asyan.org
добавить свой файл
1
Офіційне видання

Відповідальний за випуск' Начальник Головного управління безпеки руху Укрзалізнице—Головний ревізор з безпеки руху поїздів О.Й.СОКОЛОВ

©Укрзалізниця, 1995

© Видавництво "Транспорт України", 1995

ЗАТВЕРДЖУЮ Перший заступник міністра транспорту України — Генеральний директор Укрзалізниці

Л.Л.ЖЕЛЄЗНЯК


ЦРБ 0003 8 січня 1995 р.

ІНСТРУКЦІЯ

по організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків катастроф, аварій та сходів рухомого складу на залізницях України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Перерви у русі поїздів, пов'язані з катастрофами, аваріями і сходами рухомого складу, завдають економіці країни непоправних втрат. Тому завданням першочергової важливості для всіх працівників залізничного транспорту є висока організованість, максимальна оперативність, якісна підготовка і проведення відбудовних робіт для якнайшвидшого відновлення перерваного руху.

1.2. Дана інструкція розроблена у відповідності з нормативними актами з безпеки руху на залізницях України та на основі досвіду виконання відбудовних робіт на мережі залізниць і визначає порядок дії командного складу апарату управлінь, відділків, державних підприємств по перевезенню вантажів і пасажирів,* керівників структурних підрозділів, працівників відбудовних поїздів та аварійно-польових команд (АПК), локомотивних бригад у випадках сходу рухомого складу.

1.3. Відповідальність за постійну готовність, забезпечення чіткого і своєчасного виконання встановленого регламенту дій працівників, пов'язаних з усуненням наслідків сходів рухомого складу, а також за здійснення прогресивної технічної політики у відбудовних поїздах покладається на начальників відділків, держпідприємств залізниць.

1.4. На основі даної Інструкції та Положення про відбудовний поїзд залізниць України залізниці, відділки та держпідприємства залізниць розробляють і затверджують дорожні інструкції, інші нормативні документи з урахуванням особливостей організаційної

* Далі у текстідержпідприємство.

роботи по відновленю руху залежно від місцевих умов і технічної оснащенності відбудовних поїздів, порядок їх взаємодії, при необхідності, зі зведеними мобільними загонами цивільної оборони, іншими підрозділами, що їх залучають до відбудовних робіт.

1.5. Відбудовні поїзди створюються і ліквідуються за клопотанням залізниць у відповідності з вказівками Державної адміністрації залізничного транспорту України, а аварійно-польові команди — наказом начальника відділка, держпід-приємства залізниці.

2. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КАТАСТРОФИ, АВАРІЇ, СХОДИ ТА ЗІТКНЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

(СХЕМА ДОДАЄТЬСЯ)

2.1. У випадках катастрофи, аварії, сходів та зіткнень рухомого складу на перегоні або самовільного падіння тиску в гальмовій магістралі локомотивна бригада зобов'язана:

2.1.1. Загальмувати поїзд і після його зупинки терміново сповістити про це по радіозв'язку машиністам парних і непарних поїздів, що прямують перегоном, черговим станцій, що обмежують перегін, поїзному диспетчеру і одержати від них відповідь. Особливу увагу звернути на відповіді машинистів слідом прямуючого поїзда та першого поїзда, що рухається сусідньою колією. Одночасно помічник машиніста огороджує місце сходу рухомого складу так, як передбачено Інструкцією з сигналізації на залізницях України.

Усі машиністи поїздів, що перебувають у зоні діі радіозв'язку на даному перегоні, почувши повідомлення, що починається словами: «Увага! Увага! Слухайте всі», повинні уважно його вислухати і вжити заходів до негайної зупинки біля місця перешкоди чи прохідного сигналу. Чергові станцій, що обмежують перегін, і машиністи поїздів повинні відповісти машиністу, який передав повідомлення, і терміново доповісти про те, що трапилося, поїзному диспетчеру.

Поїзний диспетчер негайно викликає машиністів поїзда, що прямує слідом, і поїзда, що рухається сусідньою колією, і додатково сповіщає про необхідність зупинки поїзда через схід рухомого складу і закриття перегону для руху поїздів.

