asyan.org
добавить свой файл
1

Виконав учень 9-го класу___________________________________(Прізвище, ім’я)


Практична робота № 9

Тема «Введення, редагування й форматування тексту»


Мета: набути практичних навичок у введенні та редагуванні тексту й навчитися використовувати різні засоби текстового процесора Word для форматування символів і абзаців.
Виконання

Ви маєте створити новий документ Word, ввести в нього текст і відформа­тувати, щоб він набув вигляду, як на рисунку у рамочці.

  1. Створіть новий документ Word. Введіть текст, не форматуючи його. Відредагуйте текст; переконайтеся, що в ньому немає зайвих пропусків, що дефіси й тире введено правильно і т. д.

  2. Виправте помилки, скориставшись засобом перевірки правопису.

  3. Для заголовка задайте такі параметри форматування: шрифт — Arial; розмір — 16 пт; написання — напівжирне; вирівнювання — по центру, відступ першого рядка абзацу — 0 см; міжрядковий інтервал — 1,5; інтервал після абзацу — 6 пт.

  4. Основний текст відформатуйте так: шрифт — Times New Roman; роз­мір — 10 пт; вирівнювання — за шириною; відступ першого рядка абзацу — 0,5 см; міжрядковий інтервал — 1.

  5. Для підпису задайте такі параметри: шрифт — Courier New; розмір — 10 пт; вирівнювання — за правим краєм; відступ першого рядка аб­зацу — 0 см; міжрядковий інтервал — 1; написання — курсивне.

  6. Збережіть документ, назвавши його файл власним ім'ям та прізви­щем.


Прометей

Прометей (грец., лат. Prometheus — провидець) — у грецькій міфології віщий і добрий син титана Япета й німфи Клімени.

За протидію богам Зевс звелів прикути Прометея до однієї зі скель Кавказу і пробити йому списом груди. Щоранку на скелю сідав орел і гострим дзьобом рвав Прометею печінку. За ніч печінка відростала, а вранці орел прилітав зно­ву, щоб карати титана. Багато тисячоліть терпів Прометей тяжкі муки, аж доки Геракл (за згодою Зевса, який забажав прославити свого сина) не вбив орла і не визволив титана.

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії,

http://uk.wikipediа.org/Зразок форматованого тексту
Висновки

  • Для символів можна задавати такі параметри форматування: шрифт, написання, розмір, спосіб підкреслення та колір.

  • Розмір шрифту, а також деякі інші параметри тексту вимірюються в пунктах; 1 пункт дорівнює 1/72 дюйма, що становить приблизно 0,35 мм.

  • Для абзацу можна задавати такі параметри форматування: вирівню­вання, міжрядковий інтервал (відстань між рядками), інтервали до і після абзацу, відступ першого рядка.

  • Змінювати параметри форматування символів та абзаців можна за до­помогою панелі інструментів Форматування, а також команд ФорматШрифт і ФорматАбзац.

Контрольні запитання та завдання
У завданнях 1- 7 позначте правильні, на вашу думку, відповіді

1. Яке програмне забезпечення належить до систем опрацювання текстів?

А) Power Point Б) Outlook

В) Paint Г) Word

2. Які основні функції систем опрацювання текстів?

А) Перевірка орфографії Б) Створення презентацій

В) Форматування тексту Г) Редагування тексту

3. Вкажіть текстові об’єкти документа

А) Розділ Б) Сторінка В) Слово Г) Зображення

4. Яку клавішу використовують для фіксації режиму великих букв?

А) Insert Б) Delete В) Enter Г) Caps Lock

5. Подвійне натискання лівою кнопкою миші у тексті виділить:

А) слово Б) абзац В) речення Г) сторінку

6. Виберіть способи виклику довідки Microsoft Word

А) Натиснути клавішу F1

Б) Виконати команду головного меню Пуск, Знайти

В) Натиснути кнопку панелі інструментів Стандартна

Г) Натиснути сполучення клавіш Ctrl+F1

7. Яке призначення кнопки панелі інструментів Стандартна?

