asyan.org
добавить свой файл
1

Календар знаменних дат

23 квітня


Всесвітній день книги і авторського права
Всесвітній день книги й авторського права святкується щороку 23 квітня. 1995 року Генеральна конференція ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. Адже саме цього дня 1616 року померли Сервантес, Шекспір і де ля Вега, народилися Моріс Дрюон і Володимир Набоков.

Традиція святкування Дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Нині Всесвітній день книги й авторського права святкують у 190-та країнах світу.
Книга — наш друг і порадник
Книга... Важко переоцінити її значення для людства. Мабуть, про жоден витвір людського генія не складено стільки творів, як про книжку.

Над створенням книжки працює великий колектив: письменники і художники, редактори і коректори, верстальники і дизайнери, колектив видавництва та друкарні, працівники комбінату з виробництва паперу. Перш ніж книги побачать світ, вони в рукописному варіанті потрапляють разом із ілюстраціями художника до видавництва, де над ними працюють видавничі редактори і коректори. Підготовлений видавництвом рукопис надходить у складальний цех. На фотоскладальних автоматах оператор готує фотонабір, тобто зображення рукописного тексту на фотоплівці. Ретушер перевіряє якість одержаного зображення і, якщо це потрібно, робить необхідні виправлення. Потім готують папір, розрізають на аркуші певного формату. У друкарську машину закладають підготовлений папір і спеціальні поліграфічні фарби, на кожній секції закріплюють металеві пластини з нанесеними на них текстами та ілюстраціями. Після цього матеріал потрапляє у брошурувально-палітурний цех. Віддруковані аркуші згинають так, щоб сторінки книжки були розташовані відповідно до нумерації. Потім їх зшивають і отримують книжковий блок. Тоді блоки вставляють у палітурку і закріплюють клеєм. Потім її перевіряють. Запаковують і відправляють на книжкові склади, а звідти — до магазинів.

Зачитана книжка... Якщо так кажуть, значить книжка не припадає пилом на полиці, а переходить із рук у руки, від читача до читача.

Авторське право — це набір виключних прав, які дозволяють авторам літературних, мистецьких та наукових творів отримати соціальні блага від результатів своєї творчої діяльності. АП історично виникло внаслідок потреби захистити права авторів літературних творів та творів мистецтва; нині АП поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності, включаючи комп’ютерні програми, бази даних, фільми, фотографії і скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, карти і технічні креслення.

Основним положенням АП є монопольне право автора на обнародування твору — дію, завдяки якій твір уперше стає доступним для публіки. За життя автора ніхто, крім самого автора, не має права вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо буде, то коли і яким чином.

В основі систематизації комплексу прав, які охоплюються поняттям «авторське право», лежить їхній поділ на майнові та немайнові. Ці два види прав відрізняються один від одного тим, що майнові права автор може передати третій особі, а немайнові права автора є його невід’ємними правами і тому не можуть бути передані будь-кому іншому. Строк тривалості немайнових прав не обмежується, строк тривалості майнових прав встановлюється міжнародними договорами та національним законодавством.

Відповідно до українського законодавства, АП діє протягом усього життя автора й 70 років після його смерті. Якщо твір оприлюднено анонімно або під псевдонімом, який не прямо асоціюється з конкретною людиною й не є загально відомим, то АП діє лише протягом 70 років після оприлюднення твору. Якщо твір був створений у співавторстві, АП діє протягом життя його авторів і 70 років після смерті останнього з них.

Після завершення строку дії АП твори переходять до суспільного надбання. Це означає, що будь-хто може їх вільно використовувати без виплати авторської винагороди нащадкам автора.
Кабмін збирається змінити правила книговидання в Україні

(за матеріалами сайту http://www.osvita.org.ua/news/68883.html?from=subscribe)
Уряд Миколи Азарова хоче змінити правила книговидання в Україні згідно з наявними та можливими змінами мовного законодавства. Це випливає з проекту змін до Закону України «Про видавничу справу», що зареєстрований у Верховній Раді. Документ розроблений ще наприкінці 2011 року і прийнятий у першому читанні.

Водночас законопроект, поданий до другого читання, містить уточнення про те, що «у видавничій справі мова використовується відповідно до статті 10 Конституції, законодавства України про мови та інших законодавчих актів України».

У діючому законі натомість ідеться про ст.10 Конституції та Закон України «Про мови в Україні».

Також у документі запропоновано скасувати норми діючого законодавства, за якими держава зобов'язана сприяти перекладу іноземної художньої та наукової літератури українською мовою.

У проекті залишено норму про обов'язок держави сприяти розвитку українського книговидання.