- 4 -

2.1.2. Якщо після повідомлення по радіозв'язку на сусідній колії з'явиться зустрічний поїзд, викликати його по радіозв'язку повторно і сповістити про небезпеку, одночасно подати сигнали короткочасним миганням прожектора доодержання аналогічного сигналу у відповідь.

Машиніст зустрічного поїзда, сприйнявши сигнали прожектора, що подаються поїздом, або інформацію по радіозв'язку, застосовує екстрене гальмування, подає у відповідь сигнал прожектором, подальші свої дії погоджує з машиністом поїзда, що зупинився.

2.1.3.Якщо є потерпілі, надати невідкладну медичну допомогу.

2.1.4. Розкрити пакет з перевізними документами і впевнитися, чи є в складі поїзда вагони з небезпечними вантажами і супроводжувані провідниками; при їх наявності повідомити про це черговому станції і поїзному диспетчеру. В цьому випадку працівники, що беруть участь у відбудовних роботах, повинні діяти у відповідності з Правилами безпеки і порядком ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при їх перевезенні по залізницях.

2.1.5. При відсутності небезпечних вантажів і виникненні пожежі наявними засобами вжити заходів до розосередження рухомого складу і гасіння пожежі.

2.1.6. Визначити характер сходу, умови місцевості, профіль колії, закріпити вагони, що залишилися на рейках, від виходу ручними гальмами і гальмовими башмаками.

2.1.7. Визначити характер пошкодження колії та контактної мережі, кількість і тип рухомого складу, що зійшов і пошкодився, його розташування, вид вантажу, що розвалився, і наявність габариту на сусідній колії.

2.1.8. Про характер події і вжиті заходи повторно і докладно доповісти по радіозв'язку, телефону або через інші можливі засоби поїзному диспетчеру або черговим станцій, що обмежують перегін, і одержати вказівки щодо подальших дій.

2.2. Черговий станції, одержавши повідомлення про випадок сходу рухомого складу на перегоні або станції, повинен затримати готові до відправлення поїзди, уточнити дані про наслідки, зробити запис у журналі диспетчерських розпоряджень, негайно

-- 5 -—

доповісти про це поїзному диспетчеру, затребувати відбудовний поїзд і вжити заходів по виклику найближчої АПК, начальника станції, залізничного майстра колії, електромеханіків СЦБ і зв'язку, а якщо є потерпілі — швидкої медичної допомоги.

2.3. Начальник найближчої станції, що обмежує перегін, або його заступник, одержавши повідомлення про схід, зобов'язаний:

2.3.1. Негайно прибути на місце сходу рухомого складу, уточнити дані про наявність потерпілих, небезпечних вантажів у рухому складі, що зійшов і пошкодився, визначити за перевізними документами найменування небезпечних вантажів і негайно доповісти про це поїзному диспетчеру.

2.3.2. У випадку, якщо у рухомому складі, що зійшов, є небезпечні вантажі, негайно повідомити місцевим органам влади, штабу цивільної оборони для залучення зведених мобільних загонів підвищеної готовності, призначених для ліквідації наслідків транспортних аварій з небезпечними вантажами і спільно з ними організувати евакуацію людей, що проживають і знаходяться в зоні події, а також огородити небезпечне або заражене місце у відповідності з Інструкцією з сигналізації на залізницях України. В необхідних випадках, для ліквідації пригоди, можуть залучатися відповідні спеціалісти або аварійно-рятувальні команди поблизу розташованих підприємств. Порядок евакуації людей, огородження небезпечного або зараженого місця встановлюється начальником відділка, держпідприємства залізниці.

