asyan.org
добавить свой файл
1

Вищі навчальні закладиУ вищих навчальних закладах Ви можете навчатися на бакалаврських, магістерських та докторантських студіях. Вищі школи поділяються на громадські, приватні та державні. Державний вищий навчальний заклад є військовим або поліцейським. У громадських та державних вищих навчальних закладах іноземці можуть навчатися без огляду на те, чи вони мають короткочасне, довготривале чи постійне проживання на території ЧР. Іноземці навчаються у вищому навчаному закладі за однакових умов з громадянами Чеської Республіки у випадку, якщо вони здатні навчатися чеською мовою. Таким чином, якщо чеські студенти не зобов’язані платити за навчання, ця умова розповсюджується і на іноземців.
Форми навчання

Прийом на навчання

Структура навчання

Призупинення навчання

Закінчення навчання

Платня за навчання


Іноземці, які бажають навчатися у Чеській Республіці іншою, не чеською, мовою, зобов’язані сплачувати за навчання з власних джерел.

У приватному вищому навчальному закладі усі студенти повинні сплачувати за навчання з власних джерел, такі самі умови діють як для громадян ЧР, так і іноземців.

Форми навчання


Навчатися у вищому навчальному закладі можна на стаціонарному (денному) відділенні (щодня приходити на обрані предмети) і заочному (як правило, кілька днів на місяць, причому за домовленістю із працедавцем можна і працювати) та комбінованому відділенні (суміш цих двох форм навчання) та за такими програмами:
Бакалаврська навчальна програма:

Бакалаврат має на меті підготувати студента до роботи за обраним фахом та до продовження навчання за магістерською програмою. На бакалавраті безпосередньо використовуються сучасні наукові розробки та методи; у межах необхідного застосовуються теоретичні знання. Період навчання разом з практикою – щонайменше три і найбільше чотири роки. Належне навчання закінчується державним випускним іспитом, частиною якого є захист бакалаврської роботи.

Випускникам бакалаврату надається академічний титул “бакалавр” (скорочено “Вс.”, що пишеться перед ім’ям), у сфері мистецтва – академічний титул “бакалавр мистецтва” (скорочено “ВсА.”, що пишеться перед ім’ям).

Магістерська навчальна програма


Магістерська навчальна програма має на меті пошук теоретичних знань, заснованих на сучасному стані наукових теорій, досліджень та розробок, на освоєнні їх застосування та на розвиток творчих здібностей; у сфері мистецтва - вимоглива мистецька підговка та розвитк таланту.

Магістерська навчальна програма пов’язана з бакалаврською студійною програмою; стандартний період цього навчання – щонайменше один і найбільше три роки. Існують магістерські програми, які прямо не пов’язані з бакалаврськими, у цьому випадку період навчання становить найменше чотири роки і найбільше шість років.

Навчання закінчується належним державним іспитом, частиною якого є захист дипломної роботи. У сфері медицини і ветеринарної медицини та гігієни навчання закінчується належним державним ригористичним іспитом.
Титули:

Випускникам навчання в магістерських навчальних програмах надаються такі академічні титули: у області економіки, технічних наук та технологій, сільського господарства, лісництва та військової науки - “інженер” (скорочено “Ing.”, що пишеться перед ім’ям),

У сфері архітектури - “інженер архітектор” (скорочено “Ing. arch.”, що пишеться перед ім’ям),

У області медицини - “доктор медицини” (скорочено“MUDr.”, що пишеться перед ім’ям),

У сфері ветеринарної медицини та гігієни “доктор ветеринарної медицини” (скорочено “MVDr.”, що пишеться перед ім’ям),

У сфері мистецтва - “магістр мистецтва” (скорочено“MgA.”, що пишеться перед ім’ям),

У інших сферах - “магістр” (скорочено “Mgr.”, що пишеться перед ім’ям).

Докторантська навчальна програма


Докторантська навчальна програма має на меті наукові досліди та самостійну творчу діяльність у області досліджень або розвитку, чи самостійну теоретичну і творчу діяльність у сфері мистецтва. Стандартний період навчання – три роки, навчання відбувається за індивідувальним навчальним планом під контролем наукового керівника. Навчання закінчується державним докторантським іспитом та захистом докторської дисертаціїї. Випускникам навчання надається академічний титул “доктор” (скорочено ““Ph.D.”, що пишеться перед ім’ям), у сфері теології - академічний титул “доктор теології” (скорочено “Th.D.”, що пишеться перед ім’ям).

