asyan.org
добавить свой файл
1
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ РОБОТИ:

 • роботи, направлені для участі у конференції, не повинні бути раніше опублікованими або направленими для

 • публікації в інші видання;

 • один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у співавторстві;

 • у структурі роботи обов’язково повинні бути коротко відображені мета і завдання дослідження, матеріали і

 • методи її виконання, отримані результати і висновки;

 • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після

 • згадування повного терміну;

 • обсяг матеріалів для друку – текст тез не повинен перевищувати 2500 знаків, включаючи пробіли та резюме

 • англійською мовою;

 • текст тез та резюме друкується в редакторі MS Word, у форматі А4 з полями: з усіх боків - 2 см;

 • параметри форматування: шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, звичайний, відстань між рядками –

 • півтора інтервали;

 • файли у форматі rtf (при збереженні файлу виберіть "зберегти як" та оберіть тип файлу "текст у форматі rtf");

 • назва файлу повинна містити прізвище автора англійською мовою (приклад: petrov.rtf).

Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами українською або російською мовою (в разі, якщо робота буде представлена не англійською мовою), назва роботи англійською мовою, ініціали і прізвища авторів українською (російською) та англійською мовами, вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. наукового керівника, повна назва установи, закладу, організації, кафедри, на якій виконано роботу, вчене звання та науковий ступінь, П.І.Б. завідувача кафедри, текст тез (українською або російською), резюме англійською мовою.

Приклад:

СУЧАСНІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ В УКРАЇНІ (ПІСЛЯПОЛОГОВІ

ДЕПРЕСІЇ)

MODERN MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MENTAL FRUSTRATION IN UKRAINE (POSTNATAL

DEPRESSIONS)

Павлова О.М. / Pavlova O.

Науковий керівник: к.м.н., доц. О.Г. Назарова

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра соціальної медицини та охорони здоров’я

(зав. каф. – академік НАМН України, д.м.н., проф. В.Ф. Москаленко)

м. Київ, Україна

Текст Текст Текст Текст Текст ......

Summary: Text Text Text Text Text of summary……

УВАГА! Організаційний комітет залишає за собою право проводити відбір для особистої участі уконференції на конкурсній основі. В разі, якщо робота не відповідає вимогам оформлення або не пройшла конкурсний відбір, організаційний внесок не повертається. Всім учасникам, чиї роботи будуть рекомендовані для участі у вигляді усної або стендової доповіді, буде надіслане запрошення на e-mail до 20 березня 2011 р.

ВИМОГИ ДО УСНОЇ ДОПОВІДІ

Тривалість усного повідомлення не повинна перевищувати 7 хвилин. Буде забезпечено мультимедійний супровід доповіді. Детальні вимоги до оформлення презентації та приклад представлені на сайті.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВОЇ ДОПОВІДІ:

 • розмір постера - 125х80 см;

 • у структурі доповіді обов’язково повинні бути коротко викладені мета і завдання дослідження, матеріали і методи її виконання, отримані результати і висновки;

 • усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну;

 • оформлення заголовка: перший рядок (або кілька рядків при необхідності) – назва роботи великими літерами;

 • другий (або кілька рядків при необхідності) – ініціали, потім прізвище(ща) автора (авторів); третій рядок –

 • повна назва установи, закладу, організації; четвертий рядок – назва підрозділу, кафедри, відділу; п’ятий рядок – вчене звання, ініціали, прізвище завідувача структурного підрозділу; шостий рядок – вчене звання,

 • ініціали, прізвище(ща) наукового(вих) керівника(ків); текст доповіді;

 • стендова доповідь повинна містити ілюстративний матеріал (не менше 50% площі постера);

 • розмір шрифту у тексті стендової доповіді повинен бути не менше 20 пт.