asyan.org
добавить свой файл
1
Програмування «4»


 1. Визначити, що буде виведено на екран за результатами роботи програми


uses crt;

type vect=array[1..2] of integer;

var

a:vect; i: integer;

procedure R(var k,x:integer);

begin

k:=3;x:=0;

end;

begin

a[1]:=1; a[2]:=2;

i:=1;

R(i,a[i]);

writeln(i,' ',a[1],' ',a[2]);

end.


 1. Визначити, що буде виведено на екран за результатами роботи програми


uses crt;

var

a,b,c,d: integer;

procedure P(var b:integer; c: integer);

begin

a:=5;b:=6;c:=7; d:=8;

end;

begin

a:=1;b:=2;c:=3; d:=4;

p(a,b);

writeln(a,' ',b,' ',c, ' ',d);

end.


 1. Визначити, що буде виведено на екран за результатами роботи програми, якщо y=2008,


uses crt;

var

y,c: integer;

begin

write('y= '); readln(y);

c:=y div 100;

if y mod 100<>0 then c:=c+1;

writeln( c);

end.

 

 1. Визначити, скільки разів буде виконано тіло циклу в поданому фрагменті програми

s:=0; i:=1; n:=5;

while i<=n do;

begin s:=s+i;

i:=i+2;

end;


 1. Обчислити якому значенню дорівнює х:

n:=5;

x:=0;

for i:=1 to n do x:=i;

writeln(x);


 1. В програмі описані змінні:

var p: pointer;

a: ^real;

b: ^integer;

Оберіть оператори програми, які правильно записані


 1. Які значення будуть мати змінні А і B в результаті виконання оператору розгалуження

if athen a:=b else b:=a,

якщо перед його виконанням а=0.5, b=-1.7 1. Визначити значення змінних C та G, якщо N=5, А=(-2, 5, 0, 8, -3):

c:=0;g:=0;

for i:=1 to n do

if a[i]>0

then begin c:=c+a[i]; g:=g+1

end.


 1. Оберіть правильний варіант фрагменту програми на мові Паскаль (робота з текстовими файлами)
 1. Як правильно дописати у текстовий файл 'dan.txt' строку 'кінець роботи'?
 1. Для запропонованого фрагмента програми, де a[i] – елемент масиву розмірності , визначити значення змінної D, якщо N=5, А=(-2, 3, 4, 6, -5):

d:=1;

for i:=1 to n do

if a[i]>0

then if a[i]/3=trunc(a[i]/3)

then d:=d*a[i]; 1. Для запропонованого фрагмента програми, де a[i] – елемент масиву розмірності N, визначити значення змінних Q і K, якщо N=5, А=(4, -1, 5, 7, 2):

q:=a[1];k:=1;

for i:=2 to n do

if a[i]>q

then begin q:=a[i];

k:=i

end;


 1. Для запропонованого фрагмента програми, де a[i] – елемент масиву розмірності N, визначити значення змінних C і G, якщо N=5, А=(-2, 5, 0, 8, -3):

c:=0;g:=0;

for i:=1 to n do

if a[i]>0

then begin c:=c+a[i]; g:=g+1

end;


 1. Для запропонованого фрагмента програми, де a[i] – елемент масиву розмірності N, визначити значення змінних max і S, якщо N=5, А=(-2, 8, 0, 8, -3):

s:=1; max:=a[1];

for i:=n downto 2 do

if max
then begin max:=a[i]; s:=1 end

else if max=a[i] then s:=s+1. 1. Для запропонованого фрагмента програми, визначити значення масиву C після виконання наступних операторів при N=3, M=2 і

:

for j:=1 to m do

begin s:=0;

for i:=1 to n do

if a[i,j] mod 3=0 then

s:=s+a[i,j];

c[j]:=s

end;
Значення масиву C введіть через кому, без пропусків і дужок


 1. Визначите значення масиву P після виконання наступних операторів при M=3, N=3 і

:

for i:=1 to n do

begin p[i]:=0;

for j:=1 to m do

if a[i,j]=5

then p[i]:=p[i]+1

end;


 1. Для запропонованого фрагмента програми, де a[i,j] – елемент масиву розмірності , визначити значення змінних K і P при N=4,

:
p:=1;k:=0;

for i:=1 to n do

for j:=n-i+1 to n do

if a[i,j]>0

then begin p:=p*a[i,j];

k:=k+1 end;


 1. Для запропонованого фрагмента програми, де a[i,j] – елемент масиву розмірності , визначити значення масиву P при N=4,

M=5, :
for i:=1 to n do

begin p[i]:=abs(a[i,1]);

for j:=2 to m do

if abs(a[i,j])

then p[i]:=abs(a[i,j])

end;


 1. Для запропонованого фрагмента програми, визначити значення S, якщо N=125while n>0 do begin

k:=n mod 10 ;

s:=s+k;

n:=n div 10;

end;


 1. Для запропонованого фрагмента програми, визначите значення S, якщо

N=40
S:=0;

for i:=1 to n do

begin

j:=i;

while j>0 do begin

k:=j mod 10 ;

j:=j div 10;

end;

if k mod 3=0 then

s:=s+1;end;

writeln (s);