2.3.3. При відсутності у составі, що зійшов або пошкодився,

вагонів з небезпечними грузами:

негайно вжити заходів до відправлення аварійно-польової команди зі станціїїї дислокації і техніки найближчих територіальних організацій, яку можна використати при відбудовних роботах. У випадку пожежі викликати підрозділи пожежної охорон й, а при наявності потерпілих — працівників місцевих медичних установ;

за вказівкою поїзного диспетчера організувати прибирання головної і хвостової частин поїзда й особисто зберігати перевізн і документи на рухомий склад, що зійшов і пошкодився;

не пізніше 45 хвилин після повідомлення про випадок визначити обсяг руйнування колії, контактної мережі, рухомого складу і доповісти з місця події начальнику відділка, держпідприємства або їхнім заступникам. — 6 —

2.4. Поїзний диспетчер, одержавши повідомлення проте, що трапилося, від машиніста, чергового станції або іншої особи:

2.4.1. Негайно доповідає про пригоду черговому відділка, держпідприємства залізниці, а на електрифікованій ділянці і енергодиспетчеру дистанції енергопостачання, сповіщає чергових станцій, що обмежують перегін, і машиністів поїздів, що перебувають на перегоні, припиняє відправлення поїздів на закритий перегін.

2.4.2. Вимагає і одержує від чергового станції відомості про характер сходу, наявність небезпечних вантажів у поїзді, їх найменування і розрядність, доповідає про це черговому відділка, держпідприємства залізниці.

2.4.3. При неодержанні відомостей про склад поїзда протягом 20 хвилин, а також у випадку втрати перевізних документів, поїзний диспетчер дає вказівку одній із технічних станцій, що обмежують ділянку, де трапився випадок сходу, визначити наявність і місце розташування у поїзді вагонів з небезпечними вантажами за телеграмою — натурним листом на цей поїзд у відповідності з особливим переліком і видами вантажів у натурному листі. Одержані відомості про наявність і розташування таких вагонів у поїзді поїзний диспетчер сповіщає черговим станцій, що обмежують перегін, черговому відділка, держпідприємства залізниці.

2.5. Черговий відділка, держпідприємства залізниці, одержавши повідомлення про випадок сходу рухомого складу:

2.5.1. Негайно дає наказ поїзному диспетчеру, старшій по зміні телефоністці телефонної станції за місцем дислокації відбудовних поїздів, і старшій телефоністці телефонної станції відділка, держпідприємства залізниці про відправлення відбудовних (а при необхідності і пожежних) поїздів та аварійно-відбудовних дрезин дистанції контактної мережі (на електрифікованих ділянках) і про оповіщення причетних, інформує начальників відбудовних поїздів про характер сходу рухомого складу.

2.5.2. Доповідає про те, що трапилося, начальнику відділка, держпідприємства залізниці, головному ревізору відділка, держпідприємства залізниці з безпеки руху поїздів, старшому залізничному диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служ-

— 7 —

би перевезень, а при пошкодженні вагонів з небезпечними вантажами, наявності людських жертв (убитих і поранених), розбитих локомотивів та вагонів, значному пошкодженні і завалі коли з можливою перервою в русі поїздів на ділянці протягом однієї години і більше сповіщає прокурора транспортної прокуратури, відповідний орган Служби безпеки України, місцеві органи влади, начальника штабу цивільної оборони області, начальника санітарно-епідеміологічної станції відділка, держпідприємства залізниці, чергового помічника військового коменданта залізничної ділянки і станції. У випадку якщо схід або пошкодження вагонів відбулися з небезпечними вантажами, доповідає про їх найменування і розрядність.

2.6. Виклик відбудовних поїздів та аварійно-польових команд дозволяється:

2.6.1. У межах відділка, держпідприємства залізниці — черговому відділка, держпідприємства залізниці. При перерві руху відбудовні поїзди до місця події повинні відправлятися з двох боків.

2.6.2. У межах залізниці — старшому дорожньому диспетчеру оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень з наступною доповіддю головному ревізору залізниці з безпеки руху поїздів та його заступнику по відбудовних засобах.

2.6.3. У межах кількох залізниць — головному диспетчеру Управління перевезень з наступною доповіддю Головному ревізору з безпеки руху поїздів Державної адміністрації залізничного транспорту України.

2.7. Начальник відділка, держпідприємства залізниці або їхні перші заступники, одержавши доповідь чергового відділка, держпідприємства залізниці про схід і пошкодження рухомого складу, організують виклик спеціалістів, замовляють необхідну кількість спецодягу та індивідуальних засобів захисту.

