asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4

Управління ПФУ в Дарницькому районі м. Києва інформує:

Щодо проведення перерахунку пенсій

відповідно до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2013 рік"
З 1 січня 2013 року реалізується проведення перерахунків пенсій відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік".

Мінімальний розмір пенсій, призначений відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", визначається з 01.01.2013 року виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 894.00 грн.

Не перераховуватимуться особові рахунки по пенсіях у разі втрати годувальника крім тих, по яких розмір пенсії без урахування надбавок, підвищень, додаткової пенсії тощо більше 537.00 грн., у разі призначення пенсії на двох утриманців – "напівсиріт", або 447.00 грн. у разі призначення пенсії на трьох та більше утриманців – "напівсиріт".

Після перерахунку розмір пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, або максимального розміру пенсійної виплати з урахуванням збереженої індексації за вересень 2011 року.

Якщо розмір пенсії після перерахунку більше 10 прожиткових мінімумів станом на 01.01.2013 року, то розмір перевищення пенсійної виплати визначається як різниця між максимальним розміром та розміром пенсії після перерахунку.

Якщо розмір пенсії після перерахунку більше 10 прожиткових мінімумів станом на 01.01.2013 року, а максимальний розмір пенсійної виплати з урахуванням збереженої індексації за вересень 2011 року менше 10 прожиткових мінімумів станом на 01.01.2013 року, то розмір перевищення до перерахунку з 01.01.2013 року зменшується або поглинається розміром перевищення після перерахунку.

Якщо розмір пенсії після перерахунку менше 10 прожиткових мінімумів станом на 01.01.2013 року та максимальний розмір пенсійної виплати з урахуванням збереженої індексації за вересень 2011 року менше 10 прожиткових мінімумів станом на 01.01.2013 року, то розмір перевищення після перерахунку не змінюється.
Порядок перерахунку пенсійних виплат з 01.01.2013 року
Перерахунок пенсій провадитиметься шляхом перерахунку мінімальних розмірів пенсій, надбавок, додаткових пенсій, підвищень, компенсаційних виплат та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу (з урахуванням індексації).

Звертаємо увагу! Розміри доплат не змінюються

Мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена до 01.10.2011 року, за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, а мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена або перерахована з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 року за наявності у чоловіків 35, а у жінок – 30 років страхового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та за кожний рік понад 25 років (призначених до 01.10.2011 року) або 35 років (призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) для чоловіків та 20 (призначених до 01.10.2011 року) або 30 років (призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) для жінок розмір пенсії збільшується на 1 відсоток від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27, але не більше 1 відсотка від прожиткового мінімуму.

Відповідно до змін до частини 3 ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" працюючим пенсіонерам розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 не перераховується у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Якщо пенсія по втраті годувальника призначена на двох та більше утриманців, і один з яких працює, то розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 не перераховується.

Якщо розмір пенсійної виплати з урахуванням перерахованих надбавок, підвищень, додаткових пенсій, компенсаційних виплат, сум індексації, цільової грошової допомоги, інших доплат в тому числі доплати до попереднього розміру та доплати до старого розміру пенсії і без урахування пенсії за особливі заслуги, менше прожиткового мінімуму для осіб, які втрати працездатність, визначається розмір щомісячної адресної допомоги в сумі, що не вистачає до прожиткового мінімуму для осіб, які втрати працездатність.
Визначення фіксованої суми індексації
У випадках, коли місяць перерахунку (січень 2013 року) визначається як базовий (лист Пенсійного фонду України від 18.09.2012 року № 21681/02-40), то порівнюється сума підвищення розміру пенсійної виплати з сумою або попередньої індексації, або можливої поточної індексації.

Фіксована сума індексації встановлюється з 1 числа місяця перерахунку, у випадку, коли розмір підвищення призначеного розміру пенсії менше можливої поточної індексації або попередньої індексації у місяці перерахунку.

Фіксована сума індексації визначається як різниця між можливою поточною індексацією або попередньою індексацією у місяці перерахунку та сумою підвищення пенсії таким чином, щоб сума призначеної пенсійної виплати з урахуванням фіксованої суми індексації не перевищувала загального доходу до підвищення.


Перерахунок доплати на кожну особу із числа дітей – сиріт старше 18 років
Проводиться перерахунок доплати на кожну особу із числа дітей – сиріт віком старше 18 років, якій призначено пенсію по втраті годувальника .

