asyan.org
добавить свой файл
1
ЗВІТУ

про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
N 1 від 23.05.2011 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Управління у справах сім’ї та молоді Київської обласної державної адміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 24593737

1.3. Місцезнаходження. 01196, Україна, м. Київ, пл.. Л. Українки, буд. 1

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Лосєв Володимир Опанасович, голова комітету з конкурсних торгів, 01196, Україна, м. Київ, пл.. Л.Українки, буд.1, кім. 247, тел./факс: (044)286-80-07, 245_koda@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління у справах сім’ї та молоді Київської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 24593737

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти обласного бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. послуг з відпочинку та оздоровлення дітей КОД ДК 016-97 55.23.1 (Послуги місць короткотермінового проживання інших)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 684 путівки

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. № 027525, "ВДЗ" №36/3 (482/3) від 25.03.2011р.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 054411 «ВДЗ» 51 (497) від 29.04.2011р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. 23.05.2011 року № «ВДЗ» 61(507)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. Два

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»;

2) Українське акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», дочірнє підприємство «Київолбтурист» філія оздоровчий заклад для дітей «Переяславський».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. Ідентифікаційний код №32783583;

ідентифікаційний код 04846231.

6.4. Місцезнаходження. Україна, 08454, вул. Г.Дніпра, б.1, с. Циблі, Переяслав-Хмельницький район, Київської області;

Україна, 08400, вул. Покровська, 7 А/С 24, м. Переяслав-Хмельницький, Київської області.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 26 квітня 2011 року, 9.30 за київським часом.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 26 квітня 2011 року, 11.00 за київським часом.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. Дві.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»; 152.00 грн. ліжко-день; в кожній кімнаті проживає по 4 дитини, розташування санвузлів і душових в кімнаті, постачання гарячої води здійснюється цілодобово, кімнати повністю забезпеченні меблями необхідними для належних умов проживання. Харчування дітей високоякісне 5-ти разове, вразі необхідності забезпечуються дієтичним харчуванням, на зворотну дорогу кожній дитині видається сухий пайком. Заклад розташований в сосновому лісі біля канівського водосховища з впорядкованим пляжем для купання, заклад забезпечений посиленою найманою охороною, доставка дітей здійснюється з вокзалу до місця відпочинку та в зворотному напрямку. Організація відпочинку та дозвілля дітей забезпечують досвідченні професійні педагогічні кадри, загально таборові культ масові заходи проводяться двічі на день, проведення дискотек щоденно. Заклад забезпечений сучасними кіно-, ігрові- і комп’ютерні зали демонстрація кінофільмів 5-ть разів на тиждень. Повністю облаштований сучасні спортивні та ігровими майданчики. Наявність бібліотеки на 1250 книжок. В закладі працюють гуртки з розрахунку 1 гурток на 40 дітей та менше. Відпочиваючим надаються наступні профілактичні лікувально-оздоровчі та санаторно-лікувальні послуги: лікування органів дихання та опоно рухової системи.
2) Українське акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», дочірнє підприємство «Київолбтурист» філія оздоровчий заклад для дітей «Переяславський» 100.00 грн. ліжко день, в кожній кімнаті проживає від 3-5 дітей, розташування санвузлів один на дві кімнати душові кімнати на тереторії, постачання гарячої води здійснюється один раз на добу з 16.00 – 20.00 години, кімнати частково забезпеченні меблями необхідними для належних умов проживання. Харчування дітей 5-ти разове, вразі необхідності забезпечуються дієтичним харчуванням, на зворотну дорогу кожній дитині видається сухий пайком. Заклад розташований в сосновому лісі біля канівського водосховища з впорядкованим пляжем для купання, заклад забезпечений штатною охороною. Організація відпочинку та дозвілля дітей забезпечуються педагогічними кадрами, проведення дискотек щоденно, заклад облаштований футбольним та волейбольним ігровим майданчиком, забезпечений бібліотекою, гурток з розрахунку 1 гурток на 50 дітей.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 100.00 грн. ліжко-день;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 152.грн ліжко-день;
номер два та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 152.00 грн. ліжко-день; сто п’ятдесят дві грн. 00 коп. ліжко-день.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 26 квітня 2011 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 32783583

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. Україна, 08454, вул. Г.Дніпра, б.1, с. Циблі, Переяслав-Хмельницький район, Київської області

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 16 травня 2011 року. 2183328,00 грн. (без ПДВ) (два мільйони сто вісімдесят три тисячі триста двадцять вісім грн. 00 коп.)

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»;

2) Українське акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», дочірнє підприємство «Київолбтурист» філія оздоровчий заклад для дітей «Переяславський».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Славутич»;

2) Українське акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Укрпрофтур», дочірнє підприємство «Київолбтурист» філія оздоровчий заклад для дітей «Переяславський».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація:

1. Всі вчасно надіслані та оформлені належним чином пропозиції оцінювалися за 100 бальною шкалою за критеріями наведеними у таблиці 1:

Таблиця 1п\п

Критерії

Питома вага критерію

1.

Ціновий критерій

50

2.

Умови проживання відпочиваючих

12

3.

Умови харчування відпочиваючих

5

4.

Місце розташування учасника та умови проїзду відпочиваючих

9

6.

Організація відпочинку та дозвілля дітей.

13

7.

Надання профілактичних лікувально–оздоровчих та санаторно-лікувальних послуг відпочиваючим

11

ВСЬОГО:

100

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Сіротіна С.С.

Завідувач сектору з організації

оздоровлення дітей та роботи з сім’ями Шандро Н.В.

Головний спеціаліст відділу молоді Соловей Р.О.

Секретар комітету з конкурсних торгів Поштовий Р.М.


Голова комітету

з конкурсних торгів В.О. Лосєв

М. П.