А) Копіювати Б) Скасувати В) Вставити Г) Вирізати

8. Виберіть потрібні дії та встановіть їх порядок для копіювання фрагмента тексту

А
Скопіювати в буфер обміну

Б
Вставити у вказане місце

В
Виділити фрагмент тексту

Г
Вирізати в буфер обміну

9. Встановіть відповідність між типами систем опрацювання текстів та певними програмами

1

Текстовий редактор
А

Word
1
2

Текстовий процесор
Б

Publisher
2
3

Видавнича система
В

Блокнот
3
10. Встановіть відповідність між кнопками панелі інструментів Стандартна та сполученням клавіш

1


А

Ctrl+V
1
2


Б

Ctrl+X
2
3


В

Ctrl+C
3
11. Встановіть відповідність між елементами вікна текстового процесора Word та їх назвами

1


А

Головне меню
1
2


Б

Лінійка
2
3


В

Панель інструментів
3
4


Г

Рядок заголовка
4
12. Встановіть відповідність між комбінаціями клавіш та їхнім призначенням у текстовому процесорі Word

1

Ctrl+
А

На початок рядка
1
2

Ctrl+End
Б

На слово праворуч
2
3

Home
В

На кінець документа
3
4

Ctrl+PgUp
Г

На початок попередньої сторінки
4
Контрольні запитання та завдання
У завданнях 1- 7 позначте правильні, на вашу думку, відповіді

1. Яке програмне забезпечення належить до систем опрацювання текстів?

А) Internet Explorer Б) WordPad

В)Excel Г) Access

2. Які основні функції систем опрацювання текстів?

А) Редагування тексту Б) Створення бази даних

В) Друк документа Г) Робота з фрагментами тексту

3. Вкажіть мінімальний текстовий об’єкт документа

А) Рядок Б) Символ В) Слово Г) Комірка

4. Яку клавішу використовують для фіксації режиму вставки/ заміни символів ?

А) Insert Б) Delete В) Backspace Г) Caps Lock

5. Потрійне натискання лівою кнопкою миші у тексті виділить:

А) слово Б) абзац В) речення Г) сторінку

6. Виберіть способи виклику довідки Microsoft Word

А) Натиснути сполучення клавіш Ctrl+F1

Б) Виконати команду головного меню Пуск, Довідка

В) Натиснути кнопку панелі інструментів Стандартна

Г) Натиснути клавішу F1

7. Яке призначення кнопки панелі інструментів Стандартна?

А) Копіювати Б) Скасувати В) Вставити Г) Вирізати

8. Виберіть потрібні дії та встановіть їх порядок для переміщення фрагмента тексту

А
Скопіювати в буфер обміну

Б
Вставити у вказане місце

В
Виділити фрагмент тексту

Г
Вирізати в буфер обміну

9. Встановіть відповідність між типами систем опрацювання текстів та певними програмами

1

Текстовий редактор
А

Adobe PageMaker
1
2

Текстовий процесор
Б

Word
2
3

Видавнича система
В

WordPad
3
10. Встановіть відповідність між кнопками панелі інструментів Стандартна та сполученням клавіш

1


А

Shift+Insert
1
2


Б

Ctrl+Insert
2
3


В

Shift+Delete
3
11. Встановіть відповідність між елементами вікна текстового процесора Word та їх назвами

1


А

Панель інструментів
1
2


Б

Повзунок
2
3


В

Кнопки керування вікном
3
4


Г

Рядок стану
4
12. Встановіть відповідність між комбінаціями клавіш та їхнім призначенням у текстовому процесорі Word

1

Ctrl+Home
А

На початок документа
1
2

Ctrl+
Б

На слово ліворуч
2
3

End
В

На початок наступної сторінки
3
4

Ctrl+PgDown
Г

На кінець рядка
4