Відповідальність за своєчасне забезпечення засобами індивідуального захисту несе начальник штабу цивільної оборони відділка, держпідприємства залізниці.

Порядок виклику, доставки спеціалістів, спецодягу та захисних засобів встановлюється місцевою інструкцією начальником відділка, держпідприємства залізниці.

8 —

2.8. Старший зміни телефонної станції, одержавши наказ від чергового відділка, держпідприємства залізниці про відправлення відбудовних поїздів, оповіщає порядком, встановленим начальником відділка, держпідприємства залізниці, працівників відбудовних поїздів, начальників відділів відділка, начальників локомотивного і вагонного депо, дистанції колії, дистанції сигналізації та зв'язку, механізованої дистанції вантажно-розвантажувальних робіт, дистанції електропостачання, а там, де їх немає, — начальників районів електропостачання, підрозділів воєнізованої охорони, головного лікаря лікарні або його зас іуп-ника, військового коменданта залізничної дільниці, чергового лінійного відділу міліції.

2.9. Начальник підрозділу (варти) відомчої воєнізованої охорони, отримавши реєстрований наказ від черговового по відділку, висилає наряд стрільців для охорони вантажу.

2.10. Старший залізничний диспетчер оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень доповідає начальнику залізниці і сповіщає помічнику начальника залізниці з режиму, головному ревізору залізниці з безпеки руху поїздів, заступнику головного ревізора залізниці з безпеки руху поїздів, який відає відбудовними засобами, заступникам начальника залізниці, головному диспетчеру Управління перевезень, а у випадку катастрофи, крім того, і черговому Служби безпеки України, транспортному прокурору, черговому управління транспортної міліції, черговому управління військових сполучень на залізниці, черговому штабу цивільної оборони (при сході й зіткненні вагонів з небезпечними вантажами), віддає наказ черговому інженеру по забезпеченню зв'язку служби сигналізації, зв'язку й обчислювальної техніки на оповіщення командного складу.

2.11. Черговий інженер по забезпеченню зв'язку, одержавши наказ від старшого залізничного диспетчера оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень, негайно оповіщає начальників служб: перевезень і комерційної роботи, пасажирської, сигналізації та зв'язку, електропостачан ня, лікарської, робітничого постачання, матеріально-технічного постачання, воєнізованої охорони (при відсутності їхніх заступників).

- 9 —

2.12. Керівники підприємств або їхні заступники, одержавши наказ про відправлення відбудовного поїзда, особисто виїжджають на місце пригоди з додатковою робочою силою в кількості, затвердженій начальником держпідприємства залізниці. Начальник підприємства несе персональну відповідальність за своєчасний виїзд робітників до місця робіт. Начальники галузевих відділів відділка, держпідприємства залізниці до місця пригоди виїжджають негайно.

2.13. Черговий відбудовного поїзда, одержавши і зареєструвавши в журналі наказ чергового відділка, держпідприємства про

відправлення відбудовного поїзда:

2.13.1. Негайно доповідає начальнику відбудовного поїзда, викликає працівників відбудовного поїзда, що не мають квартирних телефонів, порядком, встановлением начальником відділка, держпідприємства залізниці, уточнює у чергового депо, з якого боку буде подано локомотив до відбудовного поїзда.

2.13.2. Готує до відправлення відбудовний поїзд, узгодивши порядок його відправлення з місця стоянки з начальником поїзда.

2.14. Начальник дистанції сигналізації та зв'язку забезпечує виїзд електромеханіка, який, прибувши на місце, негайно організує з допомогою наявних засобів безперебійний телефонний зв'язок з відділком, держпідприємством та управлінням залізниці, а також розгортає вузол гучномовного зв'язку на місці робіт.

2.15. Головний лікар залізничної лікарні за місцем дислокації відбудовного поїзда забезпечує відправлення медпрацівників.