Прийом на навчанняУмовою прийому на навчання до вищих навчальних закладів є досягнення повної середньої або повної середньої спеціальної освіти. На навчання в області мистецтва можуть бути прийнятими також кандидати з вищою спеціальною освітою, що надається у консерваторіях, також винятково на цю спеціальність можуть бути прийнятими кандидати без досягнення повної середньої, середньої спеціальності або вищої спеціальної освіти. Умовою прийняття на навчання до магістерської навчальної програми, яка продожує бакалаврську навчальну програму, є повне закінчення бакалаврської навчальної програми. Умовою прийняття на навчання у докторантській навчальній програмі є повне закінчення навчання в магістерській навчальній програмі та в області мистецтва також отримання академічного титулу.
Перебіг процесу прийняття:

Процес прийняття (за §50 закону № 111/1997 Збірки) починається отриманням письмового запрошення до відповідного вищого навчального закладу. Термін для подання заяв публікується з достатнім випередженням, як правило, за чотири місяці. Умови для прийняття на навчання іноземців у навчальній програмі повинні уможливити виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних угод, які уклала Чеська Республіка. Вищий навчальний заклад або факультет може встановити окремі умови для прийняття кандидатів, які закінчили навчальну програму або її частину або навчаються за іншою навчальною програмою у вищому навчальному закладі в Чеській Республіці або за кордоном (§ 49 абзац 2, 3 закону № 111/1998 Збірки).

Процес прийому відбувається в період, установлений навчальним закладом та з предметів, специфічних для обраної спеціальності навчання. Про подробиці процесу прийняття школа інформує кандидата заздалегідь. До 15 днів після закінчення процесу прийняття навчальний заклад або факультет публікує інформацію про його перебіг. Якщо частиною процесу прийому є письмові іспити, публікуються і основні статистичні характеристики усіх їхніх частин. Прийняте рішення повинно бути виготовлене письмово до 30 днів від перевірки умов для прийняття на навчання, повинно містити причини та настанови для можливостей подати прохання про перегляд та повинно бути наданим в руки кандидатові. Кандитат має право подивитися до усіх своїх матеріалів, які мають значення для рішення про його прийняття на навчання. У термін 30 днів від отримання рішення кандидат має можливість опротестувати рішення.

Після ознайомлення з рішенням про прийняття на навчання кандидат отримує право на запис на навчання. Кандидати в установлений закладом або його частиною термін записуються на навчання = запис на навчання. Від запису на навчання з кандидата стає студент, він має право на можливу державну соціальну допомогу, держава за нього до 26-річного віку відшкодовує медичну та соціальну страховку тощо. Див. секцію: Соціальне забезпечення.
Оплата за процес прийому:

Процес прийому платний, навчальний заклад установлює в своїй програмі прийняття величину плати за процес прийому. Сума, як правило, коливається у межах 500 Кч за одне прохання, у мистецьких спеціальностях може бути і у кілька разів більшою.

Поділ навчанняНавчання поділяється на семестри, курси або блоки (§ 52 Закону № 111/1998 Збірки). Кожний семестр, курс або блок складається з періоду навчання та іспитів та з періоду канікул. Академічний рік триває 12 календарних місяців; його початок встановлює ректор. Студент під час запису зголошується до предметів, з яких він зобов’язаний у даний термін скласти іспит, залік тощо. За кожний складений іспит, залік отримує наперед встановлену кількість балів – кредитів. Заклад напередодні встановлює мінімальну кількість кредитів, необхідних для переходу до наступного року навчання. З детальним розписом дій під час навчання студент, як правило, ознайомлюється під час першого запису або з ним може ознайомитися на внутрішніх правилах закладу, в навчальному чи екзаменаційному розкладі закладу.

Призупинення навчанняНавчання в студійній програмі може бути кілька разів призупинено за умов, встановлених навчальним та екзаменаційним розкладом. Навчальний та екзаменаційний порядок встановлює найдовшу загальну тривалість призупинення навчання. У період призупинення навчання особа не є студентом. Після закічення періоду, на який навчання було призупинено, у особи з’являється право на новий запис на навчання.

Закінчення навчанняНавчання належить закінчити випуском у відповідній навчальній програмі. Днем закінчення навчання вважається день, коли був складений державний іспит, передбачений для закінчення навчання або її остання частина. Державний іспит відбувається перед екзаменаційною комісією; перебіг державного іспиту та оголошення результатів відкриті. Документом про закінчення навчання та про отримання відповідного академічного титулу є диплом вищого навчалього закладу та свідоцтво про державний іспит.
Навчання також закінчується:

  1. облишенням навчання;

  2. якщо студент не виконує відповідні вимоги, що випливають з програми за навчальним та екзаменаційним порядком.

  3. позбавленням навчальної програми акредитації;

  4. скасуванням акредитації навчальної програми за § 80 абзац 4;

  5. відрахуванням з навчання за §65, абзац (1), буква c) або за § 67 Закону про освіту.