asyan.org
добавить свой файл
1
Викристано

3.6. Ілюзії сприймання

Відомо, що наш зір недосконалий, і іноді ми бачимо не те, що існує в дійсності. Роже де ля Тай у книзі „Оптичні ілюзії, або алгебра неможливого" писав: „Скільки раз дерево приймалося за продовження дороги, а тінь від скелі — за поворот? Страхові компанії мають статистику, яка доводить, що від зорового образу до реальності - ціла прірва..." Але той факт, що велика кількість людей одержує іноді однакові помилкові зорові враження, свідчить про об'єктивність нашого зору і про те, що він, доповнюваний мисленням і практикою, дає нам відносно точні відомості про предмети зовнішнього світу. З іншого боку, той факт, що різні люди в процесі зорового сприймання характеризуються різною здатністю помилятися, іноді бачать у предметах те, чого інші не помічають, говорить про суб'єктивність наших зорових відчуттів та про їх відносність.

Говорячи взагалі про причини зорових ілюзій (помилок, обманів), слід, по-перше, вказати, що іноді вони з'являються внаслідок спеціально створених, особливих умов спостереження, наприклад: спостереження одним оком, спостереження при нерухомих осях очей, спостереження через щілину тощо. Такі ілюзії зникають при усуненні незвичайних умов спостереження.

По-друге, переважна більшість ілюзій зору виникає не через оптичну недосконалість ока, а через помилкове судження про бачене, тому можна вважати, що помилка виникає при осмислюванні зорового образу. Такі ілюзії зникають при зміні умов спостереження, при виконанні простих порівняльних вимірювань, при виключенні деяких чинників, які заважають правильному сприйманню.

Нарешті, відомі ілюзії, зумовлені й оптичною недосконалістю ока, деякими особливими властивостями різних аналізаторів, що беруть участь у зоровому процесі (сітківка, рефлекси нервів).

До ілюзій зору не відносяться оптичні фокуси і загадкові привиди, які створюються за допомогою дзеркал, проекційних апаратів та інших технічних пристроїв, а також оптичні явища, що спостерігаються в природі (міражі, північне сяйво). Поява останніх зумовлена оптичними властивостями земної атмосфери. Також не є ілюзіями сприймання обмани зору, які виникають у деяких людей у темряві, а також викривлення відчуттів у результаті короткозорості, далекозорості, дальтонізму та інших дефектів зорового аналізатора, не характерних для більшості людей.

1.Ілюзії, пов'язані з особливостями будови ока

ілюзії, пов\'язані з особливостями будови ока

Закрити ліве око і подивитися правим на фігуру, зображену зліва, тримаючи рисунок на віддалі 15-20 см від ока. При деякому положенні рисунка відносно ока зображення правої фігури перестає бути баченим

Сліпа пляма. Наявність сліпої плями на сітківці оболонки ока вперше відкрив у 1668 р. відомий французький фізик Е.Маріотт. Сітківка оболонки ока в тому місці, де в око входить зоровий нерв, не має світлочутливих закінчень нервових волокон. Тому зображення предметів, які проектуються на це місце сітківки, не передаються до мозку і через це не сприймаються. Сліпа пляма не заважає нам бачити весь предмет, і за звичайних умов ми цього не помічаємо, по-перше, тому що зображення предметів, які потрапляють на сліпу пляму в одному оці, в іншому проектуються не на сліпу пляму; по-друге, тому, що частини предмета, які випадають при цьому, заміняються образами сусідніх частин або фону, що Оточують цей предмет (на рисунку фігура, що зникає, замінюється білим фоном).

Іррадіація. Явище іррадіації (по-латині — неправильне випромінювання) полягає в тому, що світлі предмети на темному фоні здаються більшими за їх справжні розміри. На рисунку за рахунок яскравості кольорів білий квадрат здається значно більшим відносно чорного квадрата на білому фоні.

http://pidruchniki.ws/imag/psih/pav_zp/image005.jpg

Використано матеріали http://pidruchniki.ws/14051003/psihologiya/ilyuziyi_spriymannya

Перейти до: навігація, пошук

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/kofe_illuziya3.svg/350px-kofe_illuziya3.svg.png

http://bits.wikimedia.org/static-1.21wmf7/skins/common/images/magnify-clip.png

Статичний візерунок може викликати оптичну ілюзію руху

Ілю́зія (лат. illusio — обман, помилка) — викривлене, хибне сприймання дійсності. Проте ілюзію слід відрізняти від галюцинації, при якій реального зовнішнього об'єкта, як правило, немає.

Агностицизм використовує ілюзію як аргумент для доведення неадекватності людських сприйнять об'єктивному світові.

Діалектичний матеріалізм розглядає ілюзію як відображення дійсності, хибність якого має свої гносеологічні, психічні чи соціальні причини.

Фікціоналізм вважає уявлення людини про світ ілюзією.

Різновиди ілюзій


  • Фізичні ілюзії - пов'язані з діючими у світі об'єктивними законами фізики (наприклад, оптична ілюзія : ложка, частково занурена у склянку з водою, сприймається як надламана).

  • Оптичні ілюзії - помилки в зоровому сприйнятті, викликані неточністю або неадекватністю процесів неусвідомлюваної корекції зорового образу.

  • Звукові ілюзії, наприклад, тон Шепарда .

  • Фізіологічні ілюзії - пов'язані з особливостями периферичних чи центральних ланок аналізаторів (органів почуттів) людини (наприклад, якщо кілька разів підняти одночасно обома руками пару різних за масою предметів, а потім іншу пару предметів однакової маси, то предмет, який опинився в руці, в якій до того був легший, здасться більш важким, ніж предмет, що знаходиться в іншій руці) (див. Установка (психологія) ).

  • Афективні ілюзії - виникають під впливом виражених коливань настрою або у зв'язку з гостро виникаючим афектом страху , тривоги .

  • Вербальні ілюзії - виникають в результаті викривленого сприйняття реальних розмов оточуючих людей.

  • Органічні ілюзії (метаморфопсії) - викривлене зорове сприйняття форми, величини, кольору , просторового розташування, стану спокою або руху реально існуючого предмета; розрізняють аутометаморфопсіі (відчуття зміни величини, форми частин власного тіла) і екзометаморфопсіі (порушення сприйняття навколишніх предметів); даний вид розладів сприйняття може спостерігатися не тільки у психічно хворих, а й у психічно здорових людей з патологією органа зору.

  • Ілюзії усвідомлення (втіленого усвідомлення) - відчуття, що поряд нібито хтось перебуває; цей вид ілюзій був виділений Карлом Ясперсом ; на думку автора, даний вид ілюзій є ознакою формування галюцинацій і марення .

  • Парейдолічні ілюзії (функціональні ілюзії) - особливий вид ілюзій, за яких зі складних візерунків (на килимі, замерзлому на морозі склі) виникають і поступово розвиваються складні фантастичні картини.

Використано матеріали

http://uk.wikipedia.org/wiki/