3. ПОРЯДОК ВІДПРАВЛЕННЯ І ПРОСУВАННЯ ВІДБУДОВНИХ, ПОЖЕЖНИХ ПОЇЗДІВ І ВІДБУДОВНИХ АВТОЛЕТЮЧОК

3.1. Черговий станції, локомотивний диспетчер відділка, держпідприємства залізниці і черговий локомотивного депо, одержавши наказ про відправлення відбудовного поїзда, зобов'язані забезпечити видачу локомотива не пізніше як через 15 хвилин. При відправлені одночасно і пожежного поїзда під нього в той же строк видається окремий локомотив. При відсутності локомотива на контрольному посту під відбудовний і пожежний поїзди видаються локомотиви з-під будь-якого поїзда, що знаходиться на станції.

10 —

3.2. Відправлення відбудовного поїзда зі станції дислокації повинно бути забезпечене не пізніше ЗО хвилин після одержання наказу в робочий час і через 40 хвилин в інший час доби. До цього часу керівники відбудовного поїзда повинні забезпечити готовність поїзда до відправлення, а состав поїзда повинен бути оглянутий працівниками пункту технічного обслуговування вагонів.

Черговий станції одночасно із затребуванням локомотива повинен підготувати і бригаду складачів поїздів.

При виклику пожежного поїзда, дислокованого в пункті стоянки відбудовного поїзда, він відправляється самостійно.

3.3. На електрифікованих ділянках з пунктів постійної стоянки відбудовний поїзд, як правило, повинен бути відправлений тепловозом. При відправленні відбудовного поїзда електровозом черговий відділка, держпідприємства залізниці зобов'язаний підготувати до прибуття відбудовного поїзда на кінцеву станцію, перед місцем пригоди, тепловоз і замінити ним електровоз.

3.4. Відбудовний поїзд на закритий перегін відправляється начальником стан ції або його заступником за схемою, заявленою начальником відбудовного поїзда (краном уперед, локомотивом уперед, вагоном уперед і т.п.), і у супроводі начальника станції чи вільного від зміни червого станції. При цьому начальник станції повинен зробити запис у настільному журналі про наявність чи відсутність у складі поїзда, що зупинився на перегоні, небезпечних вантажів. Якщо в поїзді, що зупинився, є пошкоджені вагони з небезпечними вантажами, відбудовний поїзд відправляється на закритий перегін із врученням начальнику поїзда наказу поїзного" диспетчера із зазначенням заходів обережності, поданих спеціалістами.

3.5. В усіх випадках відправлення відбудовного поїзда до місця робіт при наявності пошкоджених і зійшовших вагонів з легкозаймистими вантажами черговий відділка, держпідприємства залізниці повинен організувати відправлення пожежного поїзда і пожежних машин. Відбудовні роботи в цьому випадку повинні проводитися з особливою обережністю і під наглядом працівників пожежної охорони, чиї вказівки обов'язкові для всіх учасників відбудови.

- 11 -

3.6. Якщо вантажопідйомний кран відбудовного поїзда має обмеження швидкості, він відправляється окремим локомотивом слідом за відбудовним поїздом у супроводі представника кранової бригади.

У виняткових випадках, за вимогою начальника відбудовного поїзда, зазначені крани можуть бути відправлені у складі відбудовного поїзда.

3.7. Відбудовний поїзд або окремо один вантажопідйомний кран, тягова техніка на ліквідацію катастроф або наслідків сходів рухомого складу на сусідню залізницю відправляється тим же порядком і за тим же регламентом після одержання заявки від залізниці, на якій трапився випадок. Оплата за використання відбудовних засобів у таких випадках проводиться за рахунок залізниці, що їх затребувала.

3.8. Відправлення відбудовного поїзда на під'їзні коли, що примикають до залізниці, для ліквідації наслідків сходу рухомого складу виконується за дозволом Головного ревізора залізниці з безпеки руху поїздів або його заступника та за вказівкою начальника відділка, держпідприємства залізниці, як правило, в робочий час після одержання письмової заявки власника під'їзних колій і при їх придатності для прямування кранової техніки, підтвердженій довідкою залізничного майстра станції примикання, виданою на ім'я начальника відділка, держпідприємства залізниці.

3.9. Поїзний диспетчер зобов'язаний в кожному випадку, передаючи наказ про відправлення відбудовного поїзда, вказати ступінь його негабаритності й забезпечити умови його безпечного пропуску по ділянці, керуючись при цьому діючими інструкціями і правилами.

