asyan.org
добавить свой файл
1
СКРИПКА В.М. ( КІІ ДонНТУ )
ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ ОЗДОРОВЛЮЮЧИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ НА ГІРНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Розглянуто результати проведеного аналізу впливу захворювань верхніх дихальних шляхів і гострих респиратурних захворювань підземних робітників на їх фонд робочого часу і продуктивність праці на шахті ім. О.Г.Стаханова та пропоновані заходи для профілактики цих захворювань.
Основне завдання, яке має вирішуватися при плануванні та здійсненні працеохоронної діяльності на всіх рівнях управління, полягає в пошуку відповідей на два ключові питання: яку суму коштів доцільно витрачати на охорону праці, та яким чином розподілити цю завжди обмежену суму між окремими напрямками працеохоронної діяльності для досягнення найбільшого ефекту?

Тому в кожному конкретному випадку виникає необхідність визначення загального обсягу фінансування, який повинний базуватися на концепції припустимого рівня ризику нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.

Виділити кошти на зниження рівня ризику означає відволікти їх від безпосереднього виробництва продукції для фінансування за їх рахунок робіт, на перший погляд таких, що не дають миттєвого результату. Проте детальний аналіз показує, що ефект від такого рішення виявляється в зниженні збитків від аварій, нещасних випадків на виробництві, а також витрат, пов'язаних із зростанням кількості захворювань і смертності людей.

Оскільки основним напрямком ефективного впливу на рівень виробничого травматизму й професійної захворюваності, і на рівень ризику виробництва є його профілактика (попередження), то від правильного визначення суми вкладень у неї вирішальною мірою залежить успіх працеохоронної діяльності в цілому.

Відомо, що несприятливі умови праці підземних працівників, а саме запиленність робочих місць, некомфортний температурний режим, підвищена вологість і швидкість повітряного струменя провокують до частих простудних і хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що приводить як до тимчасової так і до стійкої втрати працездатності. Як наслідок ростуть витрати на виплати допомоги з тимчасової й стійкої непрацездатності.

Розглядаючи цю проблему я проаналізував вплив захворювань верхніх дихальних шляхів і гострих респиратурних захворювань підземних робітників на їх фонд робочого часу і продуктивність праці на шахті ім. О.Г.Стаханова, користуючись "Звітом з праці" за 2006 рік і даними відділу праці та заробітної плати, розрахункового відділу та контрольного табеля. Результати аналізу наведені в таблиці 1

Таблиця 1.

№ п/п

Назва

Од.

вимірюв.

Кількість

1.

Втрати робочого часу на протязі року по тимчасовій непрацездатності, визваної несприятливими умовами праці

  • до впровадження

  • після впровадження


дні

дні


65800

47000

2.

Виплати грошової допомоги по тимчасовій непрацездатності


грн


241000

3.

Виплати, пов’язані з виробничими травмами і профзахворюваннями


грн


43300

4.

Виплати пособій по інвалідності

грн

6670

5.

Компенсація на придбання ліків

грн

5120

6.

Компенсація на санітарно-курортне лікування

грн

6400

7.

Річний фонд робочого часу одного працівника

дні

220

8.

Середньоспискова чисельність робітників

чол

4080

Для профілактики, а також зниження витрат, пов'язаних із зростанням кількості захворювань пропонується впровадження на підприємстві наступних оздоровчих заходів по скороченню захворюваності органів дихання у робітників шахти: 1. Останнім часом активно пропонують нетрадиційні методи лікування хронічного бронхіту - гипокситерапію й галатерапію. У деяких випадках вони дійсно ефективні. Гипокситерапія - це тренування "гірським повітрям", коли хворий дихає газовою сумішшю зі зниженим змістом кисню. Вважається, що організм так адаптується до більш складних для нього умов. Для галатерапії стіни, підлогу, стелю спеціальної палати викладають сіллю, у повітрі розпорошується сольова аерозоль. Вдихання такого повітря сприяє відходженню мокроти- а це саме те, що потрібно. Для цього пропонується облаштувати один з кабінетів медпункту та придбати медичні препарати для фіз. кабінету(рідкий кисень для коктейлів, фізрозчини, соляні розчини). 2. Придбання прищеплень від грипу та інших інфекційних захворювань органів дихання для профілактики цих захворювань. Одноразові витрати на провадження цих заходів за моїми підрахунками складуть 60800 гривень.
Визначимо економічний ефект впровадження комплексу оздоровлюючих заходів на підприємстві за даними приведеними в табл1.

Визначимо середньодобовий розмір втрат, завданих підприємству у зв'язку з захворюваннями визваними несприятливими умовами праці
Всер = (241000 + 43300 + 6670 + 5120 +6400)/65800 = 4,59 грн

Визначимо втрати робочого часу:

Вр..ч. = 65800 – 47000 = 18800 днів

Річна умовна економія у зв'язку зі скороченням інфекційних захворювань і професійних захворювань органів дихання:

Ен = 18800 · 4,59 = 86292 грн

Умовна річна економія чисельності дорівнює:

Еч = 18800 : 220 = 85 чол

Визначимо приріст продуктивності праці:

П = 85 · 100 / (4080 – 85) = 2,13 %

При цьому річний економічний ефект дорівнює:

Ер = 86292 – 0,16 · 60800 = 76564 грн

Період окупності єдиночасних витрат дорівнюватиме:

Пєл = 60800 / 76564 = 0,8 року

0,16 нормативний коефіцієнт зрівнюваної економічної ефективності.

Зробивши розрахунок економічної ефективності видно, що в результаті впровадження комплексу оздоровлюючих заходів по скороченню захворюваності органів дихання у робітників шахти продуктивність праці робітника зросте на 2,13 % при цьому економічний ефект дорівнюватиме - 76564 грн. Одноразові витрати на провадження цих заходів за - 60800 гривень. Період окупності витрат дорівнюватиме 0,8 ріку.