asyan.org
добавить свой файл
1

Виплати на випадок безробіття


Види забезпечення

Хто має право

Розміри забезпечення1*

Початок виплати

Максимальна тривалість виплат

Допомога по безробіттю залежно від страхового стажу,
у т. ч. для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)

застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески
військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, за умови їх реєстрації у встановленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті

з 01.06.2008 – не менше 320 грн.
з 01.07.2008 – не менше 340 грн.
з 01.09.2008 – не менше 420 грн.
з 01.10.2008 – не менше 500 грн.

з 8 дня після реєстрації застрахованої особи у встановленому порядку в державній службі зайнятості2*

360 календарних днів протягом двох років

Для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів

Допомога по безробіттю без урахування страхового стажу,
у т. ч. для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію)

особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів
особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви
застраховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП
особи, які шукають роботу вперше
інші незастраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними

з 01.06.2008 – 250 грн.
з 01.07.2008 – 280 грн.
з 01.09.2008 – 320 грн.
з 01.10.2008 – 360 грн.

360 календарних днів протягом двох років

Для осіб передпенсійного віку – 720 календарних днів

Для осіб, які шукають роботу вперше, та інших незастрахованих осіб – 180 календарних днів

Допомога по частковому безробіттю3*

застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався простій, працювали не менше 26 календарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків робочого часу,
за винятком осіб, що:
– відмовились від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);
– працюють на даному підприємстві за сумісництвом;
– проходять альтернативну (невійськову) службу

 

з 1 дня простою

180 календарних днів протягом року

Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного4*

застраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески
військовослужбовці, звільнені з військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію, за умови їх реєстрації у встановленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті

з 01.06.2008 – не менше 320 грн.
з 01.07.2008 – не менше 340 грн.
з 01.09.2008 – не менше 420 грн.
з 01.10.2008 – не менше 500 грн.5*

з 1 дня навчання

Не може перевищувати загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю6*

особи, визнані у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів
особи, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви
застраховані особи, звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37, пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП
особи, які шукають роботу вперше
інші незастраховані особи, визнані у встановленому порядку безробітними

з 01.06.2008 – 250 грн.
з 01.07.2008 – 280 грн.
з 01.09.2008 – 320 грн.
з 01.10.2008 – 360 грн.5*


Перелік нормативно-правових актів

Закон № 1533-III – Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III

Порядок № 307 – Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307

Порядок № 308 – Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, затверджений наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 308

Порядок № 309 – Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, затверджений наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 309

Постанова № 38 – постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.04.2008 р. № 38

Постанова № 54 – постанова правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 24.07.2008 р. № 54

*******

До відома


1* Застрахованим особам, зазначеним у ч. 1 ст. 22 Закону № 1533-III, розмір допомоги визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:
• до 2 років – 50 %;
• від 2 до 6 років – 55 %;
• від 6 до 10 років – 60 %;
• понад 10 років – 70 %.
Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:
• перші 90 календарних днів – 100 %;
• протягом наступних 90 календарних днів – 80 %;
• у подальшому – 70 % (ч. 1 ст. 23 Закону № 1533-III).

2* Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін, починається з 91-го календарного дня (ч. 3 ст. 23 Закону № 1533-III).

3* Надання допомоги по частковому безробіттю передбачено статтями 24–26 Закону № 1533-III, які вводяться в дію на період з 13.01.2009 р. до 01.01.2010 р.

4* Професійна підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів згідно з порядком, затвердженим постановою КМУ від 27.12.2006 р. № 1836.

5* Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації застрахованим та незастрахованим особам, зареєстрованим у встановленому порядку у державній службі зайнятості, виплачується в розмірі допомоги по безробіттю і не підлягає зменшенню (п. 1 ст. 27, п. 2 ст. 32, п. 2 ст. 33 Закону № 1533-III).

6* Тривалість виплат може скорочуватись на строк до 90 календарних днів у випадках, передбачених ч. 5 ст. 31 Закону № 1533-III.