При прямуванні відбудовного поїзда по кількох дільницях і відділках, держпідприємствах залізниці поїзний диспетчер дільниці наказом сповіщає поїзних диспетчерів сусідніх дільниць і відділків, держпідприємств залізниці про негабаритність поїзда, що прямує.

3.10. Відбудовні засоби енергопостачання викликаються лише за наказом чергового відділка, держпідприємства залізниці через енергодиспетчера. Час готовності й відправлення встановлюється від одержання наказу.

- 12 -

3.11. Поїзний диспетчер, на ділянці якого трапився схід рухомого складу, зобов'язаний:

3.11.1. Своєчасно підготувати найближчі станції і ділянку для безперешкодного просування відбудовного поїзда і при необхідності забезпечити підведення до місця відбудовних робіт необхідної кількості тепловозів із складачами.

3.11.2. Забезпечити оперативне, без затримок, просування відбудовних поїздів, інформуючи по поїзному радіозв'язку начальників відбудовних поїздів про одержані додаткові відомості і характер сходу, кількість вагонів, що зійшли, і ступень їх пошкодження, наявність вагонів з небезпечними вантажами для визначення порядку дій і підготовки особового складу поїздів до роботи.

Зупинка відбудовних поїздів на шляху прямування допускається лише для посадки робітників, що направляються на відбудовні роботи, заміни локомотива і видачі машиністу документів на зайняття перегону.

Швидкість руху відбудовних поїздів на ділянці повинна відповідати встановленій із дотриманням діючих обмежень за станом колії та рухомого складу відбудовного поїзда.

3.11.3. Вивести з перегону до прибуття відбудовного поїзда головну і хвостову частини поїзда і забезпечити на станціях, що обмежують перегін, вільність колій для необхідних маневрів відбудовних поїздів, що прибувають.

3.12. Прямування відбудовних поїздів до місця пригоди забезпечується переважно перед усіма поїздами. Відповідальність за своєчасним відправленням, безперешкодний пропуск відбудовних поїздів до місця роботи і назад несуть: у межах відділка, держпідприємства залізниці — черговий відділка, держпідприємства; на залізниці — старший залізничний диспетчер оперативно-розпорядчого відділу служби перевезень.

3.13. Зворотне прямування відбудовних і пожежних поїздів до місця постійної стоянки забезпечується безпосередньо після пропуску пасажирських поїздів. До постановки відбудовних і пожежних поїздів на місце постійної дислокації забороняється залишати їх без локомотива.

- 13 -

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ КАТАСТРОФ, АВАРІЙ, СХОДІВ І ЗІТКНЕНЬ РУХОМОГО СКЛАДУ

4.1. Для оперативного керівництва по якомога швидшій ліквідації наслідків катастроф, аварій, сходів та зіткнень рухомого складу, організації відновлення перерваного руху поїздів, забезпечення вивезення пасажирів, постачання матеріалами, механізмами, обладнанням та харчуванням, виділення і доставки додаткової кількості робітників, а у випадку сходу рухомого складу з небезпечними вантажами — визначення найменування вантажу, ступеня його небезпечності, виклику спеціалістів, доставки спецодягу та засобів захисту до місця пригоди, розв'язання з відправниками вантажів інших питань по характеристиці небезпечних вантажів негайно створюються оперативні групи у відділку, держпідприємстві залізниці під керівництвом першого заступника начальника відділка, держпідприємства залізниці за участю працівників галузевих відділів, а в Управлінні залізниці — під керівництвом першого заступника начальника залізниці за участю керівників відповідних служб і відділів.

Склад оперативних груп на відділку, держпідприємстві залізниці визначає начальник відділка, держпідприємства, а на залізниці — начальник залізниці.

Зазначені оперативні групи повинні мати точну інформацію про розташування поїзда і хід ведення відбудовних робіт з використанням усіх наявних видів зв'язку.

4.2. Забороняється починати ліквідацію наслідків сходів рухомого складу з небезпечними вантажами до прибуття відповідної аварійної служби та одержання інструктажу на ведення відбудовних робіт. У цьому випадку відбудовні роботи повинні проводитися лише під керівництвом начальника відділка, держпідприємства залізниці через начальників відбудовних поїздів.