Розмір доплати не може перевищувати 30.00 грн. на кожну особу із числа дітей – сиріт віком старше 18 років.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які тратили працездатність, з 01.01.2013 року – 894.00 грн. провадиться перерахунок:

 • пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною";

 • державної соціальної допомоги до прожиткового мінімуму особам, яким виповнилося 100 років і більше ;

 • підвищення особам, яким виповнилося 100 років і більше відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №908;

 • мінімального розміру пенсії по втраті годувальника, крім випадків, коли один із утриманців працює;

 • мінімального розміру пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців;

 • доплати у зв'язку із закриттям ЧАЕС та розміру доплати до старого розміру доплати ЧАЕС. При цьому на суму збільшення розміру доплати у зв'язку із закриттям ЧАЕС зменшуватиметься розмір доплати до старого розміру ЧАЕС;

 • підвищення дітям війни відповідно до Закону України "Про соціальний захист дітей війни";

 • підвищень, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту" та доплати до підвищень;

 • мінімальних розмірів пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей, призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб ”;

 • надбавки на утриманців відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;

 • довічної державної стипендії відповідно до Указу Президента України № 358/2006;

 • підвищень, передбачених Законом України "Про жертви нацистських переслідувань" та доплати до підвищень;

 • додаткової пенсії за шкоду заподіяну здоров’ю та компенсаційної виплати за втрату годувальника відповідно до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

 • мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС;

 • щомісячної державної адресної допомоги інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

 • державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни з числа військовослужбовців 1,2,3 груп та інших інвалідів війни 1,2,3 груп;

 • щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій;

 • доплати до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

 • доплати до пенсії за втрату годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання.


Виходячи із розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2013 року – 1108,00 грн. провадиться перерахунок надбавки, передбаченої Законом України “Про донорство крові та її компонентів ”.
Мінімальні розміри пенсій, доплат, підвищень, додаткової пенсії,

компенсаційних виплат з 01.01.2013 року

Мінімальні розміри пенсій інвалідам війни та іншим інвалідам

для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби

інвалідам війни 1 групи

120%894.00.00+50%894.00+50%894.00+70.00

2036,80 грн.

інвалідам війни 2 групи

(110%894.00+40%894.00+50.00)

1391,00 грн.

інвалідам війни 3 групи

(105%894.00+30%894.00+50.00)

1256,90 грн.

інвалідам армії 1 групи

(110% 894.00)

983,40 грн.

інвалідам армії 2 групи

(105% 894.00)

938,70 грн.

інвалідам армії 3 групи

(100% 894.00)

894,00 грн.
для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдат) і сержантів, старших матросів і старшин 110%

інвалідам війни 1 групи

110%(120%894.00)+50%894.00+50%894.00+70

2144,08 грн.

інвалідам війни 2 групи

110%(110%894.00)+40%894.00+50.00

1489,34 грн.

інвалідам війни 3 групи

110%(105%894.00)+30%894.00+50.00

1350,77 грн.

інвалідам армії 1 групи

(110%;(110%894.00)

1081,74 грн.

інвалідам армії 2 групи

(110%(105%894.00))

1032,57 грн.

інвалідам армії 3 групи

(110%(100%894.00)

983,40 грн.

для інвалідів з числа прапорщиків і мічманів строкової служби 120%

інвалідам війни 1 групи

120%(120%894.00)+50%894.00+50%894.00+70

2251,36 грн.

інвалідам війни 2 групи

120%(110%894.00)+40%894.00+50.00

1587,68 грн.

інвалідам війни 3 групи

120%(105%894.00)+30%894.00+50.00

1444,64 грн.

інвалідам армії 1 групи

(120%;(110%894.00)

1180,08 грн.

інвалідам армії 2 групи

(120%(105%894.00))

1126,44 грн.

інвалідам армії 3 групи

(120%(100%894.00)

1072,80 грн.


Мінімальні розміри пенсій по втраті годувальника, які призначаються членам сімей військовослужбовців

На кожного утриманця – 894.00 грн. (100%)

2.3.Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника

Код

Найменування


Кількість непрацездатних

%
995

Державна адресна допомога з 01.04.08

один

100

894,00 грн.

два

120

1072,80 грн.

три та більше

150

1341,00 грн.следующая страница >>