asyan.org
добавить свой файл
1

powerpluswatermarkobject3


Вихідний № у страхувальника: _____________

№ аркуша звіту: _______
1. Звіт за рік:2

0

1

0


2. Ідентифікаційний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду
Тестовий Вальдемар Тарасович

Повідомляю, що я Тестовий Вальдемар Тарасович,


(прізвище, ім’я, по батькові)

номер реєстрації платника 05-13-2-05634,

проживаю за адресою м. Великодонецьк-84065, пр. Пенсіонний, буд. 1, кв. 13

телефон 263 - 15 - 43

кількість членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності ________________ ,

одержав дохід (прибуток) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Таблиця 1. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне

пенсійне страхування фізичними особами – субєктами підприємницької діяльності
(грн)

Назва місяця

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації

Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини

Нарахова-но внесків

(гр.4 х 33,2%)

Сплачено авансо-вих сум

фізичної особи-суб'єкта підприємниць-кої діяльності

членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності*¹

1

2

3

4

5

6

Січень

1000

-

1000

332

-

Лютий

1000

-

1000

332

-

Березень

1000

-

1000

332

-

Квітень

1000

-

1000

332

-

Травень

1000

-

1000

332

-

Червень

1000

-

1000

332

-

Липень

1000

-

1000

332

-

Серпень

1000

-

1000

332

-

Вересень

1000

-

1000

332

-

Жовтень

1000

-

1000

332

-

Листопад

1000

-

1000

332

-

Грудень

1000

-

1000

332

-

Усього

12000

-

12000

3984

-Правильність зазначених відомостей стверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /Дата

0

1
0

2
2

0

1

1_________________

(підпис, дата)

* У разі якщо сума чистого доходу хоча б одного члена сім'ї перевищує розмір максимальної величини, з якої справляються внески, то до таблиці подається розшифровка сум чистого доходу за кожним членом сім’ї”.

________

¹ Ця графа відповідає підсумку щомісячних сум, зазначених в графі «Сума доходу (прибутку), отримана членом сім’ї від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб» таблиці 4 цього додатка по категорії застрахованих осіб з кодом 7.

Для зразку було використано припущення, що СПД отримував 1000 грн. чистого прибутку щомісячноВихідний № у страхувальника: _____________

№ аркуша звіту: _______
1. Звіт за рік:2

0

1

0


2. Ідентифікаційний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду
Тестовий Вальдемар Тарасович

Повідомляю, що я, Тестовий Вальдемар Тарасович


(прізвище, ім’я, по батькові)

система оподаткування єдиний податок,

номер реєстрації платника 05-13-2-05634,

проживаю за адресою м. Великодонецьк-84065, пр. Пенсіонний, буд. 1, кв. 13

телефон 263 - 15 - 43

Кількість членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності _________________________,

відповідно до пункту 4 частини 8 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” сплачував страхові внески у розмірі
Таблиця 2. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)


з/п

Місяць

Встановлений розмір страхових внесків (грн)

Фактично сплачено страхових внесків ( грн)

фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності

членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності ¹

1

2

3

4

5

1

січень

84,00

-

84,00

2

лютий

84,00

-

84,00

3

березень

84,00

-

84,00

4

квітень

84,00

-

84,00

5

травень

84,00

-

84,00

6

червень

84,00

-

84,00

7

липень

294,82

-

294,82

8

серпень

294,82

-

294,82

9

вересень

294,82

-

294,82

10

жовтень

301,12

-

301,12

11

листопад

301,12

-

301,12

12

грудень

306,10

-

306,10

Усього

2296,80

-

2296,80


Правильність зазначених відомостей стверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /Дата

0

1
0

2
2

0

1

1__________________

(підпис, дата)
¹ Ця графа відповідає підсумку щомісячних сум, зазначених у графі «Сума фактично сплаченого відповідного податку у розрахунку за місяць» таблиці 5 цього додатка по категорії застрахованих осіб з кодом 8.Для зразку було використано дані про сплату єдиного податку в розмірі 200 грн.


Вихідний № у страхувальника: _____________


№ аркуша звіту: _______
1. Звіт за рік:2

0

1

0


2. Ідентифікаційний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду
Тестовий Вальдемар Тарасович

Повідомляю, що я, Тестовий Вальдемар Тарасович


(прізвище, ім’я, по батькові)

номер реєстрації платника 05-13-2-05634,

проживаю за адресою м. Великодонецьк-84065, пр. Пенсіонний, буд. 1, кв. 13

телефон 263 - 15 - 43,

одержав дохід від адвокатської, приватної нотаріальної, творчої чи іншої діяльності (необхідне підкреслити), що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.
Таблиця 3. Нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно

(грн)

Назва місяця

Сума доходу, заявлена в податковій декларації

Сума доходу, на яку нараховуються внески з урахуванням максимальної величини

Нараховано внесків

(гр.3 х 33,2%)

1

2

3

4

Січень

5000

5000

1660

Лютий

5000

5000

1660

Березень

5000

5000

1660

Квітень

5000

5000

1660

Травень

5000

5000

1660

Червень

5000

5000

1660

Липень

5000

5000

1660

Серпень

5000

5000

1660

Вересень

5000

5000

1660

Жовтень

5000

5000

1660

Листопад

5000

5000

1660

Грудень

5000

5000

1660

Усього

60000

60000

19920Правильність зазначених відомостей стверджую:
Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /Дата

0

1
0

2
2

0

1

1Для зразку було використано припущення, що особа яка забезпечує себе роботою самостійно отримувала 5000 грн. доходу щомісячно