4.3. Аварійно-польова команда, прибувши на місце робіт, вживає необхідних заходів по звільненню перегону від рухомого складу, що зійшов, а якщо звільнити перегін неможливо, то вона виконує підготовчі заходи для спільної роботи з відбудовним поїздом.

4.4. Відповідальність за своєчасне огородження місця вико-

- 14 -

нання робіт при ліквідації наслідків сходу рухомого складу покладається на начальника дистанції колії.

4.5. Відбудовні роботи повинні бути виконані у найкоротший строк. Відповідальність за організацію всього комплексу відбудовних робіт при максимальному збереженні рухомого складу і своєчасне відкриття руху покладається на начальника відділка, держпідприємства залізниці.

Начальник відбудовного поїзда відповідає за суворе виконання оперативного плану відбудови в частині підняття рухомого складу, що зійшов з рейок. Прибирання або перекидання рухомого складу з додатковими пошкодженнями виконується лише після одержання наказу начальника залізниці з наступною передачею у Головне управління безпеки руху поїздів номерів рухомого складу, що одержав додаткові пошкодження.

4.6. Начальник відділка, держпідприємства залізниці, прибувши на місце робіт, зобов'язаний:

4.6.1. Разом з начальником відбудовного поїзда і керівниками структурних підрозділів розглянути і затвердити оперативний план відбудови. План повинен передбачати мобілізацію необхідної техніки та обладнання відділка, держпідприємства залізниці, територіальних організацій, підприємств і військових частин із залученням робочої сили для забезпечення якнайшвидшої ліквідації наслідків сходу рухомого складу, а також організацію і створення, при необхідності, умов для надання першої медичної допомоги потерпілим. Перелік організацій, механізми яких можна використовувати на відбудовних роботах, а також порядок їх доставки до місця робіт визначаються заздалегідь начальником відділка, держпідприємства залізниці.

4.6.2. Організувати фотографування рухомого складу, що зійшов і пошкодився.

4.6.3. Періодично доповідати про хід відбудовних робіт начальнику залізниці.

4.6.4. У необхідних випадках для організації руху поїздів відкрити тимчасовий пост.

4.7. Роботи по ліквідації наслідків сходу рухомого складу виконуються негайно, не чекаючи прибуття на місце керівників для розслідування, і ведуться, як правило, з двох боків, а також

- 15 -

з боку поля, з використанням усіх наявних відбудовних засобів. Начальник відбудовного поїзда повинен мати і добре знати схеми-карти особливостей місцевості закріпленої ділянки для роботи тягачами з поля у світлу і темну пору доби.

4.8. Начальник відділу перевезень відділка, держпідприємства залізниці зобов'язаний своєчасно призначити відповідальних осіб з числа працівників відділу перевезень та залізничних станцій для організації руху поїздів, маневрової роботи на станціях, що обмежують перегін, і тимчасових постах.

4.9. Начальники підприємств, прибувши на місце сходу або

зіткнення, зобов'язані:

4.9.1. За вказівкою начальника відбудовного поїзда виділити у його розпорядження робітників на чолі з відповідальними керівниками для робіт по ліквідації наслідків. Усі вимоги та вказівки начальника відбудовного поїзда, пов'язані з відбудовними роботами, обов'язкові для виконання працівниками усіх служб.

4.9.2. По своїх галузях організувати й очолити роботи по відбудові пошкодженої колії, локомотивів, вагонів, пристроїв СЦБ і зв'язку, електропостачання. Ці роботи повинні вестися, як правило, паралельно з підніманням рухомого складу, що зійшов, за погодженням з начальником відбудовного поїзда.

4.9.3. Визначити потребу матеріалів, обладнання, робочої сили і забезпечити їх доставку до місця роботи.

4.9.4. Оперативно вирішити питання, пов'язані з відправленням з перегону піднятого рухомого складу, його кріпленням, встановленням габаритності, швидкості руху по перегону, огородженням

місця виконання робіт тощо.

