asyan.org
добавить свой файл
1

Radostim 2009 16 – 19 November Dnepropetrovsk UkraineK. Müller


Institute for Soil Science, Budapest

S.U. Tast

National University, Budapest
C.С. Plechov

Iplant Corporation u.s., Balaton

About the subjective judgement of the sheet green

and his colour nuances
Lasting many tests established expediency of importation meliorants and mineral festilizer in conditions of radioactive contamination of peat – marsh soils. Many tests established expediency of importation meliorants and mineral festilizerg.

Topical problem formulation


Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, м Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст.

Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст, Текст, текст.

Formatting of the pages

on the left - 2, on the right - 2, below – 2, on top - 2,5

Writings: Times New Roman 12 fat – Authors, Interheadings

Times New Roman 12 – Name of the equipment, general text

Times New Roman 14 - Heading

Times New Roman 12 - abstract

For example

В.І. Артамонов [1] у своїй роботі показує що тіонові бактерії окислюючи сполуки сірки підкислюють середовище, а це ще більше активізує їх діяльність. Тому гірські породи з високим вмістом сульфідів заліза при винесенні їх на поверхню в умовах доступу повітря починають виділяти сірчану кислоту. Як макроелемент сірка необхідна сільськогосподарським культурам. За А.В. Петербургським [2] її винос урожаями зернових культур і картоплі може складати 10-15 кг/га, бобових трав і цукрового буряка – 20-30, хрестоцвітих – 45-75. Тому на думку Т.М. Кулаковської [3] при низькому рівні застосування мінеральних добрив.

For example

В цьому напрямку перспективні дослідження розпочато у Львівському політехнічному інституті Я.Т. Яворським з отримання гранульованих сірковмісних добрив, зокрема гранул нітроамофоски, покритих сірчаною плівкою, яка не тільки пролонгує дію добрив, захищаючи його від злежування, а й є поживною речовиною для рослин.

В цьому напрямку перспективні дослідження розпочато у Львівському політехнічному інституті Я.Т. Яворським з отримання гранульованих сірковмісних добрив, зокрема гранул нітроамофоски, покритих сірчаною плівкою, яка не тільки пролонгує дію добрив, захищаючи його від злежування, а й є поживною речовиною для рослин.

Адаптивні системи землеробства мають забезпечити виробництво максимальної кількості продукції з одиниці площі. При цьому продукція має бути екологічно чистою без вмісту нітратів, залишків пестицидів, важких металів, радіонуклідів. Данні технології повинні забезпечувати відтворення родючості ґрунтів.

Literature


  1. Регулятори росту рослин у землеробстві: Зб. наук. праць; За ред. А.О. Шевченка. – К.: Агроресурси, 1998. – 143 с.

  2. Регулятори росту – ефективний фактор підвищення продуктивності посівів / Макрушин М., Черемха Б., Гудков В., Шабанав Р. // Пропозиція. – 2001. – № 5. – С. 60.

  3. Пономаренко С.П,, Іутинська Г.О. Регулятори росту. Екологічні основи застосування // Захист рослин. – 1999. – № 12. – С. 15–18.

Гуминовые вещества и фитогормоны в сельском хозяйстве