Водночас діючу норму про підтримку російськомовного книговидання «з урахуванням імпорту друкованої продукції» замінено нормою про «випуск видань мовами національних меншин України (у тому числі російською)».

У низці статей діючого закону пропонується замінити термін «національне книговидання» на «вітчизняне книговидання».

Кабмін пропонує також відмовитися від зобов'язання держави підтримувати й розвивати видавничо-поліграфічну індустрію та мережу книгорозповсюдження.

Разом із тим, законопроект передбачає створити «центральний орган виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах», що формується урядом.

Як відомо, за інформацією Української асоціації видавців, у середньому кількість примірників вітчизняної літератури щорічно знижується на 10% і вже досягла найнижчого показника в Європі – одна книга на людину на рік.

Зокрема, у 2012 році кількість українських книг на внутрішньому ринку зменшилася на 15% у порівнянні з 2011 роком.
Цікаві інтернет-ресурси


 • Авторське право [Електронний ресурс] / Вікіпедія. Вільна енциклопедія. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).

 • Бурлаков, С. В. Особливості захисту авторського права у мережі Інтернет [Електронний ресурс] // Сайт конференції «Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття». — Режим доступу: http://intellect21.cdu.edu.ua/?p=316 . — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).
 • В Україні Всесвітній день книги [Електронний ресурс] // You Tube. — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=2d_yoah2htk. — Назва з екрана. — (Дата звернення 14.01.2013).

 • Графік дня: «яма копірайту» — наочна ілюстрація негативного впливу авторських прав на культуру [Електронний ресурс] // Тексти.org.ua. — режим доступу: http://texty.org.ua/pg/news/devrand/read/35749/Grafik_dna_jama_kopirajtu__naochna_ilustracija. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).


 • Дениско, Л. М. Автографи на книжках з колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. — К. : НБУВ, 2007. — 263 с. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/index.html. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).

 • Кириличні стародруки 15–17 століття у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; уклад. : Н. П. Бондар, Р. Є. Кисельов. — К., 2008. — 232 с., 44 арк. іл. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/vsd/index.html. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).

 • Классификации книг [Електронний ресурс] // Книгопечатание и литература. — Режим доступу: http://www.studio-phodes.ru/klassifikacii_knig.html. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).

 • Музей детской книги. Сообщество библиотекарей и читателей [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kid-book-museum.livejournal.com/. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).
 • Музей книги та друкарства України [Електронний ресурс] // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. — Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).


 • [Музей особенных книг] [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rg.ru/2012/11/22/reg-urfo/muzei.html. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).
 • Онлайновое пространство музеев книги [Електронний ресурс] // Электронная библиотека публикации о музее-заповеднике «Кижи». — Режим доступу: http://kizhi.karelia.ru/library/adit-2012-t/863.html. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).


 • Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2012 році [Електронний ресурс] // Книжкова палата України. — Режим доступу: http://www.ukrbook.net/. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).

 • Особливості виготовлення сучасної поліграфічної продукції [Електронний ресурс] // UkrArticles. Тематичний архів статей. — Режим доступу: http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/1819-osobennosti-izgotovleniya-sovremennoj-poligraficheskoj-produkcii.html. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).
 • Цікаві факти про книжки [Електронний ресурс] // Світ книги. — Режим доступу : http://knig.org.ua/page/173. — Назва з екрана. — (Дата звернення 14.01.2013).


 • Электронные книги [Електронний ресурс] // Книгопечатание и литература. — Режим доступу: http://www.studio-phodes.ru/yelektronnye_knigi.html. — Назва з екрана. — (Дата звернення 24.01.2013).


Рекомендована література

 1. Запаско, Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва [Текст] : українська рукописна книга / Я. П. Запаско. — Львів, 1995. — 480 с.

 2. Ісаєвич, Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми [Текст] / Я. Ісаєвич. — Львів, 2002. — 520 с.

 3. Ламанова, О. 100 найвідоміших шедеврів України [Текст] / О. Ламанова, Т. Романовська, М. Русява та ін. — К., 2004. — С. 312–315.

 4. Літопис руський [Текст] / Переклад з давньорус. Л. Є. Махновця. — К., 1989.

 5. Овчінніков, В. Історія книги: еволюція книжкової структури [Текст] / В. Овчінніков. — Львів, 2005. — 420 с.

 6. Полчанова, Г. У скарбничку ерудита [Текст] : гра для учнів 7-го класу до проведення тижня книги / Г. Полчанова, Л. Денисенко // Шк. світ. — 2004. — № 33. — С. 9–10.