4.9.5. Організувати огляд рухомого складу, що зійшов або пошкодився, пристроїв СЦБ і зв'язку, контактної мережі з метою оформлення відповідних документів.

4.9.6. Начальник підприємства електропостачання організує у нічний час освітлення місця виконання робіт, використовуючи для цього обладнання відбудовних поїздів і власне.

4.10. Начальник відділу вантажної і комерційної роботи відділка, держпідприємства залізниці, прибувши на місце пригоди, зобов'язаний:

4.10.1. Оглянути рухомий склад для визначення правиль-

- 16 -

ності навантаження, кріплення вантажу та його наявності, відібрати перевізні документи на вагони, що мають схід і пошкодження.

4.10.2. Забезпечити доставку необхідної кількості робочої сили, механізмів, і матеріалів до місця роботи для перевантаження, вивантаження і кріплення вантажів, рухомого складу і спільно з начальником воєнізованої охорони забезпечити їх збереження.

4.11. Начальник відділка, держпідприємства залізниці, одержавши повідомлення про виклик додаткової робочої сили на ліквідацію наслідків сходу рухомого складу, зобов'язаний з'ясувати загальну кількість працюючих, організувати приготування і доставку гарячої їжі до місця роботи не пізніше як через 4 години після випадку для забезпечення безплатного харчування з періодичністю 6 годин до закінчення відбудовних робіт і прибирання рухомого складу.

4.12. Начальники служб Управління залізниці після прибуття на місце беруть на себе загальне керівництво координацією відбудовних робіт по своїх господарствах і в необхідних випадках забезпечують доставку матеріалів, механізмів і робочої сили з інших відділків, держпідприємств залізниці. У процесі відбудовних робіт, при необхідності, користуються технічними характеристиками механізмів та рухомого складу, наведеними у додатках 1, 2, 3, 4, 5.

4.13. Заступник головного ревізора залізниці з безпеки руху поїздів, що відає відбудовними засобами, прибувши на місце події, здійснює контроль за роботою відбудовних поїздів по підніманню та прибиранню рухомого складу, що зійшов, для забезпечення відновлення руху поїздів у найкоротший строк.

4.14. Після закінчення відбудовних робіт рух поїздів відкриває начальник відділка, держпідприємства залізниці встановленим порядком.

4.15. Після повернення відбудовного поїзда до місця дислокації головний ревізор відділка, держпідприємства залізниці з безпеки руху поїздів спільно з начальником поїзда проводять розбір ходу робіт по відкриттю руху, оцінюють дії всіх працівників, готують пропозиції начальнику відділка, держпідприємства про заохочення осіб, що відзначилися, або притягнення до відповідальності окремих працівників.

- 17 -

Начальник відділка, держпідприємства залізниці при розборі випадку сходу рухомого складу розглядає роботу відбудовних поїздів, недоліки в організації збору основного і приписного штату, затримки в подачі локомотивів і просуванні поїзда до місця робіт і назад із вжиттям заходів до винних.

4.16. Поповнення відбудовних поїздів обладнанням, матеріалами, продуктами харчування тощо до встановлених норм, а також ремонт обладнання, агрегатів, пристосувань відбудовних поїздів, та аварійно-польових команд, що вийшли з ладу при веденні відбудовних робіт, виконуються підприємствами залізниці раніше інших робіт за заявкою начальника відбудовного поїзда у добовий термін після прибуття поїзда на місце дислокації під безпосереднім контролем головного ревізора з безпеки руху поїздів відділка, держпідприємства залізниці.

За несвоєчасне виконання зазначених робіт керівники підприємств несуть персональну відповідальність.

4.17. Усі фактичні витрати, в тому числі і витрати на харчування, пов'язані з ліквідацією наслідків сходів і зіткнень рухомого складу, відносяться на рахунок винних організацій та підприємств.

З введенням в дію даної Інструкції вважати такою, що втратила силу на залізницях України, Інструкцію ЦРБ-4635 від 6 жовтня 1988 р. з додатками.

Начальник Головного управління безпеки руху Державної адміністрації залізничного транспорту України О.Й.СОКОЛОВ