asyan.org
добавить свой файл
1
Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire: Nausea & Vomiting
(WPAI:NV)Подані нижче питання стосуються впливу нудоти або блювання на Вашу працездатність і регулярну повсякденну діяльність. Будь ласка, заповніть порожні графи або обведіть відповідний номер.
1. Ви зараз працюєте (робота за платню)?
_____ Ні _____ Так
Якщо НІ, відмітьте «НІ» та переходьте до питання 6.
Наступні питання стосуються минулих семи днів, не враховуючи сьогоднішній.

2. Протягом минулих семи днів скільки годин Ви пропускали роботу через проблеми, повязані з нудотою або блюванням? Включіть сюди години, що Ви пропустили за лікарским звільненням, коли Ви запізнювалися, були вимушені залишити роботу раніше та ін. через проблеми, повязані з нудотою або блюванням. Не враховуйте час, що Ви витратили на участь у цьому дослідженні.
________ Годин

3. Протягом минулих семи днів скільки годин Ви пропускали роботу через будь-які інші причини, такі, як відпустка, свята, час участі в цьому дослідженні?
________ Годин
4. Протягом минулих семи днів скільки годин Ви дійсно працювали?
________ Годин (Якщо “0”, переходьте до питання 6)

5. Протягом минулих семи днів наскільки нудота або блювання впливали на Вашу працездатність у той час, коли Ви працювали?
Пригадайте дні, в які Ви були обмежені в обсязі або виді роботи, яку Ви могли б виконувати, дні, в які Ви досягли меншого, ніж Вам хотілося б, або дні, в які Ви не могли виконувати Вашу роботу так само уважно, як завжди. Якщо нудота або блювання вплинули на Вашу роботу тільки трохи, виберіть менше число. Виберіть більше число, якщо нудота або блювання значно вплинули на Вашу роботу.
Враховуйте тільки те, наскільки нудота або блювання впливали

на Вашу працездатність у той час, коли Ви працювали.


Нудота або блювання не впливали на мою роботу


Нудота або блювання повністю перешкоджали мені працювати

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОБВЕДІТЬ ЦИФРУ

6. Протягом минулих семи днів наскільки нудота або блювання вплинули на Вашу здатність виконувати регулярну повсякденну діяльність, крім діяльності на роботі?
Під повсякденною діяльністю ми маємо на увазі звичайні види діяльності, які Ви виконуєте, такі, як хатня робота, відвідування магазинів, догляд за дітьми, фізичні вправи, навчання тощо. Згадайте час, коли Ви були обмежені в обсязі чи видах діяльності, яку Ви могли виконувати, та час, коли Ви досягли меншого, ніж Вам хотілося б. Якщо нудота або блювання вплинули на Вашу діяльність тільки трохи, виберіть менше число. Виберіть більше число, якщо нудота або блювання значно вплинули на Вашу діяльність.
Враховуйте тільки те, наскільки нудота або блювання впливали на Вашу

регулярну повсякденну діяльність, крім діяльності на роботі.


Нудота або блювання не вплинули на мою повсякденну діяльність


Нудота або блювання повністю перешкоджали мені виконувати повсякденну діяльність

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОБВЕДІТЬ ЦИФРУ

WPAI:NV V2 (Ukrainian-Ukraine)