку сім’ї, яка потребує поселення до сімейного гуртожитку

1.Чоловік ____________________________________________________________________

факультет __________ курс _____ група _______ рік закінчення ________

____________________________________________________________________________

(місце навчання або роботи для сторонніх)

Місце постійної реєстрації:_____________________________________________________

____________________________________________________________________________

дата народження:_____________________________________________________________

Батьки:

Батько (П.І.Б.):_______________________________________________________________

Працює _____________________________________________________________________
Мати (П.І.Б.):________________________________________________________________

Працює _____________________________________________________________________

2.Дружина (мати) ____________________________________________________________

факультет _______ курс _____ група _______ рік закінчення __________

____________________________________________________________________________

(місце навчання або роботи для сторонніх)

Місце постійної реєстрації:_____________________________________________________

____________________________________________________________________________

дата народження:_____________________________________________________________

Батьки:

Батько (П.І.Б.):_______________________________________________________________

Працює _____________________________________________________________________
Мати (П.І.Б.):________________________________________________________________

Працює _____________________________________________________________________
3.Діти ______________________________________________________________________

(П.І.Б. дата народження)
4.Місце проживання сім’ї _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
5.Контактні телефони _________________________________________________________
6.Пільги _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(вказати чи зареєстровані у відділі соціального захисту НАУ)
7.Примітки:__________________________________________________________________


Дата заповнення:__________________ Підпис ___________________